Arkiv Mars 2019

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  

Lakselotteri 28.03.2019

    

Lakselotteriet som var annonsert i folderen til Svelgen Opp og Fram er avlyst😬


SVELGEN PENSJONISTLAG 24.03.2019

MEDLEMSMØTE på Keipenstova onsdag 27.mars kl.1700.

 

 

 

 

 

Program: Forfattar Magnus Helge Torvanger fortel frå boka om fiskerihistoria i Bremanger.

Bjørnsen og Stokkenes underheld med klarinett og keyboard.

God mat, mykje allsang, lotteri mm.

 

Velkomne!                                                                                                                                                                                       Takk frå Svelgen Sanitetsforening 19.03.2019

Svelgen Sanitetsforening vil takke alle bedrifter, butikkar og enkeltpersonar som bidrog med gevinstar til basaren vår på samfunnshuset 9.mars. 
Vi vil også takke alle som kjøpte lodd og var med oss på basaren den dagen.
Omtanke i nærmiljøet er N.K.S sitt valspråk.

Elkem Bremanger informerer 15.03.2019

 

Elkem Bremanger skal gjennomføre fleire byggjeprosjekt på industriarealet på Sande i tida framover. Det viktigaste er utviding av kapasiteten på Jetmølla (del av Silgrain) med tilhøyrande lagerhall. I samband med bygging av lagerhall, må vi gjennomføre noko sprengingsarbeid. Sprengingsarbeidet vil gå føre seg i tidsrommet 15.mars til 12.april 2019. Dette vil sjølvsagt medføre ein del støyande aktivitetar som boring, meisling og sjølve sprenginga. Sprenginga vert varsla ihht gjeldande regelverk bl.a. med lydsignal. Sprenginga vil gå føre seg på dagtid, og ikkje seinare enn 19:00. Knusing og sikting av sprengmasse vil fortsette fram til 30 april. I tillegg til dette vil det også verte ein del grunnarbeid utover våren/sommaren for å legge til rette  for både tilbygget til Jetmølla og den nye lagerhallen. Om spørsmål ta kontakt med HMS-sje Torstein Ask på tl. 47815941