Arkiv Mars 2010

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  

Om æresmedlemskap i Svelgen TIF 31.03.2010

På årsmøtet i Svelgen Turn- og Idrettsforening for nokre veker sidan vart Svein Arne Sandvik tildelt STIF sin høgste utmerking, nemleg æresmedaljen som bevis på at han er æresmedlem i STIF. Idrettslaget har tidlegare utnemnt 14 æresmedlemar. Følgande er utnemnde til æresmedlemar i STIF: Alf Zachariassen (utnemnd 1935) og Lauritz Midtbø (uvisst årstal, men utnemnd før 1966), Gunnar Midtbø (1977), Tor Zachariassen (1977), Dagfinn Kleiven (1977), Einar Gjerde (1978), Arvid Svortevik (1980), Ingvald Ytrehus (1982), Ragnar Rylandsholm (1984), Johanna Midttun (1989), Svein Frøyen (1992), Arne Loftheim (1994), Kolbein Halse (1996) og Olav Ommedal (2002).

 

Statuttar for æresmedlemskap i STIF: På årsmøtet 25. november 1977 vart statuttane for heidersmedaljen/æresmedaljen godkjent. Her følgjer statuttane: §1: Heidersmedaljen er STIF si høgste utmerking. Medaljen kan tildelast einskildpersonar for særlege utmerkingar i aktiv eller administrativ innsats innan idretten. §2: Det kan berre tildelast ein heidersmedalje i året. §3: Æresmedlemskap i STIF følgjer medaljen. §4: Heidersmedaljen vert delt ut av arbeidsutvalet med godkjenning av årsmøtet.


Svein Arne Sandvik

Ein verdig æresmedlem i Svelgen TIF 31.03.2010

Innsats for Fotballgruppa i Svelgen TIF: Svein Arne Sandvik har gjort seg bemerka som spelar, trenar, oppmann, klubbdommar, leiar og styremedlem i Fotballgruppa i ei årrekkje. F.o.m. 1978 tom 2010 har han hatt følgjande tal verv i Fotballgruppa: 4 styreverv, 13 trenarverv, 5 oppmannsverv, 4 år som klubbdommar, og eit år som medansvarleg for klubblokalet/ungdomsklubben ”Klubben”. Det må og leggast til at Svein Arne i ein god del år budde vekke frå Svelgen. I 2004 vart Svein Arne tildelt Sogn og Fjordane Fotballkrins sin ”Blå diplom”, for lang og tru teneste for fotballen i STIF. Biletet t.v. syner Svein Arne som ung og lovande trenar for smågutelaget til STIF i 1981.

 

Som spelar i aldersbestemt fotball vart han og laget hans nr. 3 i KM smågutar i 1976, og nr. 2 i KM for gutelag i 1978. I 1979 kom gutelaget til 8. delsfinalen på Norway Cup, noko som er STIF si beste plassering i turneringa.

 

 

Innsats for Hovudstyret i Svelgen TIF: Svein Arne Sandvik (biletet nedanfor frå årsmøtet 2010) har i åra fom 2000 fram tom i dag gjort seg bemerka som ein idrettsleiar med stort pågangsmot, og evne til å få utretta viktige oppgåver for idrettslaget. I 2000 og 2001 var han nestleiar i Hovedstyret, og i 2010 er han leiar i Hovudstyret for 7. år på rad. I lag med Arne Loftheim er han den som har vore formann/leiar lengst i STIF si 80 år lange historie.

 

ballbingen ved Svelgen skule vart opna 25. mai 2005, var Svein Arne heilt klart den viktigaste personen bak denne. Han hadde hovudæra for at ballbingen vart påbyrja, bygd på dugnad og ferdigstillt. Utan hans arbeid hadde ikkje det vorte noko av ballbingen, iallefall ikkje då og ikkje i den størrelse og i det utstyrsomfang som bingen fekk. 

 

nye Svelgen stadion (biletet nedanfor) vart opna 11. september 2009 var Svein Arne Sandvik utan tvil hovudpersonen bak at stadion stod ferdig med kunststoffdekke både på fotball- og friidrettsdel. Han gjorde først ein kjempejobb med å få avklart eigedomstilhøva for stadiongrunnen slik at anlegget kunne få tippemidlar. Deretter gjorde han ein kjempejobb med å få finansiert anlegget, før han var viktigaste pådrivar for å få oppstart og ferdigstilling av idrettsanlegget.


Nedbørsdata for mars 31.03.2010

I mars månad fall det 280,5 mm nedbør i Svelgen, medan normalen for månaden er 200 mm. 4 døgn var utan ein dråpe i måleglaset til EEB, og 39,3 mm var høgste døgnverdi.

 

I løpet av dei tre første månadane i 2010 har det kome 382,6 mm nedbør i Svelgen, medan normalen for same periode er 604 mm.


MINNEGÅVE
Aktiv Jobb, Bakarhuset vil med dette få takke for minnegåva, kr. 8383,50, 
vi fekk ved Rune Vik sin bortgang!
Takk til familien som bestemte at Bakarhuset skulle få minnegåva!
Takk til gjevarane!

    ÅPNINGSTIDER 

LASSES KRO I PÅSKA

                  HJERTELIG VELKOMMEN INN ELLER RING FOR BESTILLING

577 93132/94229195

                                               

       

ONSDAG……………….…14:00 – 24:00

SKJÆRTORSDAG……....17:00 – 22:00

 LANGFREDAG……….….17:00 - 02:00

PÅSKEAFTEN……………17:00 - 02:00

1. PÅSKEDAG………...….17:00 - 22:00

2. PÅSKEDAG……………17:00 – 22:00

 

Matbestilling frem    til 21:30    

absolutt kvar dag!!!!!!

Servering, med  alle rettigheter,

 halvtime FØR stengetid


Hugs å lese av straummålaren 30.03.2010

Elkem Energi Bremanger AS (EEB) minner om at 1. april skal straummålarane i Svelgen avlesast. Dette skal gjerast av kundane sjølve. Målarstanden skal meldast inn innan 7 dagar etter ordinær avlesingsdato, og om du er vekkreist på datoen bør du melde inn standen før du reiser. Les gjerne av standen når du les dette, og send den inn med det same. Bruk epostadresse:  svelgenkraft@sfe.no Husk å oppgi målarnummer! 

                                          

Om straumforbrukarar i Svelgen ynskjer å ringe inn målarstanden, oppmodar EEB om at dette vert gjort etter kl. 16, om ein ringer på kvardagar.


Omslag frå tirsdag:

Påskevêret i Svelgen i følge storm.no 29.03.2010


Buss køyrde av vegen

Ein buss køyrde søndag kveld av vegen på riksveg 614 mellom Svelgen og Isane. Ingen personar kom til skade i uhellet.

Politiet fekk klokka 18.53 søndag kveld melding om at ein buss hadde køyrd av vegen ved Ålfoten i Bremanger.

- Det skal ikkje ha komme personar til skade, og vi veit ikkje grunnen til kvifor bussen køyrde av vegen, opplyser politiets operasjonssentral i Florø.

Sjåføren var åleine i bussen då uhellet skjedde, melder NRK Sogn og Fjordane.


22.03.2010.

Utmerkelser på STIF sitt årsmøte. 29.03.2010

 

    

    Les meir på heimesida til STIF


Ferdsel på regulerte vatn 26.03.2010

P.g.a. nedtapping er det utrygg is på vatn i følgande vassdrag:

 

Svelgenvassdraget: Vingevatn, Nibbevatn, Langevatn, Svelgsvatn, Sørdalsvatn, Hjelmevatn og Vatn 11.

  

Indrehusvassdraget: Børevatn, Handklevatn, Litleteigvatn og Svartevatn.

 

Norddalsvassdraget: Nedre- og Øvre Storebotnvatn.

 

Ver spesielt merksam på opningar mellom skråliggjande isflak i starndsoner og ope vatn ved tunnelar og elvar.

 

Hald avstand frå inntak i Hjelmevatn, Svelgsvatn og storebotn grunna farleg straumkvervel.

 

Elkem Energi Bremanger AS


 

Percy Jackson & Lyntyven

Svelgen kino 1.april klokka 18:00

Kiosk og billettsal frå klokka 17:00

 

Percy Jackson har store problemer på skolen - men det skal vise seg å bli den minste av utfordringene hans. Det er det 21 århundre, men Olympens guder har visst vandret ut av Percys gresk mytologi-bøker og rett inn i livet hans. Percy får vite at hans rette far er Poseidon, havguden, hvilket betyr at Percy er en demigod - halvt menneske, halvt gud.

Aldersgrense: 11 år

Kommunen søkjer turistvertar 28.03.2010

Bremanger kommune søkjer vertar til turistinformasjonane i Bremanger kommune for sommaren 2010. Sjå stilling ledig til venstre.

 .


Båtførarkurs i Svelgen - intensivkurs over ei helg 

Kursstart: Fredag 9. april kl. 1700.

Kursstad: Svelgen Oppvekstsenter

Kursavgift: kr. 1375,- pr. deltakar

Familierabatt.

Undervisningsmatriell, utskriving av båtførarbevis og sensoravgift kjem i tillegg.

NB! Fra 1.5 2010 er det innført obligatorisk båtførerbevis for alle som er født etter 1.1. 1980, dersom båten er over 8 meter og/eller 25  HK eller mer. 

Bindande påmelding innan onsdag 7. april til Tor Tønder tlf. 99224091 eller mail: tor@tonder.no


Snart sommartid

Hugs å stille klokka natt til søndag 26.03.2010

Natt til søndag 28/3 skal klokka stillast om til sommartid. Er du i tvil om kva veg klokka skal stillast, så er ein enkel hugseregel at klokka alltid skal stillast mot sommaren. Ein time fram mot sommaren på våren, og ein time tilbake mot sommaren på hausten.

Hugs å lese av straummålarane 26.03.2010

Elkem Energi Bremanger AS (EEB) minner om at 1. april skal straummålarane i Svelgen avlesast. Dette skal gjerast av kundane sjølve. Målarstanden skal meldast inn innan 7 dagar etter ordinær avlesingsdato, og om du er vekkreist på datoen bør du melde inn standen før du reiser. Les gjerne av standen når du les dette, og send den inn med det same. Bruk epostadresse:  svelgenkraft@sfe.no Husk å oppgi målarnummer! 

                                          

Om straumforbrukarar i Svelgen ynskjer å ringe inn målarstanden, oppmodar EEB om at dette vert gjort etter kl. 16, om ein ringer på kvardagar.


Dans med Birger Meland på hotellet laurdag 26.03.2010

Birger Meland spelar til Svelgen Hotell, førstkommande laurdag, 27. mars.

 

Cover 130,-

 


8 rekkers bingo i Svelgen søndag 25.03.2010

Førstkommande søndag  28.mars kl.18.00 blir det 8 rekkers bingo på Svelgen Samfunnshus. MERK TIDA - halv time før vanleg start!
 
EJS

Flott ny bingoplakat på Samfunnshuset 25.03.2010

Tusen takk til Kristin Solberg for

flott plakat.

 

 

 

 

Overskuddet frå bingoane

går til Samfunnhuset.

 

Arr.: Svelgen Samfunnshus


Song og musikk i Botnane

Palmesøndag 28.03.10

Våren er på veg etter ein lang vinter og,

etter tradisjonen tru vert det musikkafe i Botnane Grendahus kl. 16.00-18.00

Geir Aage Hovland spelar piano

Både til allsong og solostykker.

Det vert også musikkinnslag av folk frå bygda.

Høve til kjøp av kaffe og kaker m.m og den gode prat høyrer med.

Alle frå fjerne til nære strøk er velkomne til ein hyggeleg ettermiddag i Botnane.

Arr: Botnane og Årebrot Grendalag


FERIEAVLØYSAR ELKEM ENERGI 25.03.2010

Elkem Energi søkjer etter ferieavløysarar. Sjå stilling ledig til venstre.

 


Fotball

Treningstider Svelgen Stadion 25.03.2010

 

      Nyheter på heimesida til STIF  Fotball

 

      Treningstider fotballen på Svelgen Stadion  her


Ledig stilling som dagleg leiar ved Joker Ålfoten 23.03.2010

Det er ledig 1 års vikariat som DAGLEG LEIAR ved Joker Ålfoten AS med snarleg tilsetting. Sjå ledig stilling til venstre.

Birger Meland spelar til dans laurdag 23.03.2010

På grunn av sjukdom, kjem Birger Meland utan Oddvar Torsheim til Svelgen Hotell, førstkommande laurdag, 27. mars.

Cover 130,-

Svelgen Hotell


OBS! NYTT BAND PÅSKEAFTA

PARTYBANDET NOREG TIL SVELGEN HOTELL 23.03.2010

                Det ultimate Norske rockeshow. 4 staute karer med bena godt planta på jorda. En telefonkatalog full av store norske hits fra bl.a Jan Teigen, DDE, Raga Rockers, Postgirobygget, Jokke og Valentinerne, CC Cowboys, Åge, The Kids for å nevne noen. En reise i norsk rock med slagere fra 80, 90 tallet, og litt fra dagens.. Bare norsk på norsk, mye humor og et forrykende sceneshow med lyd, lys og røyk. Samt fargesprakende kostymer som representerer norsk kultur. Høy partyfaktor, og låter alle kan synge med på.. En kveld du absolutt ikke bør gå glipp av!

Cover kr 180-

Fra kl 22.00 laurdag 3. april


23.03.10.Treningstider Fotball Senior 23.03.2010

 

A-laget vi starte ute treningene fra og med i dag tirsdag 23.mars.  Kl.18.30 

 

Treningtider framover på heimesida til STIF og fotballen


Robert Rice fra Montana etterlyser slekt i Svelgen 23.03.2010

Redaksjonen har fått følgjande mail;
" MY Name is Robert Rice and I live in Billings, Montana, USA.  My grandfather was Peder (Pederson) Rice born on October 4, 1874 in Svelgen, Norway to Peder Olson Rise born 1822 died 1899 and Johanna Klubben, his third wife. Her father was Anders Skarstein.  Peder Olson Rise was born to Ole Spilde Riise born 1774 died 1848 and Gertrude Jerstad. I know the family farm was in Svelgen and both Peder Olson Rise and Ole Spilde Riise lived there.  I have no other information about my grandfather.  Could you please tell me how I might find out more information or who to contact.  I know my grandfather have several brothers and sister, from the First wife.  Thank you for your help.  Robert "
*
Robert Rice fra Montana fortel at bestefaren heitte Peder Pederson Rise som vart fødd 4. oktober 1874. Han var son av Peder Olson Rise og Johanna Klubben, hans 3 kone. Hennes far var Anders Skarstein.
*
Har du opplysningar som kan hjelpe Robert Rice, kan vi vidarebringe mailadr. hans.
*
Bildet er av Peder Rise og henta frå Origo (Eigar: Eli Tidemann)

Regissør overvelda av natur og folk i Bremanger 22.03.2010

Det var heilt fullt då dei to tyske spelefilmane hadde verdenspremiere på Kalvåg i helga. Regissør Matthias Tiefenbacher kom direkte frå Tyskland for å vere med på hendinga. Han var overvelda over responsen filmane fekk i Bremanger og gikk på scena for å få takka lokalbefolkninga personleg for gjestfridom og innsats som statistar. Filmane er den største utanlandske fjernsynssatsinga i Norge nokon gong og skildra den særskilte naturen i ytre Bremanger på ein fantastisk måte!

Sjå bilder i Firdaposten og trykk på bildet for å sjå Vestlandsrevyen sitt innslag som vart vist i dag, mandag. Det vart også vist på landsdekkande NRK på "Norge i dag".


Tusen takk, Camilla! 22.03.2010

Svelgen og Omegn Husflidslag vil på denne måten takke Camilla Gulhaugen for
all måking i Bakkevegen 13. Dette er "den gode naboprisen" fra oss. No er
også vatnet tilbake, takk for alle litere dere har forsynt oss med denne
vinteren.

Med vennlig helsing

Torild Hatlenes
-leiar

Danse :) seminar 27 - 28 mars på Realen
 
1- 3 klasse 12.00 - 14.00
Andrine - Ina - Tirill - Martine - Sigrid - June.
 
 
4 - 6 klasse. KL: 14.30 - 16.30.
Gruppe 1. Bent Andrè - Tony - Lukas - Anna - Mina - Ida - Sandra.
 
Gruppe 2.  KL: 17.00 - 19.00.
Thea - Siri - Dina - Alicja - Brita - Ingvild - Marita - Ragnhild - Vilde - Sofie.
 
Instruktør Kristina Os.
 
Pris: 50,- pr time pr pers.
 

Årsmøte STIF - Mandag 22.mars.2010 - Kl.18:00. 15.03.2010

 

  

         Saklista finn du på heimesida til   STIF


Styves Trio til Bremanger saman med Førde kammerkor 19.03.2010


 

24. og 25. april inviterer Førde kammerkor til konsert i Bremanger og på Sandane. Med seg har dei Styves Trio, gruppa til Gisle Børge Styve.

Dei fleste kjenner Styve frå tv-programmet  "Beat for beat", og vi veit at mannen er ein framragande pianist. Ei mindre kjend side av Gisle Børge er at han kan syngje, og følgje kritikkane er han flink til det også. Ikkje desto mindre er det evna til å leike med musikk på ein elegant måte, og evna til å komme i kontakt med publikum, som er karakteristisk for omtalen trioen får i pressa.

Med seg har han Helge Harstad (bass og kor) og Per Willy Aaserud (trompet og kor).

 

Det er tredje gongen Førde kammerkor samarbeider med Styve, sist i fjor, der festsalen i Førdehuset var fylt til siste plass.

Førde kammerkor har gjennom åra etablert seg som eitt av dei aller beste kora i fylket, og vann ein nasjonal songkonkurranse i Grieghallen for nokre år sidan. Koret har eit breitt repertoar, frå kyrkjemusikk til pop, men denne gongen serverer dei ein lett meny med t.d. popklassikaren "A nightingale sang in Berkley Square" og evergreen-melodien "Fly me to the moon". Dirigent er Jorunn Bakke Nydal.

 

Dette er eit musikalsk show du må få med deg.

7 pluss - mykje nedbør - skredfare 19.03.2010


Centrum stengt fredag 19. mars 17.03.2010

Vi held stengt førstkommande fredag, 19. mars grunna gravferd.

 

CENTRUM AS


Fredag 26.mars     Kl:20.00

Vil du starte påskeferien  med en spennende konkurranse? Velkommen til kroa, ta med venner, kollegaer, familie, eller berre godt humør.

Dette er moro. Premie til vinnerlaget J

Aldersgrense 18 år                          kr 15,- per person.                              


Tre månadar på rad med snø i Svelgen 18.03.2010

Ut på kvelden, fredag 18. desember 2009, var det mange i Svelgen som vart glade: Snøen, som mange hadde håpa skulle kome til jul, kom dalande frå oven, Denne kvelden, og den påfølgande natta, kom det nokre få centimeter. I løpet av laurdagen, og natt til søndag, kom det nokre centimeter til, slik at ski og akebrett kunne hentast fram søndagen (slik som på biletet t.v. frå 20/12-09 i Svelgen). Denne snøen som kom denne helga sikra Svelgen og omegn den etterlengta kvite jula. Fint med kvit jul var det! Og vi rekna med at snøen ville regne vekk etter nokre dagar, slik som vanleg er her på våre trakter....

 

Men når vi i dag skriv 18. mars, har vi ikkje sett barmark sidan 18. desember i fjor. Det finnast ikkje nokon statistikk over kor lang tid i strekk snøen har lege i Svelgen og omegn tidlegare, men tre månadar på rad med snødekke er uansett unikt for Svelgen i "moderne tid".

 

Men kven veit, kanskje ligg snøen framleis når vi skriv 18. april, og det vert mai før vi får høve til å hente inn att den nedfrosne juletrebelysninga, som vart hengt ut i byrjinga av desember i fjor....


80 fekk med seg seminaret i Rugsund

- Surf på bølgjene, Bremanger! 17.03.2010

–Surf på bølgjene, Bremanger! sa krusedullfilosof Hans Christian Medlien (bildet) under inspirasjonsseminaret i Rugsund søndag.

Med nye tankar og humor har bygda Lucky Næroset i Hedmark hatt ein enorm suksess.

–I Bremanger er det mykje ein kan ta tak i og byggje vidare på. Humor er eit verkemiddel, altså eit middel som verkar, sa Medlien.

80 tilhøyrarar fekk også med seg tankar og idear frå to eldsjeler frå Eikefjorden, Brigt Samdal og Per Øyvind Sørbø, som måtte tenke nytt då vegen vart lagt utanom sentrum.

- Arrangementet i dag viser at viss ein har folk som vil noko og er kreative, så er det muleg å få til utruleg mykje. Vi har massevis av folk med kompetanse og forhåpentleg mot i Bremanger òg.

sa ein engasjert Tom Joensen til Firdaposten etter inspirasjonsmøtet

 

- Vi har lagt opp til ein omstart, der vi ønskjer å samkøyre aktivitetane i kommunen blant frivillige lag og foreiningar og turistbasert næring, sa kultursjef Espen Frøysland.

Ordførar Kåre Olav Svarstad hadde følgjande kommentar:

- Det viktigaste er at vi trekkjer saman i same retning. Vi må lære å vere stolte av kommunen vår!

Les heile saka og sjå bilder på Firdaposten sine nettsider.


God Svelgeninnsats under vårduppen på Eid 17.03.2010


Det var ikkje mykje som minte om vår når vi reiste fra Svelgen lørdagsmorgon, internt omdøpte vi stevnet til "Snøduppen".
For første gang var det fleire rekrutter enn konkurrerende fra Svelgen som deltok. Dette skyltes skade, leirskule (Matias deltok lørdag) og kollisjon med anna aktivitet.
Totalt deltok 139 deltakere fra Eid, Førde, Florø, Sogndal, Årdalstangen og Ålesund.
Mange av rekruttene var med for første gang så spenninga var stor. Alle klarte seg kjempefott og var godt fornøyd. Deltakerpremie til alle rekrutter.
Rikka Kjelkenes fekk 2 gull, 1 sølv og 2 bronser.
Nora Teigene fekk 4 gull og bestemannspremie i sin klasse.
Matias Gulestøl fekk 3 gull
Elisabeth Mundal fekk 1 gull og 1 sølv.

Neste stevne blir det Nasjonale Årsklassemesterskapet der Matias Gulestøl har kvalifisert seg. Det går i år av stabelen 16-18 april i Oslo.


På bildet ser vi fra venstre bak: Matias Gulestøl, Rikka Kjelkenes, Nora Teigene og Elisabeth Mundal.
Bak fra venstre ser vi: Alexander Mundal, Sebastian Bjørnø Ommedal, Emilie Leirvik, Adrian Bjørnø Ommedal, Ida Vågene og Adrian Teigene.


Utvida samarbeid i 45-minuttsregionen 16.03.2010

Administrasjonen og styra i dei tre selskapa Sunnfjord 2020, Bremanger Hamn og Næring og Måløy Vekst var sist veke samla saman med ordførarane i kommunane Florø, Bremanger og Vågsøy for utarbeiding av ein felles strategi for næringsutviklinga i regionen. Det var brei semje om at dagens samarbeid er svært vellukka, og at ein ønskjer å utvide samarbeidet ytterlegare i tida framover.

Dei tre næringsselskapa har allereie initiert og starta opp samarbeid om felles prosjekt innan samferdsel i 45 minuttsregionen. Ein vil blant anna samarbeide for rask fullføring av kystvegstrekinga mellom Florø og Måløy samt betre kommunikasjonar med fly og båt. Innan forsking og utvikling vil ein arbeide saman med Sintef i Trondheim om å løfte bedrifter og bedriftsmiljø i regionen sterkare opp i nasjonale FoU-prosjekt. Næringsselskapa vil også ha felles marknadsføring og profil under oljemessa (ONS 2010) i Stavanger og Fiskerimessa i Trondheim i august.

Næringsselskapa fekk i oppgåve av dei tre styra å legge til rette for 1 til 2 årlege bedriftstreff for næringslivet i regionen for å knyte nettverk og danne grunnlag for ei styrking og utvikling av næringslivet i regionen. Dei tre selskapa ønskjer også å få til best mulig samarbeid og samspel med kommunane rundt i prosessane som no blir sett i gong.

 

Næringsselskapa Sunnfjord 2020, Bremanger Hamn og Næring og Måløy Vekst vil

utvide sitt regionale samferdselssamarbeid i 45-minuttsregionen til felles satsing innan næringsutvikling, arealplan og marknadsføring. Selskapa skal innan februar 2011 utgreie eit mulig felles næringsapparat. Dette var nokre av konklusjonane på ei felles strategisamling for styra i dei tre selskapa i Kalvåg 11 og 12 mars.


Slår saman indre og ytre:

Bremanger Næringsråd er skipa 15.03.2010

 

På bildet frå venstre: Bjørgulf Myklebust - Tor Olav Halse - Bjørn Inge Nesje - Jan Torvanger - Arild Mundal.

Næringslivet i Bremanger ser inn i framtida og har i dag slått sammen næringsråda i ytre og indre del av kommunen til Bremanger næringsråd.   Visjonen er å samle næringslivet i heile Bremanger kommune for felles utvikling og bidra til vekst på kysten av Sogn og Fjordane

Vi har som målsetting: Arbeide for å skape nye arbeidsplasser, å være en pådriver for innovasjon og tilrettelegging og slik bidra til en positiv befolkning vekst i Bremanger kommune.

 

Interim styret vart i dag sett med konstituert leder Bjørgulf Myklebust og øvrige styremedlemmer er Bjørn Inge Nesje, Arild Mundal, Svein Klævold, Jan Torvanger og Tor Olav Halse.

 

Vi ønsker alle næringsdrivende i kommunen som medlemmer i rådet.

Vi vil snarest sette i gang arbeid med å komme i kontakt med samtlige bedrifter.

 

 

Bremanger næringsråd er en interesse organisasjon for næringslivet og vi skal ta ei sentral rolle i den videre utvikling i Bremanger kommune.

 

 

Bremanger Næringsråd

V/Bjørgulf Myklebust

Tlf: 95117733


"Helse Førde satsar vidare på mislukka strategi" 15.03.2010

Venstre har sendt inn lesarinnlegg om sjukehusdebatten med tittelen "Helse Førde satsar vidare på mislukka strategi" Sjå lesarinnlegg på menyen til venstre.

Påminning;

Oddvar Torsheim og Birger Meland på

Svelgen Hotell laurdag 27. mars (show og dans)

 

 

 

Den populære kunstnaren Oddvar Torsheim har gitt ut CD med The Beatles og Bob Dylan på nynorsk. Han har óg fleire opptredener på fjernsyn - mellom anna var han med i serien "Norges hærligste" og "Talent 08".

Oddvar likar å  kalle seg "sidesprangartist".

-  Eg er litt distré, men det høyrer med når ein har passert 70, seier han.

Han får i allefall latteren til å runge når han på sin eigen måte "trampar" i veg med munnspel , undervasstrekkspel, dieselmotor og gode sko.

- Det er det det vert råkken råll av seier han.

Birger Meland har det musikalske ansvaret og dei to har jobba i lag i fleire år.

Meland har sjølv lang fartstid i fleire kjende band. Mellom anna i Fernando og Cheek. Men han har óg jobba saman med andre soloartistar. I år er det dessutan 40 år sidan han starta artistkarrieren. Han har lang fartstid i NRK radio og som programleiar for Norge Rundt på TV. Dansemusikken er variert og det trøkke godt frå sena.

Dei to har hatt fulle hus i Oslo og Bergen. Under ein turnè i Hardanger i samband med kunstveka måtte ein arrangør ut på bygda å låne stolar humrar dei.

- Latterdøra har stått på vidt gap, seier dei to som har følgande oppfordring:

"Kom å høyr for swingande - livet vert ikkje det same etterpå!"

 

Cover 150 –

Dørene opnar kl 21 .00 ( NB Underhalding startar kl 21.30 )

. (Foto: Fjordenes Tidende)


Kommunal Rapport:

Bremanger tynges mest av gjeld 15.03.2010

Terra-kommunen brukte hver niende krone i fjor på å betjene gjeld og avdrag. 67 kommuner hadde finansregnskap i pluss. Her finner du hele oversikten.
De foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Bremanger betalte 11,9 prosent av brutto driftsinntekter i renter og avdrag i fjor.
I 2008 var det 27 kommuner som brukte over 10 prosent av inntektene sine til å betjene gjeld og renter. I fjor var det bare Terra-kommunen som var over den grensen.

291 kommuner hadde lavere gjelds- og rentebyrde i fjor enn i 2008, men i 84 kommuner økte faktisk utgiftene til dette i forhold til inntektene. Verst var utviklingen i to andre Terra-kommuner, Hattfjelldal og Hemnes. Kommunal Rapport


Verdenspremiere i Kalvåg til helga 15.03.2010

Dei to filmane vart spelte inn i Kalvåg og Rugsund nokre hektiske sommarmånader i fjor. Liebe am Fjord er den største utanlandske fjernsynssatsinga i Norge nokosinne.

Filmane får premiere på tysk fjernsyn - ARD Das Erste - i beste sendetid 9. og 23. april.

Men før det kjem filmregissør Matthias Tiefenbacher og produsent Hartmut Damberg tilbake for å gje oss ein eksklusiv førpremiere. Fleire svelgarar vart med som statistar i begge filmane og desse er invitert til å overvært premieren i Kalvåg til helga.

– Alle som har hatt ei rolle i filmane og ei rekkje andre personar er spesielt inviterte til premieren, men også bygdefolk elles er velkomne til filmframsyningane, seier dagleg leiar Sigmund Elias Holm i Western Norway Film Commission til Firdaposten.


Det snør det snør - mykje meir enn før 15.03.2010

Svelgen ligg på topp ti lista over stadar der det har kome mest nedbør siste døgnet. 14 mm er likevel noko under rekorden på 42mm, som vart sett i Oppdal i natt. Les meir i Adresseavisa! Bildet er henta frå webkameraet på Villabakken måndag morgon.


ETTERLYSER SKISTAVER

etter skirennet på Karlskarstova 14.mars.

Stavane er gule og lyse grå av merket Fischer

Str.125cm.

 

Ta kontakt med

Anne-Kristin Selvik tlf.99029974


Påminnelse om møte i 17. mai komiteen 14.03.2010

 
Minner om møte i morgen den 15/3 - klokken 20:00 på lærerværelset, Svelgen Skule
 

Harry Gulestøl
- Leder -

Her kjem resultatlista for det 4. skikarusellrennet i Ålfotdalen. Sjølv om det til tider snødde tett var det 102 startande, totalt var det 211 frammøtte.
 RESULTATLISTE FOR SKIKARUSSELLEN 2010
  4. Renn        
Startnr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse  
Kortløype Distanse 500m Født 2004 ----    
Start nr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Resultat
150 Astrid Johanne Eikenes Ålfoten 2006
151 Frøydis Årøen Svelgen 2004
152 Hanna Bolette Myklebust Svelgen 2004
153 Marta Midthjel Lunde Ålfoten 2005
154 Simon Brekke Rebni Svelgen 2006
155 Thea Midthjell Ålfoten 2003
156 Terese Sande Ålfoten 2004
157 Andre Sande Ålfoten 2006
158 Ingeborg Hunnvik Ålfoten 2004
159 Albert Bueie Svelgen 2005
160 Frida Bueie Svelgen 2005
161 Brage Bueie Dalin Førde 2004
162 Jonas Førde Sagebø Ålfoten 2004
163 Lars Sebastian Slooter Ålfoten 2004
164 Mathias Slooter Ålfoten 2007
165 Stian Myklebust Hauge Ålfoten 2005
166 Anna Elise Førde Ålfoten 2006
167 Martin Andre Førde   Ålfoten 2004
168 Sanna Midtbø Svelgen 2004
169 Oda Midtbø Svelgen 2007
170 Matilde Sigdestad Sunde Bryggja 2005
171 Karoline Sigdestad Sunde Bryggja 2006
172 Oskar Kjerpeset Vårdal Svelgen 2005
173 Ådne Kjerpeset Vårdal Svelgen 2007
174 Jenny Sørgulen Svelgen 2004
175 Sigrid Sørgulen Svelgen 2007
176 Kristoffer Bortne Leirgulen 2005
177 Hanne Styve Svelgen 2006
178 Beate Styve Svelgen 2004
179 Guro Elde Damstuen Svelgen 2004
180 Edel Lind Håøy Svelgen 2007
181 Idun Lind Håøy Svelgen 2005
182 Leif-Olav Myklebust Svelgen 2003
184 Kristoffer Haugland Svelgen 2003
185 Vetle Holm Cirotzki Svelgen 2004
186 Jon Magnus Elde Ålfoten 2004
187 Andreas Myklebust Førde Ålfoten 2004
188 Signe Myklebust Førde Ålfoten 2006
189 Elias Myklebust Ålfoten 2006
190 Heidi Hatleset Svelgen 2005
191 Anja Hatleset Svelgen 2007
1-4 klasse Distanse 1,6 Km Født 2000-2003
Start nr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Distanse Resultat
1 Karl-Andre Eikenes Ålfoten 2001 1,6 00:08:29
2 Åsta Årøen Svelgen 2001 1,6 00:14:00
3 Jonas Myklebust Svelgen 2003 1,6 00:10:47
4 Kristina Midthjel Lunde Ålfoten 2002 1,6 00:09:42
5 Steffen Kolseth Svelgen 1999 1,6 00:13:38
6 Sigve   Sæterlid Svelgen 2001 1,6 00:07:23
7 Simen Svarstad Svelgen 2001 1,6 00:08:15
8 Sofie   Svarstad Svelgen 2003 1,6 00:10:05
9 Sander Brekke Rebni Svelgen 2003 1,6 00:09:10
10 Synne Brekke Rebni Svelgen 2000 1,6 00:09:16
11 Tove Kristin Sande Ålfoten 2001 1,6 00:08:25
12 Christina Bruvoll Dreyer Ålfoten 2001 1,6 00:09:00
13 Bjørnar   Hunvik Ålfoten 2001 1,6 00:08:47
14 Emil Bueie Svelgen 2002 1,6 00:10:49
15 Sigve Hessvik Loftheim Svelgen 2002 1,6 00:09:00
16 Tuva Bueie Dalin Førde 2002 1,6 00:07:24
17 Aron Shanker Svelgen 2000 1,6 00:11:55
18 Tord Andre Vadstein Svelgen 2000 1,6 00:11:22
19 Odin Ødegård Svelgen 2004 1,6 00:13:49
20 Hilde Gulliksen Leirgulen 2001 1,6 00:09:05
21 Oline Leirgulen Leirgulen 2000 1,6 00:09:15
22 Dorthe Leigulen Leirgulen 2002 1,6 00:10:12
23 Denice Van Dijken Svelgen 2003 1,6 00:10:24
24 Petra Marie Indredavik Davik 2004 1,6 00:13:10
25 Knut Olav Indredavik Davik 2002 1,6 00:13:15
26 Torine Bortne Leirgulen 2001 1,6 00:07:40
27 Ida   Bortne Leirgulen 2003 1,6 00:11:13
28 Emilie Kolset Jensen Leirgulen 2003 1,6 00:10:45
29 Eilin   Styve Svelgen 2000 1,6 00:11:15
30 Katrine   Styve Svelgen 2002 1,6 00:11:07
31 Mathias Holm Cirotzki Svelgen 2002 1,6 00:11:33
32 Hanna Kristine Elde Ålfoten 2002 1,6 00:09:45
33 Karen Betine Norbotn Svelgen 2002 1,6 00:09:15
34 Thorhild Bruland Ålfoten 2000 1,6 00:10:52
35 Anna   Igland Svelgen 2000 1,6 00:08:15
36 Marie Igland Svelgen 2004 1,6 00:31:03
37 Marthe Røyrvik Nesbø Florø 2002 1,6 00:10:11
38 Vebjørn Solberg Svelgen 2001 1,6 00:08:25
39 Sebastian   Solvåg Hatleset Svelgen 2002 1,6 00:07:33
40 Anne Mathilde Myren Solheim Svelgen 2003 1,6 00:11:10
41 Inga Sagmo Svelgen 2001 1,6 00:10:08
42 Tirill Frimanslund Blix Svelgen 2003 1,6 00:15:02
74 Martine   Sørgulen Svelgen 2001 1,6 00:09:20
5.klasse-Senior Distanse 3,4/5 Km Født -----1999
Start nr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Distanse Resultat
60 Tor Kristian Eikenes Ålfoten 1999 3,4 00:19:07
61 Jon Atle Rise Svelgen 1999 3,4 00:18:48
62 Henrik Førde Svelgen 1998 3,4 00:18:26
63 Anders Frøyen Svelgen 1998 3,4 00:18:06
64 Vincent Førde Svelgen 1997 3,4 00:15:01
65 Sofie Sæterlid Svelgen 1998 1,7 00:09:52
66 Joachim Bruvoll Dreyer Ålfoten 1999 3,4 00:20:56
67 Håvard Hunvik Ålfoten 1998 3,4 00:19:55
68 Tobias Bueie Svelgen 1999 3,4 00:21:15
69 Oda Bueie Dalin Førde 1999 3,4 00:19:15
70 Jørgen Myklebust Ålfoten 1999 3,4 00:18:00
71 Johan    Lothe Brodd 1999 3,4 00:15:18
72 Marius Gulliksen Leirgulen 1997 3,4 00:16:17
73 Tonje Leirgulen Leirgulen 1998 3,4 00:22:55
75 Tonje Storøy Leirgulen 1997 1,7 00:10:30
76 Ivar Andreas Myklebust Ålfoten 1995 3,4 00:13:45
77 Birthe Norbotn Svelgen 1999 3,4 00:23:04
78 Bolette Nordbotten Botnane 1998 3,4 00:28:45

 

                         

            

     Oversikt over alle rennene samla på heimesida til STIF og   Barneidrett/Idrettskule


TAKK!Vi vil få takke for alle helsingar og varme tankar i samband med at Rune døydde frå oss. Takk til alle som var med og fylgde han til siste kvilestad.
Helsing Inger og Ottar Vik med familie.

Mesta ligg an til å få kontrakta 13.03.2010

Mesta har tatt en klar ledelse i kampen om kontrakten på driving av den 4,8 km lange tunnelen på Langesi. Anbudet er på 264,1 millioner kroner. Nr. to ligger nesten 10 prosent høyere. Prosjektleder Susanne Svardal er fornøyd med prisene.

Det nest laveste anbudet ble gitt av Veidekke og er på på 289,2 mill. NCC er nr. tre med 297,6 mill., fulgt av Leonhard Nilsen & Sønner (298 mill.), AF Gruppen (299,4 mill.) og det danske firmaet E Pihl & Søn (304,7 mill.), melder Våre Veier.

Dei skriv vidare:

"Den som får kontrakten skal også anlegge tre kilomter veg i dagen. Hovedhensikten med prosjektet er å fullføre fastlandsforbindelsen til øya Bremangerlandet og noen mindre øyer som har vegtilknytning til den. Disse øyene fikk fergesamband til det øvrige vegnettet i 1974 via fergesambandet Kjelkenes-Smørhamn.

I 2002 ble de knyttet til fastlandet via en 1 900 meter lang undersjøisk tunnel og en bru, men innbyggerne på øyene kan bare nå en liten del av fastlandet uten å legge ut på en lang rundtur i Nordfjord på en veg med lav standard. Svelgen som er kommunesenter i Bremanger, kan ikke nås uten å ta rundturen. Når Bremangersambandet er fullført sommeren 2013, blir vegen til Svelgen 40 km kortere enn i dag, og fergesambandet blir nedlagt."


Hugs skirennet no på søndag! 12.03.2010

STAD:         KARLSKARSTOVA  (mellom Svelgen og Ålfoten)

 

14.03.10

 

Påmelding 12.00 - 1300. Første start 13.15.

Løyper frå 500 m til 5 km. Alder frå barnehage til junior.

Skimerkeprøve om nokon ynskjer det.

Premie til alle i kvart renn.

Gevinst til ein heldig deltakar i kvart renn.

Påmeldingsavgift kr. 50,-.

 

Følg med på Svelgen.no om eventuelle endringar. Datoendringane vil kome seinast kvelden før rennet.

 

Open kiosk.

 

Ålfoten Idrettslag       &       Svelgen Turn og Idrettsforening


Kulturskulen har fått heimeside 12.03.2010

Bremanger kulturskule har no fått eiga heimeside der dei skal presentere bilder og nyhende. Sjå her

.


Kommunen har telefon igjen 12.03.2010

Sentralbordet og datanettet i Bremanger kommune er no oppe og går igjen.

Det var i dag tidleg nede for telling. Feilen blei retta opp att klokka 09.30.

 


Frøysland kåserer om norsk kunst 11.03.2010

Vi minner om Espen Frøysland's 4 kåserier om norsk kunst. Første kveld mandag 15. mars kl 2000 i Småsalen.

Båtførarkurs i Svelgen - intensivkurs over ei helg 

Kursstart: Fredag 9. april kl. 1700.

Kursstad: Svelgen Oppvekstsenter

Kursavgift: kr. 1375,- pr. deltakar

Familierabatt.

Undervisningsmatriell, utskriving av båtførarbevis og sensoravgift kjem i tillegg.

NB! Fra 1.5 2010 er det innført obligatorisk båtførerbevis for alle som er født etter 1.1. 1980, dersom båten er over 8 meter og/eller 25  HK eller mer. 

Bindande påmelding innan onsdag 7. april til Tor Tønder tlf. 99224091 eller mail: tor@tonder.no


Trekkspel på tur til skuleklassane 10.03.2010

Måndag førmiddag fekk 1.- 7. klasse besøk av Trekkspel på tur. Dei som var på tur var Stian Aase og Lars Røyseng.
Klokka 1040 sat litt over 100 elevar i alderen 6 til 13 år klar til konsert på samfunnshuset. Musikarane tok elevane med på ei musikalsk reise der dei besøkte ulike land og ulike typar musikk. Dessutan var det en reise i tid, fordi noko av musikken var gamal og noko var heilt nytt. Både born og vaksne hadde ein flott time med fengande musikk. Sjå Svelgen Oppvekst sine sider for fleire bilder og aktivitetar!

Søndag 21.mars klokka 16:00
Olsenbanden Jr. Mestertyvens skatt
Kiosk og billettsal frå klokka 15:00
Denne gangen jakter banden på en forsvunnet pengeskatt som stammer fra ranet av Norges bank i 1835. De har fått snurten av et skattekart og den spennende jakten leder dem til gamlebyen i Fredrikstad, gjennom mørke ganger på Akershus festning og til slutt Ole Høilands hule i Oslomarka. I denne filmen får vi også for første gang stiftet et nærmere bekjentskap med barnehjemsbarnet Egon Olsens familie, da Egon kommer på sporet av sin egen stamfar? Mestertyven Ole Høiland?

Filmen utspiller seg i begynnelsen av 1960-årene. Egon Olsen kommer på sporet av to skumle typer som driver et gamlehjem, hvor det bor en pensjonær som heter Eugen Olsen. De skumle typene er sikker på at Eugen er styrtrik, og har gjemt bort pengene sine på et hemmelig sted. De forsøker å få lurt ut av ham hvor pengene er, men møter utfordringer på veien. Eugen Olsen har begynt å fable om at han har et barnebarn i Oslo, nemlig Egon Olsen! Egon får vite at slektens stamfar er Mestertyven Ole Høiland. Han som ranet Norges bank i 1835. Dette gjør stort inntrykk på Egon. Og når bestefaren forteller at ikke alle pengene Ole stjal den gangen ble funnet, og kanskje ligger et sted og venter på dem, er Egon villig til å hjelpe ham. Egon, Kjell og Benny kaster seg inn i en spennende skattejakt. Alt er taima og tilrettelagt for et nytt eventyr med Olsenbanden junior.

Aldersgrense: Tillatt for alle
Egnethet: Familie
Begrunnelse: Denne filmen inneholder ingen scener som antas å kunne skremme de yngste. Filmen blir derfor tillatt for alle.

Felles forprosjekt for 45-minuttsregionen 10.03.2010

Sunnfjord 2020, Bremanger Hamn og Næring KF, Måløy Vekst og Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane har tatt initiativ til et felles forprosjekt i 45-minuttsregionen.

De vil kartlegge bedrifter som kan løftes opp i pågående nasjonale forsknings- og utviklings-satsinger og fremme regional utvikling gjennom dette arbeidet.

Forskningsorganisasjonen SINTEF er engasjert til å arbeide med prosjektet.

I første omgang er fire fokusområder valgt ut:

1. Klyngesamarbeid - engineering, nye markeder og nye samarbeid. Mål: Gjennomgangen skal danne grunnlag for arenaprogrammet (virkemiddel fra Innovasjon Norge/Siva) eller andre relevante forsknings- og utviklingsprogram innen vedlikehold, offshore forsyning og drift.

2. Energigjenvinning med fokus på prosessindustri - spin off Elkem Bremanger. Mål: Identifisere et finansielt og industrielt samspill regionalt slik at tjenester og service kan utvikles lokalt. Gjennom prosjektet vil en se på en til to industribedrifter som utgangspunkt for vurdering.

3. Kommersialisering av verdikjede rundt marine avfall/marin dyrking. Mål: Finne produksjons- og utviklingsarena i regionen for kommersialisering av forskning innen marin dyrking/marine arter og ressurser.

4. Prototyper - offshore vind. Mål: Identifisere tjenester og produktkapasitet regionalt for en voksende offshore vindindustri internasjonalt.
Dette melder Fjordenes Tidende.

Ledige stillingar i Bremanger kommune 10.03.2010

Det er fleire ledige stillingar i Bremanger kommune, mellom anna i brannkorpsa, helse og skule. Les annonsetekst under "stilling ledig" venstre.

Janne Linn Myren frontar "Prosjekt Nærvær" 09.03.2010

 

Janne Linn Myren frå Svelgen pregar heile framsida til Helse Førde sitt magasin som kom i posten i dag. I lag med mange andre gravide kvinner, er ho med i "Prosjekt Gravide - i arbeid lengst mogleg" som er eit delprosjekt innafor "Prosjekt Nærvær". Årsaka til tiltaka er at Helse Førde ynskjer å redusere sjukefråveret og talet på uføre- og førtidspensjonerte.

 

No er eg i veke trettitre og føler meg i veldig god form, seier Linn Janne Myren.

Ho er intensivsjukepleiar og er tilsett ved Førde sentralsjukehus.

Magasinet skriv vidare;

"Prosjektet som Myren deltar i, har som målsetjing å gje gravide kvinner i føretaket ei systematisk og god oppfølging under svangerskapet. Eit viktig verktøy er tilbod om trekantsamtalar, ein samtale mellom leiar og den gravide med jordmor tilstades som støtte for begge partar.

– I trekantsamtalane har vi diskutert behovet for tilrettelegging, og vi eventuelle førebyggande tiltak. Dette har gjort meg tryggare og samstundes er eg i stand til å stå lengre i arbeid. Eg er veldig takknemleg for det tilbodet som er gjeve, seier Myren."

Les heile saka på Helse Førde sine sider.


50 000 til Bremanger Budstikke 09.03.2010

Bremanger Budstikke har søkt og fått tildelt 50 000 kroner i oppstartingstilskot frå næringsfondet. Dette melder Budstikka i siste utgåve.

Ros til Tor Olav Halse for rask redning 09.03.2010

- Hadde det ikkje vore for at Tor Olav Halse frå Brødrene Mundal hadde redda meg ut så raskt, hadde det regelrett klikka for meg. Eg har tenkt mykje i ettertid på at eg ikkje fekk takka han der og då. Eg er utruleg takknemleg.

Dette seier Ingvild Mork til Firdaposten i dag. Ho sat fast i raset på Haukå ved Brudesløret fredag ettermiddag. Den dramatiske opplevinga satt ein alvorleg støkk på kvinna frå Hareid på Møre. - Å vere heilt hjelpelaus inne i eit svart ras, utan sjanse til å opne vindeuge eller dører, var ei frykteleg oppleving, seier ho. Les heile saka i papirutgåva tysdag.


Avansert værstasjon ved Bremanger Quarry 09.03.2010

 

Bremanger QuarrBremanger Quarry AS har satt opp en avansert værstasjon med svært nøyaktig og avansert informasjon om alt som har med vær og vind å gjøre. Denne er streamet ut i realtime på web.

Sjå meir her.

 
Her kan de følge med vær og vind med grafer og det meste.

INVITASJON

Dagseminar 14. mars ved Rugsund Handelstad

Vi inviterer til ope dagseminar for innbyggarane i Bremanger.  

Vi har fått tak i fleire spenande innleiarar m.a. Hans Christian Medlien, krusedullfilosof og tidligare fantasiminister i fristaten Lucy Næroset. I tillegg har vi fått Brigt Samdal og Per Øyvind Sørbø som begge har vore aktiv i bygdeutviklinsprosjektet i Eikefjord. Brigt Samdal har og stått i spissen for Norsk slipsmuseum. Som representant for Bremanger kommune vil rådmann Tom Joensen ta opp omdømmebygging og utvikling av kommunen.

 

Dagen er open for alle så det er berre å melde seg på!

Program:

1o.oo   Registrering og kaffi

1o.3o   Opning

     11.45 Brigt Samdal og Per Øyvind Sørbø:

”Bygdeutvikling i Eikefjord – frå sju stavar til heil tønne”

11.45     HC Medlien: ”Framtida finnes i en krusedull".

1315      Lunsj

Tid til å vise seg fram/ utveksle informasjon

15.oo   Tom Joensen: ”Bremanger – fullt og heilt eller stykkevis og delt”

15.45     Oppsummering

16.oo   Takk for i dag!

*

Påmelding til servicekontoret på Rådhuset.   Telefon:   57796300 el. epost:

post@bremanger.kommune.no

Arrangementet er gratis.

Bremanger kommune

Kultur


Laurdag 27. mars Kl. 19.00

i ungdomshuset Trudvang

       Ved å delta i dette eineståande arrangementet får du for den

        særdeles latterleg lave sum av 350,- pr. person:

* canape´ MV-special med noko attåt

* delta i hasardiøse ekspedisjoner

* bivåne ei form for underholdning

* mykje god mat

* danse til musikk av Grinde’s

Sidan huset ikkje kan romme alle må vi be om bindande påmelding innan torsdag 18 mars til  577 93 636 – 950 30 395 (Knut) eller 577 95 577 – 957 02 645 (Bjørn)

De får kjøpt alt de treng (bar med mange rettigheiter) så det held om de kjem med full lommebok

 

          Vårt motto:

        Billig – (hurtig) – behagelig – sikker!

                   ( reklameannonse for ”Titanic” – 1912)

NB! Alt overskot går uavkorta til oppussing av Trudvang (kjøkken)

Med helsing

Midtgulen Vekst


Til alle kvinner i Svelgen! 08.03.2010

 
Minner om SESAM møte på Realen onsdag 10 mars  kl: 17.00.
 

VELKOMEN

Mer info, kontakt Anita 95985267/ Liv 57793359.

Hugs kritikarrost teater i Svelgen i morgon, tysdag! 08.03.2010

Sogn og Fjordane Teater viser den psykolgiske thrilleren Stoppestaden av Julian Garner i Svelgen samfunnshus, tysdag 9. mars og i Bremangerhallen onsdag 10. mars. Begge dagar kl 1900.

 

Stykket har fått flotte kritikkar i media:

 

”Fengjande og mystisk” Sogn Avis
”Underteikna sat heile tida med ei uro for å gå glipp av noko, kombinert med den gode kjensla av å bli overraska av neste trekk” Firda

oppsetningen har elementer av både thriller og mysterier – og fin humor” BT

 

To av skodespelarane er å sjå i denne sesongen av Himmelblå på Nrk1.

Ein psykologisk thriller frå jazzmiljøet i New Orleans på 1920 og 30- talet.

Den rike jazzsamlaren Joe står og blar seg gjennom jazzavdelinga i ein stor bokhandel i New York. Det neste han veit er at han vaknar på eit ikkje alt for fint hotellrom i New Orleans. Kidnapparane veit alt om den brennande og lidenskapelege interessa han har for 1920-åras jazzklarinettist, Leon Roppolo og dei gir han eit tilbod han ikkje kan avslå... Joe legg ut på ei halsbrekkande reise inn i hovudet, kroppen og sjela til sin mystiske helt.

”Ein ting er kva ein er, ein annan ting er kva ein vil vere”

 

Regi: Rita Abrahamsen. Scenografi og kostymedesign: Åse Hegrenes
Lysdesign: Elisabeth Nilsson. Medverkande: Ole Martin Aune Nilsen, Ane Skumsvoll og Karl Sundby

Vaksen kr 160,-. Student/honnør/gruppe (min 5) kr 100,-

Førehandssal Svelgen samfunnshus,  Servicekontoret Rådhuset 57 79 63 00.
Førehandssal Bremangerhallen, Gerda Frøyen 482 75 423

Restsal i døra!

Beste helsing
Sogn og Fjordane Teater


Veg opna etter ras 07.03.2010

Riksveg 614 er no åpen igjen.


06.03.2010. Ole Martin Gjerde : 1,77 i høgde 07.03.2010

 

      Les meir på heimesida til STIF og Friidretten


Riksveg 614 - STENGT IGJEN! 06.03.2010

Vegen blir truleg ikkje opna i dag (søndag) opplyser  Vegvesenet si meldingsteneste. Det har gått fleire snøras og det er svært utrygt. For oppdatering tekstTV 351 (NRK) og meldingstelefon 175.


Vegen er stengt! 05.03.2010

Rv.614 er stengt mellom Nordalsfjorden og Myklebust! Sjå tekstTV 351.

Påminning: 05.03.2010

Teaterstykket ”Stoppestaden” av Julian Garner kjem til

Svelgen samfunnshus

Tysdag 9. mars klokka 19.00.

 

Bremangerhallen

Onsdag10. mars klokka 19.00

Påmelding Ytre Bremanger: Gerda Frøyen tlf 48275423

 

Billettpris:                  

Vaksne:                                                    kr 160,-

Barn/student/honnør/gruppe (min 5):        kr 100 ,-

 

Billettar kan kjøpast på servicekontoret i Rådhuset tlf   57796300 frå 23.februar.

Dersom minst 5 personar kjøpar billett under eitt oppnår ein grupperabatt. Tingar ein billettar over telefon må desse hentast seinast klokka 15.00 dagen før framsyning.

 

Stoppestaden er ein psykologisk thriller og spenningsstykke.

 

Den rike jazzsamlaren Joe står og blar seg gjennom jazzavdelinga i ein stor bokhandel i New York. Det neste han veit er at han vaknar på eit ikkje alt for fint hotellrom i New Orleans. Kidnapparane veit alt om den brennande og lidenskapelege interessa han har for 1920-åras jazzklarinettist, Leon Rappolo og dei gir han eit tilbod han ikkje kan avslå. Joe legg ut på ei halsbrekkande reise inn i hovudet, kroppen og sjela til sin mystiske helt.

 

”Ein ting er kva ein er, ein annan ting er kva ein veil vere”

http://www.softeater.no/default.asp?menu=307&page=17


Kafè for Polen-tur på Keipenstova 04.03.2010

Vi i 10. klasse ved Svelgen Oppvekst held fram med kàfe på Keipenstova.

Vi sel kaffi, kaker og anna godt! Vi har også eit lotteri med flotte premiar.

Opningstid: Laurdag 11.00 - 15.00 

Vi håpar på mange besøkande og vi håpar de vil støtte oss!

Inntekta går til klassetur til Polen med Aktive fredsreiser i April.

Vennleg helsing 10. klasse!

Helene M. Bjørkedal


Fjellørret til sals 04.03.2010

Svelgen jeger- og fiskeforening har nokre pakkar igjen med ørret frå Svelgsvatn. God kvalitet - blokkfryst i pakningar med sju fiskar i kvar pakke. Er du intressert?

 

Ring Tor Zachariassen

Tlf 577 93 220


Fylkesmannen godkjenner Bremanger-budsjett 04.03.2010

Fylkesmannen har godkjent Bremanger kommune sitt budsjettvedtak for budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2012.
 
Fylkesmannen har gjort følgjande oppsummering:
  • budsjettet for 2010 er i balanse
  • låneopptak i 2010 er godkjent med 7,3 mill. kroner
  • økonomiplan for åra 2010 - 2013 er i balanse

Kommunen har vedteke ein revidert for inndekning av akkumulert underskot. I den nye planen er inndekninga budsjettert over 10 år , mot tidlegare 8 år,og fordelt jamnare ut over i perioden.  Underskotet har oppstått som følgje av tidlegare plasseringar i verdipapir (Terra-saka).  Etter at det i 2008 og 2009 vart vedteke fleire tiltak som reduserer driftsutgiftene, blir økonomiplanperioden ei tilpassing av alt vedtekne tiltak og iverksetjing av nye tiltak. God budsjettdisiplin, både administrativt og politisk, blir derfor avgjerande for å halde budsjettbalansen.

 

Les meir her


Tusen takk.
Vil med dette takke Svelgen Sanitetsforening, Lions, Soknerådet og Jernarbeiderens ve og vel, for den flotte snøfresen vi har fått til kirkegården i Svelgen og Midtgulen. Med den gjere de snøryddinga mykje enklare for meg. Vil prøve å holde "hovedveiene" inne på kirkegårdene åpne.

Kirkegårdsarbeider
 -Gry Gulestøl-


Framleis ledige plassar med Aktive Fredsreiser 03.03.2010

Vi minner om at det framleis er ledige plassar på turen 10. klasse vedSvelgen skule skal på med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland - 10DAGER  BERLIN – KRAKOW - EN TEMAREISE I FRED 26.04-05.05 2010. Vi skal
mellom anna besøke konsentrasjonsleirane Auschwitz I og Auschwitz II Birkenau i Polen og Sachsenhausen og Ravensbruck i Tyskland, samt Stasi fengselet i Berlin. Vi har framleis ca 10 ledige plassar i bussen og oppmodar privatpersonar som
kan vere interessert i å vere med på ein slik tur om å ta kontakt.

Påmelding må gjerast snarast mogleg
.

PRISAR:Grunnpris 10 dagars tur: 6.890,-
Grunnprisen inkluderer:
Buss og sjåfør i 10 dager
Ferge Oslo-Kiel i 4-sengs innvendige lugarer t/r
7 Overnattinger på hotell
9 Frokoster
10 Middager eller kveldsmat
Folklore
Inngangspenger og guide i Auschwitz/Birkenau
Inngangspenger og guide i Saltgruvene
Veiskatter
Reiseleder
Guide i Bernauer Strasse, Stasi fengsel (Forbehold hvis kapasitet) De
voksne må betale Euro 5.-

Lugar tillegg:
Singel lugar kr.  2 000,-
Dobbel lugar pr. pers. kr.  1 000,-
3-sengs lugar (pr. lugar) kr.     350,-

Rom tillegg:
Singelrom pr. person (hele turen) kr.  2 000,- (forbehold om
kapasitet)
Dobbeltrom pr. person (hele turen) kr.     700,- (forbehold om
kapasitet)
Landhotel i Krausnick kr. 250,- i dobbeltrom og kr.
350,- i enkeltrom

Kontaktpersonar:
Øyvind Heimtun - Mobil 906 20 016
Nils-Jørgen Sagebø - Mobil 907 50 970

Påminning! 03.03.2010

Husk Svelgen Samfunnshus AL sitt årsmøte i kveld kl.18.00!


Båtførarkurs i Svelgen - intensivkurs over ei helg 

Kursstart: Fredag 9. april kl. 1700.

Kursstad: Svelgen Oppvekstsenter

Kursavgift: kr. 1375,- pr. deltakar

Familierabatt.

Undervisningsmatriell, utskriving av båtførarbevis og sensoravgift kjem i tillegg.

NB! Fra 1.5 2010 er det innført obligatorisk båtførerbevis for alle som er født etter 1.1. 1980, dersom båten er over 8 meter og/eller 25  HK eller mer. 

Bindande påmelding innan onsdag 7. april til Tor Tønder tlf. 99224091 eller mail: tor@tonder.no


Rådhuset med nytt lysskilt 03.03.2010

Foto: Bremanger kommune


Sirkus Bremanger:

Audition for dansarar, humoristar og andre 03.03.2010

Hei godtfolk!

Gløym Norske Talenter - no er det Sirkus Bremanger som gjelder. Vi
kartlegg dansarar, humoristar og sangarar som får ein unik moglegheit til
å delta på den store bygdefesten 30. Oktober.

Vi ønsker folk i Svelgen velkommen til å melde seg på audition som vert
helde i påska. Dette gjer vi for å kartlegge potensielle talent, som ynskjer å
vise seg fram på ei stor scene. Vi er spesielt på utkikk etter dansere.
Men også musikalske prestasjoner, humor innslag og andre former med
underholdningsverdi.

Auditionrunda blir holdt:
- Svelgen Samfunnshus (småsalen) onsdag 31.mars kl. 15.30
- Hauge Skule, musikkrommet skjærtorsdag 1. april kl. 12.00

Juryen består av korreografene: Ane Jørgine Frøyen, Lisa Melvær Giil og
regissør Grete Berntzen.

Meld deg på her: http://www.sirkusbremanger.no/audition/


Årsmøte Svelgen Jeger og Fiskeforening!

Torsdag 18.03.10  kl 1900
Småstova - samfunnshuset

Vel møtt
-Styret-

RESULTATLISTE FOR SKIKARUSSELLEN 2010    
  1. Renn            
Startnr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Antall frammøtte:   190
Kortløype Distanse 500m Født 2004 ----    
Start nr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Resultat
150 Astrid Johanne Eikenes Ålfoten 2006
151 Thea Midthjell Ålfoten 2003
152 Ingeborg Hunvik Ålfoten 2004
153 Celina Rejs Svelgen 2004
154 Terese Sande Ålfoten 2004
155 Andre Sande Ålfoten 2006
156 Audun Langedal Svelgen 2007
157 Jonas Myklebust Ålfoten 2005
158 Marta Midthjel Lunde Ålfoten 2005
159 Oskar Kjerpeset Vårdal Svelgen 2005
160 Ådne Kjerpeset Vårdal Svelgen 2007
161 Hanna Bolette Myklebust Svelgen 2002
162 Alma   Myklebust Svelgen 2008
163 Gard Sande Svelgen 2003
164 Simon Rebni Svelgen 2006
165 Stian Myklebust Hauge Ålfoten 2005
166 Tuva Myklebust Svelgen 2006
167 Frøydis Årøen Svelgen 2004
168 Hans-Iver Verlo Ålfoten 2008
169 Frida Bueie Svelgen 2005
170 Albert Bueie Svelgen 2005
171 Brage Bueie Førde 2004
172 Karoline Sigdestad Sunde Bryggja 2006
173 Matilde Sigdestad Sunde Bryggja 2005
174 Tuva Sigdestad Lund Eid 2004
175 Kristoffer Bortne Leirgulen 2005
176 Elias Myklebust Ålfoten 2006
177 Edel Lind Håøy Svelgen 2007
178 Idun Lind Håøy Svelgen 2005
179 Martin Andre Førde   Ålfoten 2004
180 Anna Elise Førde Ålfoten 2006
181 Anne Mathilde Myren Solheim Svelgen 2003
182 Guro Elde Damstuen Svelgen 2004
183 Heidi Hatleset Svelgen 2005
184 Linea Solvåg Hatleset Svelgen 2005
185 Reinhart Midthjell Sandane 2006
186 Mathilda Hansen Bergen 2007
187 Andreas Myklebust Førde Ålfoten 2004
188 Signe Myklebust Førde Ålfoten 2006
189 Odin Ødegård Svelgen 2004
190 Jon Magnus Elde Ålfoten 2004
1-4 klasse Distanse 1,6 Km Født 2000-2003
Start nr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Resultat
1 Karl-Andre Eikenes Ålfoten 2001 00:08:16
2 Bjørnar   Hunvik Ålfoten 2001 00:07:58
3 Tove Kristin Sande Ålfoten 2001 00:07:38
4 Steffen Kolseth Svelgen 1999 00:16:47
5 Andrea Langedal Svelgen 2003 00:14:30
6 Christina Bruvoll Dreyer Ålfoten 2001 00:09:24
7 Kristina Midthjel Lunde Ålfoten 2002 00:09:16
8 Sindre Sande Svelgen 2001 00:07:30
9 Sander Brekke Rebni Svelgen 2003 00:08:55
10 Synne Brekke Rebni Svelgen 2000 00:09:58
11 Denice Van Dijken Svelgen 2003 00:12:27
12 Jonas Myklebust Svelgen 2003 00:11:54
13 Åsta Årøen 2001 00:15:49
14 Emil Bueie Svelgen 2002 00:07:37
15 Tirill Frimanslund Blix Svelgen 2003 00:09:30
16 August Sigdestad Lund Eid 2002 00:10:56
17 Anna   Igland Svelgen 2000 00:08:45
18 Marie Igland Svelgen 2004 00:14:28
19 Torine Bortne Leirgulen 2001 00:07:52
20 Ida   Bortne Leirgulen 2003 00:11:17
21 Torhild Bruland Ålfoten 2000 00:08:30
22 Marthe Røyrvik Nesbø Svelgen 2002 00:13:30
23 Stine Førde Sagebø Ålfoten 2000 00:09:11
24 Knut Olav Indredavik Davik 2002 00:15:32
25 Petra Marie Indredavik Davik 2004 00:14:43
26 Sivert   Solheim Sandane 2001 00:06:32
27 Herman Solheim Sandane 2003 00:08:30
28 Sebastian   Solvåg Hatleset Svelgen 2002 00:07:18
29 Hanna Kristine Elde Ålfoten 2002 00:09:30
30 Ina Marie Myklebust Leirvik Svelgen 2001 00:13:40
5.klasse-Senior Distanse 3,4/5 Km Født -----1999
Start nr. Fornavn Etternavn Idrettslag Årsklasse Resultat
60 Tor Kristian Eikenes Ålfoten 1999 00:16:58
61 Anders Frøyen Svelgen 1998 00:16:40
62 Amalie Midthjell Ålfoten 1998
63 Håvard Hunvik Ålfoten 1998 00:16:31
64 Jørgen Myklebust Ålfoten 1999 00:14:50
65 Jeanett Strømmen Leirgulen 1997 00:23:45
66 Joachim Bruvoll Dreyer Ålfoten 1999 00:20:27
67 Vincent Førde Svelgen 1997 00:14:32
68 Henrik Førde Svelgen 1998 00:17:35
69 Simon Midthjel Bjørnsen Florø 1999 00:24:37
70 Vilde Årøen Svelgen 1998
71 Tobias Bueie Svelgen 1999 00:15:30
72 Oda Bueie Førde 1999 00:17:57
73 Tonje Storøy Leirgulen 1997 00:23:28
74 Andre Storøy Leirgulen 1998 00:19:48
75 Malene Solheim Sandane 1999 00:19:30
76 Brita   Ø Myrhol Svelgen 1999 00:17:44
77 Thea Emilie Myklebust Leirvik Svelgen 1999 00:25:35

 

 

3. skikarusellrenn i Ålfotdalen. Rennet vart arrangert Søndag 28.02.2010 (skisportens dag) det var 88 startande i det flotte vinterveret.  Antall frammøtte ca 190 personer.
Det neste rennet blir arrangert 14.03.2010, då vil det bli delt ut premier til alle som har deltatt på eitt eller fleire av renna i år.
                                  Sjå og sida til STIF og Barneidrett/Idrettskule

159 mm nedbør siste 3 månadane, medan normalen er nær 700 mm

Svært lite nedbør i februar 02.03.2010

Som mange av lesarane til Svelgen.no kjenner til, var februar ein svært tørr nedbørsmånad i Svelgen. Berre 26,8 mm nedbør, medan normalen for månaden er 174 mm. Neste halvparten av nedbøren, 13,0 mm, kom i løpet av eit døgn (målt 9/2). Heile 20 døgn var utan ein drope i nedbørsglaset til EEB.

 

Om lag 1,0 mm nedbør kom som regn, resten kom som snø. Snødjupna var høgst ved inngangen til februar, då ein målte 36 cm inne på smelteverksområdet. Lågast snødjupne hadde ein ved utgangen av februar, med 20 cm.

 

26,8 mm er den fjerde lågaste nedbørsmålinga i februar sidan nedbørsmålinga vart flytta frå Rise til smelteverket ved årsskiftet 1972-1973. Lågast hadde ein i februar 1994 med 11 mm (mange vil kanskje hugse det fine vèret ein hadde i Svelgen samstundes med at OL på Lillehamer pågjekk med kulde og sol).

 

I løpet av dei tre siste månadane har det berre falle 159,1 mm nedbør i Svelgen, medan normalen for desse tre månadane er 697 mm.


Svelgen Røde Kors:

Ei flott helg er over! 01.03.2010

Røde Kors i Svelgen vil takke trekkspillklubben som stilte opp "uten honorar" og gjorde til at seniorfesten ble en flott hyggekveld for dei som var tilstede.
Basaren på lørdag ble og en flott dag grunnet så flotte premier gitt av næringslivet i Svelgen og omegn, og et fullsatt samfunnshus der alle var ivrige kjøpere av lodd, kaker, kaffi og brus.
Takker og Margunn Masdal fra Sogn og Fjordane Røde Kors sitt distriktskontor  for at hun var med oss begge dagene.
Så en ros til alle aktive frivillige Røde Korsere for innsatsen. GODT JOBBA!
Leiar Synøve Sande

Ta vare på svaneparet vi har besøk av! 01.03.2010

Som de fleste sikkert har fått med seg, har vi fått besøk av to fantastisk fine sangsvaner i Riseelva.

Disse var de første dagene litt sky og forsiktige, men etterhvert ble de svært tillitsfulle, og til stor glede for både små og store.

Mange har vært snille og matet de, og de har villig tatt imot.

 

Men de siste dagene har det skjedd en forandring.

Fra å komme med en gang de så brødposen, svømmer de nå helst vekk når noen nærmer seg.

De vil fremdeles gjerne ha mat, og kommer etter hvert…men ikke  med samme iver og trygghet som før, og de holder lenger avstand.

 

Det har blitt observert store barn som har kastet is og snøballer på svanene.

Den ene svanen har også skadet foten sin, og klarer ikke å bruke den skikkelig.  Om det er menneskepåført, eller et uhell den selv har havnet i, vet vi ikke.

Men det er trist å se forandringen som har skjedd, og svanen som har vondt for å gå og bruke foten sin.

 

Derfor vil vi oppfordre foreldre til å snakke med barna sine, både store og små, om hvor viktig det er å ta vare på, og å være snill med dyrene rundt oss.

Det er ikke meningen å anklage noen, men kanskje noen trenger å bli påminnet om at det å være stygg med forsvarsløse dyr er totalt uakseptabelt og hjerterått.

 

 

Hege Valberg og Unni Myklebust (Foto: Anita Ingebrigtsen)

 


Flygande kokkar til Bremanger 01.03.2010

Norges, og kanskje verdas einaste og beste kokkegruppe, ”The Flying Culinary Circus” kjem til Sirkus Bremanger.

Matlaginga har allereie ført kokkekvartetten ”The Flying Culinary Circus” verda rundt. Gutane har dei siste åra dratt rundt i Norge og resten av verda, på prestisjearrangementer for kjendisar og adelige i bl.a. Hollywood, London, Monaco og Dubai. Lørdag 30. oktober gjestar dei Bremangerhallen, og lager sirkusmat til heile Bremangers bygdefest. 

Kokkane i ”The Flying Culinary Circus” består av Mathias Spieler Bugge, Tor Jørgen Kramprud Arnesen, Trond Svendgård og Hans-Kristian Larsen.
Sirkus Bremanger vert arrangert 30.oktober 2010. Ein samansveisa gjeng som saman har laga eit arrangement, nei, eit eventyr, dreg vekslar på halve og gjer heile lokalsamfunnet rikare. Frå Bremanger fastland, tre øyar, skular, barnehagar, vikingrøter og kyrkjer er det henta inn eldsjeler og talent som skal opptre med musikk og dans og revy og song og alt anna kreativiteten deira har greidd å fostre. Gud skal vite at inspirasjonen spirer godt her under Hornelen, Nord-Europa si høgste sjøklippe.
-Det blir magisk. Seier Ordførar Kåre Olav Svarstad.
Lokale kulturkrefter godt ispedd store nasjonale artistnamn skal trekkje opp mot 1000 tilskodarar til Hauge 30. oktober. Bremanger har gode og sterke kulturaktørar. Men å vise fram heilskapen på ei og samme scene, alt på ein kveld, det har kulturlivet i kommunen aldri makta. Dette er bakgrunnen for at Aktiv Kalvåg og Bremanger musikklag no slår klutane saman og lanserer eit svært så ambisiøst prosjekt. Den 30. oktober går Sirkus Bremanger av stabelen i Bremangerhallen
Programmet er fortsatt hemmelig, men vi slepp no nyheita om at  ”The Flying Culinary Circus” kjem, og skal lage sirkusmat til bygdefolket. Dette samtidig som nettsida  http://www.sirkusbremanger.no/, vert lansert. Det var ordlyden om tidenes bygdefest som solgte guttene til Bremanger. Mellom reising til alle verdens kontinent finner de tid til å oppleve nordfjord og sunnfjord over noen fine dager i Oktober. Ein landsdel dei aldri har besøkt. 
De vil lage mye show ut av besøket, og foreslår å heilgrille ein hjort eller sprenge en høne i full alvorlighet. De gleder seg til Bremangerbesøket, og har allerede plottet det inn i den utrulege verdensturneen dei har forran seg:  http://www.fccircus.com/tourdates.html
For uttalelser og flere bilder kontakt prosjektleder Svein Arild Vatsø. Pressebilde av prosjektansvarleg Svein Arild er fotografert av Lasse Føde.
Sjekk ut meir om The Flying Culinary Circus her:  http://www.fccircus.com/
Svein Arild Vatsø
t. 48 28 24 99

SVELGEN KERAMIKK vil ha flere medlemmer 01.03.2010Er du kreativ, og liker å forme ting med hendene?
Da er Svelgen Keramikk plassen for deg!

Vi har et verksted i kjelleren på Realen som fritt kan disponeres.
Alt av utstyr er tilgjengelig, alt vi trenger er at Du har lyst til å komme å jobbe der sammen med oss, eller på egen hånd.

Vi arrangerer også kurs, ta kontakt, dersom du er interessert i å gære med på et nybegynnerkurs.
Vi tilrettelegger for den enkeltes behov, hvis du har jobbet med leire før, kan du få bryne deg på litt
mer utfordrende saker.

Hvis du er over 18 år og vil se hva vi driver med, så ta kontakt med styreleder Anita M. Ingebrigtsen.
Telefon: 48119849

Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni