Arkiv Feb 2012

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  

Sanitetsbasar på Samfunnshuset laurdag 29.02.2012

Svelgen Sanitetsforeining har basar lørdag 3.mars på samfunnshuset fra kl.11.30
Nestleiar i kretsfor. kjem og vil fortelje om sanitetens aktiviteter
Loddsalg,årer og masse gode kaker

Innkalling til soknemøte for Midtgulen   sokn

Stad: Midtgulen kyrkje

Tid: Søndag   11.03.2 012    etter gudstenesta kl. 11.00

Vanlege årsmøtesaker

og i tillegg ei sak om samanslåing av sokn

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere innkomne innan 06. mars

Kyrkjekaffi

 

Vel møtt!

 

Midtgulen sokneråd


Svelgen Kino 29.02.2012

 

PUS MED STØVLER - 2D

 

Søndag 04.mars kl.17:00

Kiosk og biletter fra kl.16:30

 

Fortellingen om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek vennenes hans.

Lenge før han møtte Shrek, la den legendariske Pus med Støvler ut på en heltemodig reise sammen med Lille Trille og gatesmarte Kitty Fløyelspote for å stjele den berømte Gåsa som la gullegg. Det ble et eventyr han kunne skryte av i alle sine ni liv!

Aldersgrense: 7 år      Lengde: 1 t. 30 min.


Svelgen Kino 28.02.2012

      THIS MEANS WAR

            Søndag 4. mars kl.20:00

                 kiosk og billetter fra kl.19:30

 

To av Hollywoods heteste nykomlinger, Tom Hardy ("Dark Knight Rises", "Inception" ) og Chris Pine ("Star Trek", "Unstoppable") spiller hovedrollen som to CIA agenter som med alle midler, tillatte og ikke tillatte, konkurrerer om samme kvinne (Reese Witherspoon).

For regi står McG, som tidligere har regissert "Terminator Salvation" og "Charlies Angels: Full Throttle"

                                             
                                        Aldersgrense: 11 år    Lengde 1 t 38 min

ÅRSMØTE STIF 20.02.2012

 

 

                Årsmøte 2011

 

  ÅRSMØTE  Svelgen Turn og Idrettsforening

                         Vert halde på Svelgen Hotel

                       Torsdag 1.mars 2012 - kl 18.00.

                   Saklista finn du på heimesida til   STIF

       


Hei,
Det er i dag min siste dag som tilsett i BIS PP Svelgen.
Eg nyttar høvet til å takke for meg, takke for samarbeidet og å ønskje alle
lukke til vidare.

Nye kontaktdata

Jenny Westerlund
Göingegatan 16c
281 36 Hässleholm
Sverige

Tlf: +46 70 565 26 86
Mail: qin4st@hotmail.com

Vennlig hilsen

Jenny Westerlund

Svelgen-gutar ynskjer øvingslokale 29.02.2012

Vi er 3 stk som gjerne ønsker en plass der vi kan spille musikk og ha utstyret vårt ståande. Vi vil gjerne ha mulighet til og øve på dagtid og utover kvelden. Så vist du/dere har et lokale der dette er mulig så ta kontakt.
Gisle Tolstadløkken. 48083971
Espen Sande. 97485052

Våt februar i Svelgen 29.02.2012

I februar fall det 308,6 mm nedbør i Svelgen, medan normalen er 174 mm. Høgste døgnnedbør var 38,5 mm, og sju døgn var utan ein drope i nedbørsmålinga til Svelgen Kraft.

ÅRSMØTE PÅ SAMFUNNSHUSET. 24.02.2012

Husk Svelgen Pensjonistlag sitt årsmøte onsdag 29.februar kl. 1700.

Vi minner også om årsmøtefesten med god mat og mykje underhaldning. Det er no 93 påmelde til festen, men vi kan finne plass til fleire. Påmelding på Keipenstova - eller til Anne Lise tlf.41418231.

Sakliste for årsmøtet og program for årsmøtefesten ligg på "Keipenstova-sida".


Førstehjelpskurs 16.02.2012

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Torsdag 1. mars vert det arrangert kurs i førstehjelp for småbarnsforeldre.

 

Stad: Røde Kors sitt  bygg i Svelgen

Tidspunkt: kl. 18.00

Påmelding til: Helsesøster Kari Johnsen Rise,

Tlf 57 79 64 07  eller e-post: kari.johnsen.rise@bremanger.kommune.no

 

Det er avgrensa kor mange deltakarar det er plass til, så ver rast med påmelding.

Kulturkontoret

MI


Målaravlesing rundt 1. mars 25.02.2012

Målaravlesinga for kundar i Svelgen skal for avlesinga rundt 1. mars 2012 meldast inn til Svelgen Kraft, på same måte som ein har gjort tidlegare. Ein oppmodar om å bruke epost, og adressa er: svelgenkraft@sfe.no  Hugs å oppgi målarnr.! Om ein ynskjer ringe inn målarrstanden oppmodar ein om at dette vert gjort etter kl. 16, om ein ringer på kvardagar. Tlf.nr er 57796121.

Ein er ikkje nøydd til å melde inn målarstanden kvar månad, men SFE Nett oppmodar kundane om å melde inn målarstanden jamnleg.

Dette er etter planen siste avlesinga som skal meldast til kraftstasjon i Svelgen. Når SFE Nett AS i Florø sender ut samlerekning for januar og februar 2012, har dei lova å legge ved eit informasjonsbrev til kundane i Svelgen om korleis ein skal melde inn målarstand f.o.m. 1. april 2012.


SFE med informasjonsmøte 8. mars 22.02.2012

Den 8 mars arrangerer Sogn og Fjordane Energi og Forvaltar av Ålfotbreen landskapsvernområde et informasjonsmøte for alle som nytter området rundt Ålfotbreen til friluftsaktivitet og annet. Fokus er trygg ferdsel og rett bruk av Ålfotbreområdet. Møtet skal være på Svelgen Samfunnshus kl 19:00 og alle er velkomne! Påmelding til ragna.flatla@sfe.no

Bremanger kommune 27.02.2012

LEDIGE STILLINGAR FOR

LÆRARAR OG FØRSKULELÆRARAR

 

Oppvekstsentra i Bremanger kommune har god kvalitet, men vi vil bli endå betre. Difor treng vi fleire nye pedagogar frå kommande skuleår.

 

STILLING MED SAKSNR   12/445

 

Meir informasjon om stillingane finn du under "stilling ledig" til venstre, eller på heimesida til kommunen: www.bremanger.kommune.no

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter: www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

Søknadsfrist: 16.03.12


Svelgen Opp og Fram:

Vil ha lys langs Risevatnet 25.02.2012

Tysdag kveld hadde Svelgen Opp og Fram møte, der dei evaluerte idemyldringsmøtet i januar, og alle forslaga dei fekk inn.

- Den 20. mars skal vi i møte med Bremanger kommune og alle eigarane av dei forskjellige stadene i Svelgen, der vi ønskjer å gjere forbetringar. Vi må få avklart kva vi kan gjere frå dei som eig områda, og frå Bremanger kommune. Vi veit at det kjem nye gatelys langs hovudvegen i Svelgen, og vi har tid på oss til å få mykje på plass allereie før 17. mai, seier Kåre Myklebust til Firdaposten.

Blant nokre av ideane til bruk av parkområdet var mellom anna:

Leikeplass for born

Badeplass i Riseelva

Kvilebenkar

Bane til hesteskokasting

Turveg opp langs Riseelva

Belysning langs turveg til Risevatnet.

Flytte Øyratunet til parkområdet, og opne turistkontor der


BIS i Svelgen søker etter ferievikarar 23.02.2012

For sommaren 2012 treng vi ferievikarar. Arbeidsområda er vedlikeholdsoppgaver og modifikasjoner på kundens anlegg samt egne verksteder.

Ferievikarane må vere fylt 18 år i ferieperioden, og vårt behov for ferievikarar er i perioden frå medio  juni til medio august 2012.

Vi kan tilby opplæring i ferier fram mot ferieperioden.

Sjå heile annonsa under Stilling ledig til venstre på hovudmenyen.


Elkem Bremanger søkjer etter ferievikarar 22.02.2012

For sommaren 2012 treng vi ferievikarar. Arbeidsområda er innan ulike avdelingar.

Ferievikarane må vere fylt 18 år i ferieperioden, og vi har behov for ferievikarar i perioden midten av juni til midten av august 2012.

Vi kan tilby opplæring i feriar og helger fram mot ferieperioden. Vi gir også opplæring som fører til truckførerbevis.

Skriftlig søknad via www.elkem.no/jobb eller pr. e-post til trudi.vagene@elkem.no. Nærare informasjon kan ein få ved henvendelse til personalsjef Trudi Vågene, tlf. 577 96 144/911 38 522.

Om du allerede har sendt inn søknad, treng du ikkje gjere dette på nytt.

Søknadsfrist : 29. februar 2012.

 

Sjå heile annonsa under Ledig stilling til venstre. (NB! Du må trykke på annonsa der for å komme til linka søknadssenter hos Elkem)


REINHALDAR, BREMANGER RÅDHUS 21.02.2012

STILLING MED SAKSNR   12/377

 

Ved rådhuset i Bremanger kommune er det ledig ei fast 80 % stilling som reinhaldar frå snarast.

 

Les meir på "stilling ledig" til høgre, eller på www.bremanger.kommune.no

 

Minner om at søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter: http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

 

Søknadsfrist er: 09.03.12

 


Ferievikarar 13.02.2012

BREMANGER KOMMUNE

 

FERIEVIKARAR


I
PLEIE-OG OMSORGSSEKTOREN SOMMAREN 2012

 

VIL DU SØKJE SOMMARJOBB I BREMANGER?

Det vert søkt etter personar som er under utdanning innan helse- og sosialfag, men òg andre positive og arbeidsglade søkjarar er velkomne.

 

Fleire av avdelingane er også interessert i å komme i kontakt med personar som kan ta på seg å jobbe i helgar gjennom heile året. TA  KONTAKT!

 

 

I Open Omsorg treng vi vikarar i heimesjukepleien og heimehjelp både i heimane og i bukollektiva Haugetun og Klokkartunet. Ved Bremanger sjukeheim og Svelgen bu – og servicesenter treng vi flest vikarar til å ivareta daglege funksjonar og pleie av bebuarane våre. Vi treng også vikar til reinhald, kjøkken og vaskeri.

Det er ønskjeleg at vikarar til heimehjelp og for arbeid med   menneske med nedsette funksjonsevne både i Kalvåg, Svelgen og Bremanger har førarkort og gjerne disponerer eigen bil.

 

 

Det vert søkt etter ferievikarar frå midten av juni til slutten av august ved følgjande avdelingar:

 

BREMANGER SJUKEHEIM: Saksnr . 12/350
    
tlf. 57 79 69 20   mob. 95 98 29 44/

OPEN OMSORG, INDRE: Saksnr. 12/351

Svelgen bu og servicesenter -   mob . 91 65 85 27

Heimesjukepleien i Svelgen - mob. 91 65 85 24

Heimesjukepleien i Davik - mob. 95 98 29 38

Tenestene for funksjonshemma - mob. 95 98 29 36

 

 

OPEN OMSORG, YTRE : Saksnr. 12/352

Haugetun Bukollektiv                           

Heimesjukepleien

Tenestene for funksjonshemma

Alle einingane i ytre: Tlf.   57 79 66 23 Mob. 95 98 29 40

 

 

 

FAMILIE OG HELSE:   Saksnr. 12/353

Vi søkjer etter reinhaldarar ved   både Svelgen og Hauge legekontor og legesekretær på Hauge.

For spørsmål om stillingane, ring: Mob. 95 98 29 39

 

 

LØN:

Under 18 år :                Løn etter tariff for unge arbeidstakarar.

Over 18 år :                 Begynnerlønn   f.t. 246 800 (Ufaglærte)

 

Vikarar som er under 3-årig relevant høgskuleutdanning:

1.årsstudentar :            270.000.

2.årsstudentar :            275.000.

3.årsstudentar :            280.000.

 

Etter fullført godkjent utdanning vert ein løna som fagpersonell elles i kommunen. Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, reglar og vedtak.

 

Søknadane skal sendast via vårt digitale søknadssenter: : www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

Dersom du treng hjelp, kontakt Servicekontoret på tlf. 57 79 63 00.

 

 

NB ! Det er viktig at det går tydeleg fram av søknadane kva tidsrom du søkjer vikararbeid for. Dersom du søkjer ved fleire avdelingar innanfor pleie- og omsorgssektoren, så prioriter ønskja dine. Blant søkjarar som står likt, vert dei som kan vikariere lengst, føretrekte.

 

 

Søknadsfrist: 16. mars 2012.

 


Preparert i Dalen 25.02.2012

 

Det er nypreparert i dalen og det er lagt spor i løypa mot Ålfoten.

 

God skitur!

 

 

 

            MONEYBALL

    Søndag 26. februar  kl.17:00

    Kiosk og bilett fra     kl.16:30

 

Columbia Pictures' Moneyball er basert på den sanne historien om Billy Beane (Brad Pitt). Han var en potensiell superstjerne innen baseball som, såret av å ha mislyktes i å leve opp til forventningene ute på banen, vier sin ekstreme konkurransedrift til å lede en klubb. 

  
Aldersgrense: Tillatt for alle
Egnethet: Ungdom/voksen
Lengde 2 t 13 min
    

 


 

 

            HYSTERIA

    Søndag 26. februar kl.20:00

    Kiosk og bilett fra    kl.19:30.

 

En hysterisk og romantisk komedie med gode vibrasjoner om oppfinnelsen av vibratoren.I Viktoriatidens London berører diagnosen "hysteria" mer enn halvparten av byens kvinner. Dr. Robert Dalrymple (Jonathan Pryce) er byens fremste spesialist på behandling av kvinner som lider av en form for stress, depresjon eller stort sett alle emosjonelle plager, og har utviklet en form for terapi som involverer en forsiktig stimulering av en viss kroppsdel. Inn i bildet kommer den unge legen Mortimer Grenville (Hugh Dancy) som begynner som hans nye assistent. Ordrebøkene fyller seg opp....

   

Aldersgrense: Tillatt for alle

Egnethet: Ungdom/voksen
Lengde 1 t 49 minIkkje volleyball kommande torsdag 22.02.2012

 

  Det blir ikkje volleyballtrening torsdag 23.02.12, fortel Herborg.


Magnhildskaret - Åpen for trafikk. 20.02.2012

Grov - Stårheim, ved Magnhildskarettunnelen

Sogn og Fjordane - Nattestengt

Stengt fra klokken 18:30.                Ventes åpnet klokken 08:00.

 

Link til     Trafikkmeldinger - Statens vegvesen


Svelgen får nytt lysanlegg gjennom sentrum 16.02.2012

I Svelgen kan folk truleg vente seg å få skifta ut det gamle og dårlege lysanlegget langs Fv 614 gjennom sentrum. I dette tilfellet er det snakk om ein kostnad på heile 2,5 mill kr. Saka var oppe i samferdsleutvalet i går. (Under: Klipp frå sakspapir)


Nordgulen AS etablert for tomtekjøp/sal i Svelgen 20.02.2012

Nordgulen AS er eit nystarta selskap i Svelgen som er etablert med forretningsområde innan kjøp, utvikling og sal av tomteområder og deltaking i andre verksomheiter.

Eigare : R. Nigardsøy AS, Brødrene Mundal AS, Ferstad installasjon AS, og SERFIX AS.

Selskapet har no gjort endelig avtale om overtaking av område regulert til bustadfelt i Langeneset i Svelgen.

Området vert overdratt frå Elkem til Nordgulen AS i disse dagar. Prosessen er sett gang for å stimulere behovet for bustadar i Svelgen og ein kjem til å arbeide så fort som mulig for å få sett i gang. Bilde og plankart vedlagt

Selskapet har og kjøpt følgjande eigedomar frå Orkla eigde Bremanger Eiendom AS.

Dette gjeld ein del av det gamle bustadfeltet i langeneset i Svelgen Gnr 39 og brnr 17 samt Holmaneset Gnr 41 og br nr 8 lenger ute i fjorden. Holmaneset er regulert til næringsformål og skal utviklast til det. Bilde og plankart vedlagt.

Bilder og plankart vil og bli lagt ut på www.nordgulen.com om kort tid.

Nordgulen AS har eit tett og godt samarbeid med sparebanken Sogn og Fjordane som sin finansieringspartner.

For spørsmål kan de kontakte styreleiar i Nordgulen AS Bjørgulf Myklebust på tlf: 95117733Svelgen kino 15.02.2012

 

PUS MED STØVLER - 2D

Søndag 19.februar kl.17:00

Kiosk og biletter fra kl.16:30

Fortellingen om hendelsene som leder frem til den sverdkjempende kattens møte med Shrek vennenes hans.

Lenge før han møtte Shrek, la den legendariske Pus med Støvler ut på en heltemodig reise sammen med Lille Trille og gatesmarte Kitty Fløyelspote for å stjele den berømte Gåsa som la gullegg. Det ble et eventyr han kunne skryte av i alle sine ni liv!

Aldersgrense: 7 år

 


  WAR HORSE

Søndag 19.februar kl.20:00

Kiosk og biletter fra kl.19:30

War Horse følger unge Albert og hesten hans Joey, og hvordan deres bånd brytes da Joey blir solgt til kavaleriet og sendt til skyttergravene under den første verdenskrig. Til tross for at han er for ung til å verve seg, setter Albert kurs mot Frankrike for å redde sin venn.  
Aldersgrense: 11 årVegard Leite til Svelgen kommande helg 13.02.2012


Lasses stengt fredag kveld 16.02.2012

Fredag 17. februar blir det stengt på Lasse`s kro fra kl 19.00 grunna privat

arrangement.


Flora Bremanger Brassband takkar etter flott NM-prestasjon 14.02.2012

Flora Bremanger Brassband var på NM i helga som var. Vi gjorde det strålande! :) 4. plass med heile 92 poeng! Med dette resultatet var vi dei som gjorde det best i Sogn og Fjordane. Dei som er med frå Svelgen er; Helene Bjørkedal, Eirik Ask, Tore Sande, Fay Løvseth, Mauritzio Varano og Line Kjøsnes.

 


ÅRSMØTE I RØDE KORS SVELGEN 2012
Tid: Torsdag den 16. februar kl. 18.00
Sted: Røde Kors Huset
Årsmøtesaker
Vel møtt!
Vi får besøk fra Sogn og Fjordane Røde Kors sitt distriktskontor av Bente Halvorsen tilrettelegger/omsorg
Styret
Det blir kaffe og noe å bite i etter årsmøte!

Svelgen Pensjonistlag. 13.02.2012

  Svelgen Pensjonistlag held årsmøte med påfølgjande middag og årsmøtefest onsdag 29.februar i Storsalen, Svelgen Samfunnshus. Sjå på "Keipenstova-sida" om program.

PÅMINNING! 12.02.2012

"SYNG MED OSS" på Keipenstova måndag 13.februar frå kl.1200.

Alle er velkomne! 


Studietur 10.02.2012

Svelgen Kunstlag og Bremanger folkeakademi arrangerer studietur til Barcelona i uke 41 (høstferien), og har kun noen få plasser igjen.

Se nærmere informasjon på www.kunsttur.blogspot.com eller kontakt oss på kunsttur@live.no

Har du lyst til å være med må du melde deg på NÅ!


Taksering av næringseigendomar 09.02.2012

Bremanger kommune skal etter kommunestyrevedtak 077/10 og endring i  Eiendomsskatteloven §3. gjennomføre eigedomskattetaksering av næringseigendomar i veke7  på desse stadane:

 

Ytre Bremanger  onsdag  15.  februar

Indre Bremanger torsdag 16.  februar

 

Eigedomsskattekontoret i BremangerVelkommen til søndagsskule 12.02.12 11.02.2012

Det vert søndagsskule i Svelgen kapell i morgon, 12.02,  kl 11.00

 

Ta med deg ein ven og kom

  

Helsing

Magni, Liv og Ingrid


VEGARD KJEM NESTE HELG 11.02.2012

Informasjon til alle fans som skulle på Vegard Leite på Lasse`s: Vi beklager så masse at det blei avlyst lørdag 11.februar, men vi kan virkelig glede oss. Allerede helga etterpå er han klar til å komme på kroa. Lørdag 18. februar, samme tid, samme sted. Det vil komme nye plakater om dette snarast:)


Svelgen Kino 09.02.2012

 

LØVENES KONGE

Søndag 12. februar 17:00

kiosk og billetter fra 16:30

Det er en stor dag i løvenes rike når løveungen Simba blir født. En dag er det han som skal overta kongetronen etter sin far Mufasa! Dette er til stor glede for alle utenom Scar, Mufasas slemme bror, som selv ønsker å overta tronen. Tiden går og den nysgjerrige Simba lærer seg å takle farer som en blivende konge kan bli utsatt for. Han følger sin far, får kloke råd av bavianen Rafiki og leker med kompisen Nala. En dag skjer det noe forferdelig, Mufasa forsvinner sporløst - og før man vet ordet av det har Scar overtatt tronen! Simba blir jaget ut av flokken og må klare seg i den store verden helt alene. Langt borte fra familien treffer han marekatten Timon og vortesvinet Pumbaa, som blir hans nye venner. Men en dag vender Simba tilbake til løveriket for å gjenvinne sin plass som Løvenes Konge.. Løvenes Konge er Disneys største mesterverk noensinne og en av verdens mest populære animerte filmer gjennom tidene.

Aldersgrense: 7 år
Egnethet: Familie
Begrunnelse: Flere dramatiske og truende scener gjør at denne filmen får 7-årsgrense.
Lengde 1 t 30 min

PLAY
Søndag 12. februar 20:00
kiosk og billetter fra 19:30
Vinner av publikumsprisen og Den norske fredsfilmprisen på Tromsø filmfestival. Uten bruk av fysisk vold og trusler, men gjennom intrikate rollespill og retorikk klarte en liten gruppe unge gutter med innvandrerbakgrunn ved mer enn 40 tilfeller å rane jevnaldrende ungdom i Göteborg. Basert på disse virkelige hendelsene har Ruben Östlund laget en fascinerende og tidvis humoristisk film som skildrer et ran i detalj. Filmen følger tre unge gutter som blir presset stadig lenger inn i en situasjon de ikke kommer seg ut av. Resultatet er en urovekkende og intens film om barn overlatt til seg selv. På intelligent vis berører PLAY flere brennbare spørsmål om menneskelig adferd og vårt samfunn. Nettopp derfor har filmen vakt mye debatt i Sverige. Östlund fikk mange fans med DE UFRIVILLIGE for tre år siden. Med PLAY tar han igjen opp moralske spørsmål på originalt vis og skaper en tankevekkende film av de sjeldne.
Aldersgrense: 11 år
Egnethet: Ungdom/voksen
Begrunnelse: Denne filmen har en utrygg stemning, og inneholder enkelte truende situasjoner og voldshandlinger som kan virke urovekkende på barn under 11 år. Filmen får derfor 11-årsgrense.
Lengde 1 t 59 min

ELKEM KOPP TIL JORUNN, LIV OG ANNE KARIN.

 

3 damer har vunne Elkem kopp for januar. Jakthytta nr. 201 Jorunn Styve, Risevatnet 3,5 km nr.435 Anne Karin Eidsvik og Moldahytta nr. 416 Liv Sigdestad Brekke. GRATULERER ! I februar skal vi trekke Elkem kopp Risevatnet 3,5 km, Risevatnet Vasskaret og Sandsegga – i mars trekker vi Gulebrystet, Omvendeskaret og Risevatnet 3,5 km. KOM DEG UT Å DELTA .

 

Keipen Turlag . FJELLTRIMMEN


ÅRSMØTE
SVELGEN OG OMEGN HUDFLIDSLAG
Mandag 27. februar 2012
Bakkevegen 13 klokka 18.00
Saker som skal behandlast på årsmøte må vere styret ihende innen 22.februar.
Styret

ÅRSMØTE I RØDE KORS SVELGEN 2012
Tid: Torsdag den 16. februar kl. 18.00
Sted: Røde Kors Huset
Årsmøtesaker
Vel møtt!
Styret
Det blir kaffe og noe å bite i etter årsmøte!

Årsmøte STIF 2011 07.02.2012

 

         

ÅRSMØTE  Svelgen Turn og Idrettsforening

       Torsdag 1.mars 2012 - kl 18.00.

                                          

                            Les meir på heimesida til   STIF


Ras i Magnhildskaret - VEGEN ER NO OPNA! 05.02.2012

Statens Vegvesen opplyser no at vegen er opna for trafikk att!

I kveld søndag gjekk det eit stort snøras i Magnhildskaret, og vegen er no stengd.

- Raset har kring 150 meters breidde, men er ikkje særskilt djupt, seier operasjonsleiaren til politiet, Nils Erik Eggen.

Han seier at det ikkje er nokre indikasjonar på at nokon er tekne av raset.

- Ein førar har køyrt bilen sin inn i raset, og bilen står no fast. Men til vår kunnskap er det ikkje nokre personskader som følgje av dette, seier Eggen til Firdaposten.no

http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger?type=veg&vegkategorier=Alle&vegnummer=614

Det blit ny vurdering kring åpning av vegen kl. 15 måndag 6. februar.Følg med på vegvesenet sine rapportar på linken over.


KOM UT DAGEN MED BARNAS TURLAG I KEIPEN TURLAG 5/2-12
 
 
Det blåste ein god del både i ytre og her i Svelgen idag formiddag. Oppe ved Karlskarstova var det fint skiføre. 16 vaksne og 22 born hadde tatt turen. Dagen starta med quiz - den var lagt opp slik at ein gjekk ei løype rundt Karlskarstova - der var både spørsmål til dei vaksne og til borna. Den som hadde mest riktig på quizen var Sebastian Hatleset med 11 av 12 rette- vi gratulerer  Vi grilla pølser og hadde pinnebrød. Både kald og varm saft vart servert. Alle borna som deltok fekk premie - vi delte ut ullhalser, panneband og fleecehalser. Det vart trekt ut 3 vinnere blant dei som deltok på quizen - desse fekk lue og drikkeflaske som er sponsa frå Norsk Tipping i anledning Kom Ut Dagen.
 
Tusen takk til dykk som deltok!
 
 
BT i Keipen Turlag v/Monicha T og Inger Lise L    (for fleire bilder sjå facebooksida til Keipen Turlag)


Idrettskulen - VÅR 2012 03.02.2012

 

      Oversikt over Idrettskulen - Vår 2012

    finne du på heimesida til   Svelgen T&IF   eller 

    direkte  her  


"UT PÅ TUR .." 04.02.2012

Svelgen Pensjonistlag har starta opp turgruppe som skal møtast kvar måndag kl.10 ved Keipenstova.

Turleiarar er Annfrid og Asbjørg.

Sist måndag var det 13 som gjekk tur på vegen frå Sande og utover, men det blir også lagt opp til andre turar som passar for pensjonistar.

Etter turen er det kaffi og vafler på Keipenstova.

 

Velkommen til turgruppa - det er kjekt å gå saman !

 

 


SVELGEN SENIORDANS - NY LEIAR 04.02.2012

Lillian Myren er ny leiar for Svelgen Seniordans, Margareth Hjalte er ny kasserar.

 

Det er no 35 medlemmer, men det er plass til mange fleire. Vi møtes på Keipenstova kvar tirsdag ettermiddag - dansen som foregår i Storsalen startar kl. 1700 og varer til 19.30. Kvar dansar betalar 30 kroner som går til dekning av husleige og til kaffi.


A-lag 03.02.2012

 

 

Det vert ikkje A-lags trening i kveld, 03.02.12 grunna nattcup i idrettshuset.

 

 

Kjell Åge


Elkem Bremanger

Informasjon frå Elkem 02.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om støy fra Elkem Bremanger

 

Elkem Bremanger beklager at støynivået har økt i forbindelse med pågående prosjekter ved verket. Riving av ovn 3 er trolig avsluttet i løpet av februar.

I forbindelse med etablering av nytt utstøpingsanlegg vil tømming av metall fra ovn 2-4 i metallkasser pågå fram til april, men vi vil utsette utkjøring om morgenen og framskynde utkjøring på kvelden med ca. 1 time i hver ende. Vi vil også tømme kassene på en mer skånsom metode. Støynivå er vanskelig  å beregne, men vi vil gjerne at du tar kontakt med oss dersom forholdene ikke straks bedrer seg.

 


Nytt treningsår i STIF 02.02.2012

 

 

 

 

STIF ynkjer alle velkomen til eit nytt treningsår.

 

 

Minner om betaling av medlemskort og treningsavgifter for 2012.

Alle som deltar på treningar i regi av STIF skal betale desse avgiftene.

 

Medlemskort: Treningsavgift:
0 - 7 år 100 kr 0 - 3 år 50 kr
4 - 7 år 150 kr
8 - 17 år 200 kr 8 - 17 år 400 kr
18 år og oppover 300 kr 18 år og oppover 650 kr
Over 60 år 100 kr (livslangt)
Støttemedlem 100 kr

 

Kvart 3.barn i familien har gratis treningsavgift (ikkje medlemskort).

NB! Dette gjeld ikkje det eldste barnet, men barn nummer 3!

Betalast til konto: 3776.30.11462.

Det ligg giroar i hallen, dersom nokon ynskjer det.

 

 

For STIF, Vibeke Kjerpeseth.


Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April