Arkiv Jan 2022

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  
Svelgen pensjonistlag

ÅRSMØTE! 29.01.2022

 

Det vert halde årsmøte i Storsalen onsdag 23.februar kl.1700. 

Sakliste:

Opning ved leiar.

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Val av ordstyrar, møtesekretær og 2 til å skrive under møteboka.

Årsmelding 2021

Årsrekneskap 2021

Arbeidsplan 2022

Budsjett 2022

Innkomne saker

Val

Driftsleiar Norvall Klungresæter: Tal og song

Etter årsmøtet vert det sosialt samvær med kaffi og litt å bite i - og underhaldning.

Saker som medlemmer ønskjer å fremje for årsmøtet, må vere styret i hende innan 13.februar.

Velkomne til årsmøte!

Styret.

 

 

 

 
KEIPENSTOVA.

Torsdag vert det demonstrasjon av «innesykkel» og av andre hjelpemidlar. 

Anne Karin Svarstad frå Pleie og omsorg og

Bodil Strømmen Edvardsen frå Frivilligsentralen

kjem på besøk kl 1200.
Svelgen Kino åpner igjen! 14.01.2022
KEIPENSTOVA 02.01.2022

Keipenstova held ope frå måndag 3.januar.

Det vert registrering, 1 m avstan , servering ved borda osv. 

Velkomne til eit nytt år!Treningssenteret åpner dørene for 2022 mandag 03.01 kl 10.00 01.01.2022


Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April