Arkiv Feb 2022

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  
Ønskelig med kontant betaling for Quiz deltaking.

Sanitetsbasar på Samfunnshuset 12. mars 24.02.2022

Svelgen Sanitetsforening held basar på Samfunnshuset laurdag 12. mars kl 11.30

Det vert åresal og loddsal. Sal av kaker, kaffi og brus. Hovedtrekning ca kl 13.30.

 

Om nokon ønsker å støtte Svelgen Sanitetsforening med gevinstar til basaren, så er vi takksame for det. Ta gjerne kontakt om dette no, enten med Liv Nybø på telefon 416 79 560 eller med Solveig Myren på telefon 958 60 583.

 

Gevinstar til basaren vert stilt ut i vindauget på Svelgen Samfunnshus.

 

Omtanke i nærmiljøet er N.K.S sitt valspråk.

 

Alle er velkomne!Svelgen Pensjonistlag:

ÅRSMØTE 21.02.2022

Det vert halde årsmøte i Storsalen onsdag 23.februar kl.1700. 

Sakliste:

Opning ved leiar.

 

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Val av ordstyrar, møtesekretær og 2 til å skrive under møteboka.

Årsmelding 2021

Årsrekneskap 2021

Arbeidsplan 2022

Budsjett 2022

Innkomne saker

Val

 

Driftsleiar Norvall Klungresæter: Tal og song

Etter årsmøtet vert det sosialt samvær med kaffi og litt å bite i - og underhaldning.

 

 

Saker som medlemmer ønskjer å fremje for årsmøtet, må vere styret i hende innan 13.februar.

Velkomne til årsmøte!

Styret.


Årsmøte Svelgen Sanitetsforening 19.02.2022

Det blir årsmøte i Svelgen Sanitetsforening mandag 21. februar kl. 1800 i småstova på samfunnshuset.Quiz med Nina Lørdag 12. Februar på Bremanger fjordhotell
Obs. Kun 4 personer på hvert lag .

Årsmøte Kulturhuset Realen 06.02.2022

Dato: 01.03.22

Tid: Kl 18:00

Stad: Realen

Saker til årsmøtet må vere Styret i hende innan utgangen av tysdag 15 mars 2022.

Sakliste til årsmøtet vert gjort kjent onsdag 16 mars 2022.

Saker kan sendast via epost: leo.holm.cirotzki@gmail.com

For styret

Leo Cirotzki, leiar

950 30 381Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April