Arkiv Juli 2014

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  

"Nordgulenslitet" lørdag 23. august 31.07.2014

Under "Nordgulen høgt og lågt" lørdag 23. august vert trdisjonen tru også "Nordgulenslitet" arrangert. Meir info om dette får du ved å klikke her. Arrangørane oppmodar bedrifter, grendalag.vennelag, og elles andre som vil bidra med god underhaldning, om å melde på lag.

Søndagstur med Keipen Turlag 30.07.2014

KEIPEN TURLAG – TURINFO

 

Sundag 3.august har Keipen Turlag tur frå Indrehus til Ramskredfjellet og Klenevassfjellet. Retur til Indrehus.

Turen startar i Grushola på Indrehus kl. 10.00. Turleiar: Sissel Sandvik.

Anbod på vintervedlikehald av veg Bremanger kommune 2014 - 2017

Bremanger kommune ynskjer anbod på vintervedlikehald av veg for perioden 2014-2017.

 

 

Anbodet omfattar brøyting, snørydding og strøing av kommunale vegar og plassar, og ved kommunale bygg.

Kommunen er i utgangspunktet inndelt i 11 brøyteroder, og vi tek imot tilbod både på einskildroder og fleire roder samla.

Førespurnaden er annonsert på www.doffin.no som open konkurranse med forhandling, og der kan ein òg laste ned tilbodsgrunnlaget.

 

 

Anbodsfristen er sett til måndag 18. august 2014 kl. 14.00

 

 

Anbod skal merkast "Anbod brøyting 2014-2017" og sendast til:

 

Bremanger kommune v/ Teknisk driftseining

Postboks 104

6721 SvelgenFredag 15. august på Lasses`s kro 23.07.2014

Trubaduren Kjetil Klubben, meir info kjem:)
Eld/bål i Bremanger kommune

Det er no totalforbod mot eld/bålbrenning i heile Bremanger kommune grunna tørke.

 

Fobodet gjeld hovudsakleg i skog og utmark, men vis også varsomheit ved gilling ved privat bustad.

Forbodet gjeld til anna melding vert gjeve.


Stengt på Bakarhuset


Grunna ferieavvikling vert det stengt på bakarhuset i veke

29, 30, 31 og 32.

Det vert også stengt fredag 11. juli.

Stell av hagar og fjerning av boss må ordnast på anna måte i denne perioden.

 Det blir bingo torsdag 10. juli 08.07.2014

Det vert bingo som vanleg torsdag 10. juli på Svelgen Samfunnshus.

RISEVATNET 06.07.2014

ARBEID PÅ VEGEN I RISEVATNET
I juli månad skal det utførast utbetringsarbeid på vegen i Risevatnet. Vegen skal sikrast, grusast og det skal lagast møte/snuplassar for større kjøretøy.
Arbeidet vil pågå langs heile vegen.
Dette medfører stor trafikk med tunge kjøretøy: Lastebilar og gravemaskiner.

VIS HENSYN:
Vegen blir ikkje sperra for ferdsel, MEN det er viktig at ein ferdas med varsemd og tar omsyn til kjøretøy og dei som arbeidar på vegen.

  Gå ikkje nær kjøretøy som er i arbeid utan klarsignal frå sjåføren.

PARKERING:
Vær snill å ikkje parkere bilen ved bommen når du skal på tur i Risevatnet. Det er viktig at vegen er åpen for store kjøretøy heile tida.

ARBEIDET BLIR UTFØRT AV:


Maskinen3prenør1 AS
Meisebakken 1, 6723 Svelgen
Tlf: 577 92 000
post@en3prenor1.no

KONTAKTPERSON SFE / Svelgen Kraft:
Asbjørn Svarstad mob. 90763705.
asbjorn.svarstad@sfe.no
Vakttelefon SFE Svelgen: 57 00 99 90

Ha ein god og sikker tur.

For SFE / Svelgen Kraft: Asbjørn Svarstad
Tur til Troda på sundag 6. juli 01.07.2014

Sundag 6.juli har Keipen Turlag tur til Troda i Davik. Turen startar i Bortnen kl. 10.00, går til Troda og nedatt til Blålia. Turen er rekna til 8 timar. Turleiarar vert Per Torheim, Mattis Hamre og Rob Deckers.

 

Keipen Turlag

Gunnar Skjølberg

- leiar -

95217780

 


Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April