Arkiv Mars 2020

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  Rådhuset stengt frå mandag kl. 0900 16.03.2020

Rådhuset stenger for publikum

Vi stenger rådhuset for publikum frå og med måndag 16. mars klokka 09.00. 

All kontakt med personar som arbeider på rådhuset skal føreå via telefon og/eller e-post. 

 

Den einskilde sakshandsamar kan i unntaksvis avtale personleg kontakt når dette er strengt nødvending.


Stenging av skular og barnehagar 12.03.2020

Stenging av skular og barnehagar mm i Bremanger kommune! Gå til www.bremanger.kommune.no for meir informasjon.Takk frå Sanitetsforeninga i Svelgen 12.03.2020

Svelgen Sanitetsforening vil takke alle bedrifter, butikker, og enkeltpersoner som bidrog med gevinster til basaren vår på samfunnshuset 7. mars. Vi vil også takke alle som kjøpte lodd og var med oss på basaren den dagen. 

Omtanke i nærmiljøet er N.K.S  sitt valgspråk.
Svelgen Kino avlyser 11.03.2020


Kveldens arrangement på Samfunnshuset er dessverre avlyst! 02.03.202010. mars - årsmøte Samfunnshuset 04.03.2020


Restriksjonar av besøkande til sjukeheim, heildøgns omsorgsbustad m.m 11.03.2020

Helsedirektoratet skriv følgande:

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av
høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

 

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

LES MEIR HER!


Saniteten held basar laurdag 7. mars 06.03.2020

Svelgen Sanitetsforening held basar på samfunnshuset    laurdag 7. mars kl 1130. 
Det vert åresal og loddsal. Sal av kaker, kaffi og brus. 
Hovedtrekning ca  kl 13.30
Om nokon ønsker å støtte Svelgen Sanitetsforening med gevinstar til basaren, så er vi takksame for det!
Gevinster til basaren vert stilt ut på Svelgen Samfunnshus.
Omtanke i nærmiljøet er N.K.S sitt valspråk. Krinsleiar Anne Marie Strømsøy deltek.
Alle er velkomne!

Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April