Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  


Oktoberfest på Route 614 Kro, Bar & Kafe

Lørdag 6.Oktober fra kl.21:00 - Til kl. 02:00

 

Ønsker alle hjertlig velkommen til feiring av oktoberfest med mat ,

musikk og antrekk som passer til anledningen.

Ønsker påmelding for mat innen fredag 28.september kl.18:00.Tlf. 57793132





BREMANGER FJORDHOTELL I SVELGEN:

LAURDAG 22. SEPTEMBER KL.2200-0200.

INNGANG 200,-.


Det vert endringar i opningstidene til gjenbruksstasjonen i Svelgen/Stølsborden.

Frå og med 1. september vert stasjonen open onsdagar klokka 13.00 - 19.00.

Nokså normalt med nedbør i sommar... 04.09.2018

Sommaren 2018 har i dei aller fleste sine auge vore den finaste vèrmessig i manns minne. Men grunna ein heller våt august i Svelgen, viser nedbørstala for mai, juni, juli og august at det alt i alt vart ein nokså nøyaktig «normalsommar». I mai fall det i Svelgen 74,7 m (35,3 mm mindre enn «normalen»), juni 121,8 mm (- 7,2 mm), juli 62,4 mm (- 92,6 mm), og i august fall det 323,4 mm (136,4 mm over normalen). Samla i desse fire månadane fall det 582,3 mm nedbør, medan «normalen» til Meteorologiske Institutt for desse månadane er berekna til 581 mm.

 

Det tørraste året for dei 4 sommarmånadane sidan 1973 var 1997, med 409,1 mm. Om ein går heilt tilbake til 1939, var 1947 med 308 mm den tørraste sommaren. I august det året fall det berre 8 mm nedbør, som er den neste lågaste månadsverdien registert i Svelgen sidan 1939. Juni 1982 har lågaste månadsverdi med 7 mm. 62,4 mm i juli i år, var den fjerde tørraste juli sidan 1973.

 

I dei åtte første månadane i 2018 har det i Svelgen falle 1046 mm nedbør, medan det «normale» er 1308 mm.

(Foto: Svenn Petter Kjerpeset)





Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept 
Web-kamera 


Svelgen Kraft
    

 Svelgen hotell
Rørlegger

Svelgen Samfunnshus Svelgen Kino 




Svelgen Turn og Idrettsforening