Arkiv Mars 2011

 Svelgen.no Vêret i Svelgen (TV2/Storm) Vêret i Svelgen (yr.no) 
  

 

  Svelgen Kino

RANGO

søndag 3.april klokka 17:00

kiosk og billetter fra 16:30

En kameleon med identitetskrise oppdager at av og til må man virkelig stikke seg ut fra omgivelsene for å smelte best mulig inn.

Fra regissøren av Pirates of the Caribbean kommer nå Rango - et splitter nytt animert komedieeventyr, som tar deg med på en hysterisk morsom og hjertevarmende ferd til det Ville Vesten. Handlingen følger den elleville reisen til Rango (engelsk originalstemme ved Johnny Depp) - en kameleon med en stor identitetskrise, som lever en beskyttet tilværelse som et vanlig husdyr. For hvor høyt kan man vel egentlig sikte når hele hensikten med livet ditt er å gå i ett med omgivelsene? Først når Rango ved et uhell ender opp i westernbyen Dirt - en lovløs utpost befolket av ørkenens mest slu og sprø skapninger - oppdager plutselig den lite heltemodige øglen at han i aller høyeste grad skiller seg ut. Byens innbyggere ønsker ham velkommen som sitt aller siste håp, og før han vet ordet av det har han utnevnt seg selv til Sheriff Rango. Han lever ut rollen etter beste evne, helt til en rekke actionpakkede situasjoner og møter med diverse sprø skikkelser forvandler ham til helten han alltid har drømt om å være.

Aldersgrense: 7 år - Frarådes barn under 7 år
Egnethet: Barn/ungdom
Begrunnelse: Flere mørke og enkelte truende scener gjør at filmen får 7-årsgrense. Filmen frarådes underårige

 

Svelgen Kino

BLACK SWAN

søndag 3.april klokka 20:00

kiosk og billetter fra 19:30

Nydelig thriller av mesterregissøren Darren Aronofsky, mannen bak Requiem For A Dream og The Wrestler. BLACK SWAN er nominert til Oscar for: Beste film Beste kvinnelige hovedrolle - Natalie Portman Beste regi - Darren Aronofsky Beste kinematografi Beste klipp

BLACK SWAN ble nominert til fire Golden Globe priser:
Best Picture
Best Director - Darren Aronofsky
Best Actress (Drama) - Natalie Portman
Best Supporting Actress - Mila Kunis

 

Aldersgrense: 15 år
Egnethet: Ungdom/voksen
Begrunnelse: Denne filmen har en angstskapende stemning. Dette sammen med skildring av psykisk ubalanse og voldsutøvelse, gjør at den får 15-årsgrense.

 


Audun Åge Røys blir Høgre sin ordførarkandidat 31.03.2011

Nominasjonsmøtet i Bremanger Høgre har samrøystes valt Audun Åge Røys (53) som ordførarkandidat. Audun Åge er busett i Kalvåg og har lang politisk fartstid med 12 år i kommunestyret. Dei siste 8 år har han vore leiar av kontrollutvalet. Sjå heile lista  her.

Ledige stillingar lærar/førskulelærar 31.03.2011

Vi har ledige stillingar for lærarar i grunnskulen, førskulelærar og lærarar i kulturskulen frå kommande skuleår.

Sjå "stilling ledig" til venstre eller www.bremanger.kommune.no


Invitasjon til å kome med innspel 31.03.2011

Kommunedelplanen for Idrett fysisk aktivitet og friluftsliv blei første gong vedteke i 1994. Planen skal vere eit verktøy for å planlegge vidare utbygging av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og tilrettelegging for ulike aspekt av friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er ei føresetnad for å kunne søke om spelemidlar, at ein er med i planen.Planen legg og føringar for fokusområde innan idrett og friluftsliv for Bremanger kommune dei komande åra.

Kommunestyret i Bremanger vedtok i møte 14. desember 2010 å starte full revisjon av planen og det blei gjennomført oppstartmøte på Kolset oppvekst 24. mars.

Bremanger kommune ber nå om innspel til kommunedelplanen, både innspel på anlegg som ein meiner bør vere med i den komande fireårsperioden for å kunne kome i posisjon for å få spelemidlar, men også innspel på satsingsområder for Bremanger dei komande fire åra. Innspel må vere kommunen i hende innan 28. april 2011.

 

NB. Anlegg som har vore med i tidlegare plan må meldast inn på nytt. Det gjeld imidlertid ikkje anlegg som allereie har hatt godkjente søknader inne, desse vert automatisk flytta over i ny plan.

 

 

Med helsing

 

Espen Frøysland

driftssjef kultur


Tre nye kommunevallister levert 31.03.2011

I dag går fristen ut til å levere vallister til kommunevalet til hausten. Fem parti har levert lister. Høgre manglar førebels, men vil komme med ny liste med ny ordførarkandidat i løpet av dagen. Partiet måtte ha nytt nominasjonsmøte etter at Jorunn Frøyen trakk seg frå førsteplassen for to veker sidan. Du kan no sjå listene til Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti her. Listene til Arbeidarpartiet og Senterpartiet har vore publisert tidlegare.


Dansotek på Lasses kro 9. april 30.03.2011

 

                                                        

                                              

                                                 Cover 50,- før 23:00 etter 70,-2.2 millionar til Bremanger i utbytte:

SFE passerte 1 milliard i omsetnad etter Elkem oppkjøp 30.03.2011

 For første gong passerte Sogn og Fjordane Energi (SFE) 1 mrd kroner i omsetjing i 2010. Omsetjinga auka med 430 millionar kroner, mellom anna som eit resultat av kjøpet av Elkem Energi Bremanger i 2010.

Kjøp av kraftproduksjon2010-rekneskapen til Sogn og Fjordane Energi (SFE) syner at konsernet i løpet av året for første gong passerte 1 milliard kroner i omsetjing. Ein auke på 430 millionar kroner førte til ei omsetjing på 1.262 millionar kroner. Ei viktig årsak til denne auken var kjøpet av kraftproduksjonen til Elkem Energi Bremanger i Svelgen, men også ei auke på ca 30% i kraftmengde seldt til sluttkundar medverka til veksten i omsetjing.

- Kjøpet av kraftproduksjonen i Svelgen var ei betydeleg investering for oss, men også eit svært viktig grep med omsyn til å sikre lokalt og offentleg eigarskap til kraftressursane i fylket. Det er også gledeleg å sjå at vi no hevdar oss endå sterkare på ein nasjonal marknad for kraftsal, der vi spesielt har fått mange nye bedriftskundar utanfor fylket, seier konsernsjef i SFE, Ole Schanke Eikum. Bremanger kommune får utbytte på 2.2 millionar på omsetningsrekorden.

Les meir her.


Nesemidd på hundar i Svelgen 30.03.2011

 

Det er flere hunder som har fått diagnosen nesemidd i Svelgen.  Min Dino er en av  dem.

Dette er veldig smittsomt og ubehagelig for hunden.

 

MH Anita Løver.


Jerv i Svelgen sentrum?! 30.03.2011

Tydelege jervespor vart observert i Ålfoten søndag. Rovviltkontakt Ingolf Folven kunne bekrefte ut frå eit sms bilete at det utan tvil var ein jerv som hadde vore på ferde. Jerven har også vore sett visuelt i Svelgen sentrum, av ein hundeeigar, melder Firdaposten.no.

 

(ill.foto)


Lisenskurs Motorcross på Kalvåg 30.03.2011


Fotballnyhende 29.03.2011

I ein treningskamp for herrar laurdag vann Bremanger 3-2 over STIF på Svelgen stadion. Les meir om kampen på BIL si heimeside. STIF sitt talent, Ingebjørn Mundal, vert framheva av BIL si nettside. Tvillingane Dag og Are Ryland frå Svelgen spelte for kvar sitt lag, og på Bremanger spelte far og son på same lag. I følgje  terminlista. til fotballkrinsen serieopnar STIF 3. mai heime mot Tambarskjelvar.

 

Svelgar, og tidlegare Bremanger-keeper, Alf Erik Sande, har meldt overgang til Sandane TIL. Dette melder STIL si heimeside. Sande går for tida på skule på Sandane.


Årsmøte Svelgen Jeger og Fiskeforening!

Tirsdag 12.04.11  kl 1800
Småstova - samfunnshuset

Vel møtt
-Styret-

Svart katt påkjørt på Sande søndag 29.03.2011

Ein katt vart påkjørt på Sande søndag. Katten var svart med kvite sokkar. Det vart ringt til Dyrebeskyttelsen, og gjort forsøk på å kjøre til dyrlege i Naustdal, men katten døydde dessverre undervegs. Har og vert i kontakt med Bremanger Lensmannskontor. Da katten ikkje hadde halsbånd er det ikkje mogleg å spore eigar, heiter det i ein mail til redaksjonen

Ledig stilling 29.03.2011

Ledig stilling som tilkallingsvikar og mannleg støttekontakt.

Sjå "Stilling ledig".


Laurdag 2. april på Svelgen Hotell

Dans med Bjarne Lunde 28.03.2011

Bjarne er ein musikar som spelar på fleire strengar og instrument alt etter kva publikum han spelar for. I tillegg er han også ein dyktig vokalist. Bjarne er kjent for å skape god stemning   og gjev alt til publikum . Bjarne skriv musikk sjølv, og   har vore med på fylkestoppen fleire gongar.

Rekeaften ( buffet) og dans 280 kr   (frå 19.00 . 21.00)
Bordebestilling innen 02. april klokka 14.00

Kun Cover 120 kr


Hugs å lese av straumålaren rundt 1. april 28.03.2011

SFE Kraft AS minner om at 1. april skal straummålarane i Svelgen avlesast. Dette skal gjerast av kundane sjølve. Målarstanden skal meldast inn innan 7 dagar etter ordinær avlesingsdato (1. april). Er du vekkreist på avlesningsdato bør du melde inn standen før du reiser. Les gjerne av standen når du les dette, og send den inn med det same. Bruk epostadresse: svelgenkraft@sfe.no  Husk å oppgi målarnummer!

   

Om straumforbrukarar i Svelgen ynskjer å ringe inn målarstanden, oppmodar vi om at dette vert gjort etter kl. 16, om ein ringer på kvardagar.


Innlegg frå Atle Rogne:

RING 175 OG KLAG OVER VEGSTANDARDEN SVELGEN-KJELKENES! 28.03.2011

Innlegg i Firdaposten 10. februar 2011 "Skuffa over prioriteringa"
Ser av svar fra prosjektleder for dekkelegging; Olav Arne Himle at måling er blitt gjort og de finner ikke at veien er spesielt dårlig. Halloen her, snakker vi om samme veistrekning !
De har og fått mange innspill på hvor det er behov for ny asfalt. Men IKKE på strekninga Svelgen - Kjelkenes.
Så folkens, RING OG KLAG! 175 er nummeret. Jeg og mange med meg tenker at det er sikkert noen som klager, så det er ikke så viktig at akkurat jeg ringer melder i fra. Men til flere som melder i fra til bedre er det.
Vi har vel og lokale politikere som kjører strekninga hver dag og som har meldt inn behovet, eller har de det? Håper at ansvarlige politikere kan vise litt handlekraft og forlange at noe blir gjort. Skjønner at dette er fylkesvei og at dette strengt tatt ikke et lokalpolitisk ansvar men likevel, her må noe gjøres.
Vi bor i et av verdens rikeste land om ikke det rikeste!!  Det er egentlig en skam at vi har det som vi har det, veimessig.
A. Rogne


Gråhåra katt på Sande etterlyst 28.03.2011

Vi saknar katten vår Sirkeline, ho er heilt grå,korthåra.Hadde halsband på seg da ho forsvann. Hvis nokon har sett ho eller veit kva som kan ha skjedd, vær vennleg å ring 91102212 eller 57793258.

                                 Ommedal

Dugnad på Øyratunet i regi av kunstlaget 28.03.2011

Svelgen Kunstlag takka i fjor ja til tilbodet frå Bremanger Kommune om vederlagsfritt og utan forpliktingar å ta gamlehuset i Øyratunet, ”Olinehuset”, i bruk til utstillingslokale.

 

Dette er eldste huset i Svelgen og det er verna. På 1990-talet investerte kommunen

mykje for å berge huset,  nytt tak, skifte vindauga med meir.

Huset var ubrukt i mange år og det såg ikkje fint ut inne - for å seie det litt forsiktig.

I oktober fekk kunstlaget hjelp av elevar ved Svelgen skule, i samband med ”Operasjon Dagsverk”, til å få vekk søppelet. Dei gjorde ein kjempeinnsats og fjerna 1,3 tonn rusk og rask!

Då såg vi at dette verkeleg kan bli flotte utstillingslokale. Det kan skape ulike aktivitetar til glede for mange.

Men der er eit stort men:  

For å kunne ta huset i bruk står det enno mykje arbeid att. Styret i kunstlaget er optimistiske og håpar i alle fall å kunne ta huset delvis i bruk denne sommaren.

 

Men her er det at Svelgen Kunstlag må be om hjelp!

 

Det er sett i gang dugnad kvar onsdag klokka 18 30

med oppmøte i Øyratunet.

 

No håpar og ber vi i styret om at vi får med både medlemmar og andre til å vere med og ta eit tak – gjere ein jobb - liten eller stor - alt hjelper.

Ta kontakt med leiaren

       Anne Turid Ljungren – telefon 57 793 393 –

        for nærmare informasjon.

 

Styret i Svelgen Kunstlag.


STIF

Zumba 24.03.2011

 

  

    Neste Zumbatrening vert laurdag 2.april kl.15.00.

 

  Svelgen Kino

THE NEXT THREE DAYS

Søndag 27.mars klokka 20:00

kiosk og billetter fra 19:30

Spennende og tett kriminalhistorie fra den doble Oscar-vinneren Paul Haggis, med Russell Crowe og Elizabeth Banks i hovedrollene.

Livet smiler til John Brennan (Crowe) inntil hans kone Laura (Banks) blir arrestert for et mord hun nekter for å ha begått. Han er sikker på at hun er uskyldig og at retten vil frigi henne. Men retten ser bare på bevis og vitners uttalelser - og hun blir dømt til 20 år i fengsel.
Aldersgrense: 15 år

Egnethet: Ungdom/voksen

Begrunnelse: Kyniske voldshandlinger, deriblant drapsskildringer, gjør at denne thrilleren får 15-årsgrense.


                Svelgen Kino

GULLIVERS REISER

Søndag 27.mars klokka 17:00

kiosk og billetter fra 16:30

Reiseskribent Lemuel Gulliver påtar seg et oppdrag i Bermuda, men ender opp på Lilleputtenes øy hvor han troner over de små innbyggerne.

Gullivers Reiser er en modernisert utgave av den klassiske historien om Gulliver. Vi møter Jack Black (Kung Fu Panda) som Lemuel Gulliver; en hyggelig postansvarlig i en New York avis. Etter at Gulliver klarer å bløffe seg til et oppdrag hvor han skal skrive om Bermuda Triangelet reiser han dit og havner i det uoppdagede landet Lilleputt.

Aldersgrense: 7 år
Egnethet: Familie
Begrunnelse: Kraftige effekter og flere dramatiske scener som kan virke skremmende på de yngste, gjør at denne filmen får 7-årsgrense.


Karl Vidar Førde toppar Sp-lista 26.03.2011

Bremanger Senterparti hadde nominasjonsmøte torsdag 24. mars. Karl Vidar Førde (bildet) frå Ålfoten toppar lista med Anita Nybø på kummulert andreplass. Sjå heile lista på www.bremanger.no

26.03.2011.

Treningskamp Svelgen Stadion 25.03.2011


           Lørdag 26.mars kl.13.00

  Svelgen TIF A-lag - Bremanger IL
  møtes til treningskamp på Svelgen Stadion 

                               Kamp start kl. 13.00 

                Alle Svelgen spillere møter i idrettshuset kl. 11.00 (møteplikt)
                event frafall meldes til TVB på telf. 95 20 69 20                      STIF - Fotball

 


ENDRING SVELGEN KINO FREDAG 25.03.2011

ENDRING SVELGEN KINO FREDAG 25.03.11

 

Filmen The sosial network er avlyst p.g.a. at vi ikkje har mottatt den.

 

I staden viser Svelgen Kino Gullivers reiser til redusert bilettpris. Kr. 50,-


      

 

The social network

Fredag 25.mars klokka 21:00

kiosk og billetter fra 20:00

 

 

Svelgen kino og Realen inviterer til kinokveld fredag 25. mars Vi opnar dørene på kinoen klokka 20.00 og held opent fram til 23.00

Med film, kafé, aktivitetar, musikk og sal av tacobagettar samt kioskvarer bør kvelden kunne bli bra.

Filmen har fått terningkast fem og seks. Kinoen er open for alle!

Velkommen!

 

En høstkveld i 2003 setter Harvardstudenten og dataprogrammeringsgeniet Mark Zuckerberg seg ved computeren og begynner ivrig å arbeide med en ny idé. I en storm av blogging og programmering blir det som starter på internatrommet til et globalt nettverk og en revolusjon innen kommunikasjon.

I løpet av bare seks år, og 500 millioner venner senere, blir Mark Zuckerberg historiens yngste milliardær. Men for denne gründeren leder suksessen til både personlige og juridiske komplikasjoner. Fra regissør David Fincher og manusforfatter Aaron Sorkin kommer The Social Network, en film som beviser at du ikke får 500 millioner venner uten å få et par uvenner med på kjøpet. Filmen er produser av Scott Rudin, Dana Brunetti, Michael De Luca, og Ceán Chaffin og er basert på boken "The Accidental Billionaires" av Ben Mezrich.

Aldersgrense: Tillatt for alle

Egnethet: Ungdom/voksen

Begrunnelse: Ingen scener i denne filmen antas å ha en skadelig virkning på barn, derfor er filmen tillatt for alle.


Jorunn Frøyen trekker seg som ordførarkandidat 24.03.2011

Høgre står utan ordførarkandidat etter at det i kveld vart gjort kjent at Jorunn Frøyen har trekt seg. Les meir på www.bremanger.no

SFE Kraft AS set ned prisen 24.03.2011

SFE Kraft AS set ned standard variabel kraftpris frå 69,79 øre/kWh inkl.mva. til 68,40 øre/kWh inkl.mva.

Fastbeløpet er kr. 25,- pr. månad for dei som har papirfaktura, for ekundar er det ikkje fastbeløp på denne prisvarianten

 

Prisendringa gjeld frå 7.april 2011 og vert varsla på Konkurransetilsynet, våre nettsider og til dei av våre kundar som har bedt om slik varsling.

 

Gjeldande frå dato:

Pris eks mva:

Pris inkl mva:

07.04.2011

54,72

68,40


Ledig stilling - feiesjåfør Br. Mundal 23.03.2011

Br. Mundal i Svelgen har ledig stilling som sjåfør av feiemaskin. Sjå Stilling ledig til venstre.

Nesten ein halv mill. til Svelgen sentrum 23.03.2011

Det var 11 tettstader i fylket som søkte Fylkeskommunen om til saman 5,2 millionar kroner til tettstadsforming for 2011. Den 16. mars fordelte hovudutval for plan og næring  Bremanger 484 000 kroner til fellesområde/-plass frå rådhuset i Svelgen og ned mot sjøen.

 

 


Målte 70,1 mm nedbør i Svelgen tysdag morgon 22.03.2011

Ved nedbørsstasjonen til Svelgen Kraft målte ein tysdag morgon 70,1 mm nedbør. Dette er den høgste døgnverdien ein har målt i Svelgen sidan september 2009 (73,5 mm).

 

I Eimhjellen i Hyen målte ein heile 145 mm i følge NRK S. og Fj., dvs over dobbel så mykje som i Svelgen. Døgnrekorden for nedbør i Svelgen skriv seg frå september 1966, med 130,5 mm.


PENSJONISTMØTE. 21.03.2011

Svelgen pensjonistlag held medlemsmøte på Keipenstova onsdag 23.mars kl.1700. Sjå om programmet på Keipenstova-sida.

     

 

             Årsmøte for 2010

 

Svelgen Turn og Idrettsforeining vert 

       halde på Svelgen Hotell onsdag 23.mars 2011, kl 18.00.

 

 

Sakliste:

· Godkjenning av innkalling og sakliste

· Val av møteleiar

· Val av skrivar

· Val av to til å skrive under protokoll

· Årsmelding 2010

· Rekneskap 2010

· Budsjett 2011

· Medlemsavgifter STIF 2011

· Treningsavgifter STIF 2011

· Svelgen Stadion

· Utmerkingar

· Val

 

For STIF v/ Styret,  

Svein Arne Sandvik                                Heimesida til   STIF

 


 

 

   A-lag treninga foregår ute i dag kl. 17:30.


Haukåtunnelen er no åpen for trafikk. 22.03.2011

Grov - Stårheim, (Haukåtunnelen - Myklebust)

Sogn og Fjordane -  

 

Følg med på vegoppdatering her.


Delar av veg rasa ut 21.03.2011

Delar av vegen mellom Svelgen og Kjelkenes rasa ut i ettermiddag. Mesta og Brødrene Mundal var raskt på staden for å sikre området slik at bilar ikkje blir utsette for farlege situasjonar på den smale vegen. Dersom to bilar møtest akkurat her, kan det oppstå farlege situasjonar.

Tor Olav Halse i Brødrene Mundal fortel at vegen har rasa ut eit par meter ved sida av ei veit i vegbana. Det er store vassmengder som renn nedover terrenget og under vegen.

Leiar Bjørgulf Myklebust i Bremanger Næringsråd seier at dette viser kor kritisk det er å få gjort noko med vegen til og frå Svelgen.

- Eg vonar at fylket ser kor viktig tiltaka i 45-minuttsregionen på kystvegetraseen mellom Florø og Måløy er, seier han.  Sjå bilder og les heile saka i Firdaposten.no


Køyrde inn i isblokker i Svelgen 21.03.2011

Ein personbil hamna i autovernet etter møte isblokker i Svelgen. 

Det opplyser Sogn og Fjordane politidistrikt. Bilen er totalskadd, men ingen personar vart skadde i uhellet.

Ifølgje politiet var det kun føraren som var i bilen.

Politiet fekk melding om uhellet ved 16.40-tida.


Røde Kors basar laurdag 16. april 21.03.2011

 

  
                                                     
                  
          
SVELGEN RØDE KORS SKAL HA BASAR PÅ SAMFUNNSHUSET LØRDAG DEN 16.APRIL.
DET BLIR ÅRESALG.
SALG AV KAFFI, BRUS OG KAKER M.M
 
SALG AV LODD PÅ HOVELOTTERIET STARTER DEN 12.APRIL PÅ COOPEN

Løypemaskin ute av drift 21.03.2011

Det vert ikkje køyrt opp spor i lysløypa ved Karlskaret pga løypemaskine er ute av drift.

Gir tilbakemelding når løypemaskina er ordna.

 

Hilsen skigruppa v/ ÅIL


Elkem Bremanger går så det susar 21.03.2011

Industriavisen har intervjua verksdirektør Steinar Talle. Han fortel om fulle ordrebøker og langsiktige avtaler med store kundar.  

Intervjuet:

Hvordan vurderer du markedssituasjonen for silisium og ferrosilisium ?

Etterspørselen etter silisium er spesielt høy, og vi har fulle ordrebøker. Vi har lange avtaler med noen av våre store kunder. Verket har også doblet omsetningen de siste fire årene. Elektronikkindustrien og markedet for solenergi har holdt seg bra for våre leveranser, på tross av svingningene i verdensøkonomien.

Produksjonen vi har av ferrosilisium går for fullt, og vi selger det vi klarer å produsere, ca 28000 tonn per år. Det betyr at bilindustrien som er vår største avtaker av ferrosilisium igjen vokser. Ferrosilisum utgjør ca 40% av totalproduksjonen ved verket og utsiktene lover bra. Nå leverer vi ferrosilisium også til vindmøller som tilsatsmiddel, og vi vet at EU har et stort investeringsprogram fram til 2020 på vindmøllesektoren. Ferrosilisium består av ca 75% silisium og ca 22% jern. Dette materialet gjør at strukturen i vindmøllene blir blant annet sterkere og lettere å bearbeide.

Ettersom markedet for høyrent silisium er mer stabilt enn ferrosilisium, er det mulig å konvertere ferrosilisium ovnene til silisium produksjon ?

Konvertering av ovnene er mulig, men vi har ikke planer om noen storskala konvertering til silisium ettersom markedet for ferrosilisium lover bra fremover. Det er spesialprodukter vi leverer også innen ferrosilisium. Produktene her betaler seg godt når markedet er der. Elkem har også produksjon på Island og i Canada, og det er naturlig at man da ser på hvor slik produksjon kan gjøres til laveste kostnad. Island til eksempel har mye lavere kraftpris enn det vi har i Norge.

Hvilke fortrinn har Elkem Bremanger i markedet ?

Det som er spesielt spennende for verket, er at vi har et hydrometallurgisk anlegg som vi er alene om i verden. Dette er et stort reaktoranlegg for silisium med klorfabrikk, renseanlegg, vaske og klassifiseringsanlegg. Dette gir oss et klart konkurransefortrinn og har vært avgjørende for fulle ordrebøker de neste årene.

Teknologi og kompetanse er nøkkelen. Eksempelvis produserer vår kjemiske fabrikk høyrent silisium som vi kan tilpasse kunders behov. Dette kommer av at vi har solid kompetanse på drift av våre prosessanlegg og kunnskap om våre kunders prosesser. Her har vi et eget forskningsteam på NTNU i Trondheim som vi finansierer. Utnyttelse av denne kunnskapen bidrar til en god kostnads- og markedsposisjon.

Elkem har bygget ny Solar fabrikk i Kristiansand. Dere produserer begge silisium. Hva er forskjellen ?

Forskjellen ligger i den kjemiske sammensetningen av silisiumet og spesielt nivået på bor og fosfor. Verket i Bremanger leverer silisiumkvalitet inn i elektronikk segmentet der våre kunder opererer med en renhet på 99, 999999999 % silisium.

Vi ønsker å komme inn med leveranser i det samme segmentet som Solar, men det vil kreve investeringer. Dog har vi et fortrinn ettersom vi allerede har det hydrometallurgiske anlegget som er en viktig og tung investering ved produksjon av solceller.

På miljøsiden - er dere fornøyd slik forholdene er i dag ?

På miljøsiden blir vi ikke fornøyd før vi har 0 avvik, dvs. utslipp til luft og vann og det indre miljø. Miljø og økonomi går hånd i hånd. Bedre prosesskontroll gir mindre miljøutslipp og avfall. I tillegg så jobber vi kontinuerlig med om vi kan oppgradere våre tradisjonelle avfallsprodukter til salgbare produkter med verdi for våre kunder. Så vi er på veldig god vei til å nå våre miljømål på mange områder og selvfølgelig holder vi oss godt innenfor miljøkonsesjonskravene og har et kontinuerlig samarbeid med miljømyndighetene.

Vi kjøper kraft etter hvert som vi inngår langsiktige kontrakter, men delvis må vi gå i spotmarkedet når det gjelder ferrosilisium. Det gjør oss sårbar. En økning på 1 øre pr kWh utgjør for oss 7,5 millioner kroner i året. Vi er opptatt av at politikerne er bevisst på kraftsituasjonen for industrien, og hva denne betyr for vår eksistens. Et konkurransedyktig kraftregime er helt avgjørende for en bærekraftig industri.

Største utfordring ?

For å være en liten plass på Vestlandet, så har vi vært heldig å få med oss flinke folk. Likevel er ingeniørmangel en utfordring for oss. I tillegg er vi opptatt av at lokalpolitikere i regionen går sammen om å få midler til kystvegen (inneholder blant anna utvidelse av veien sør og nord for Svelgen). Dette er svært viktig for regionen (Førde, Florø, Vågsøy, Bremanger og Nordfjordeid) og Elkem Bremanger. I denne regionen bor det 40.000 mennesker, og det er en stor verdiskapning i regionen som hemmes på grunn av dårlig infrastruktur. Det vil også bidra til å gjøre Elkem Bremanger mer attraktiv som mulig lokalisering for en fremtidig solarfabrikk, avslutter Talle.

 


Bjørnar Førde blir Ap sin ordførarkandidat 21.03.2011

Arbeidarpartiet har hatt nominasjonsmøte og vedteke endeleg liste framom kommunevalet til hausten. Bjørnar Førde og Nina Grotle toppar. Sjå heile lista på www.bremanger.no

TRUBADUREN

TORFINN

LASSE`S KRO

LØRDAG 26. MARS

  COVER KR 100,-


KONGENS TALE

Svelgen kino Søndag 20.mars klokka 20 :00

Kiosk og billetter fra 19:30

Oscar-vinner for beste film, beste regi og originalmanus, og med både Oscar, Golden Globe og Bafta til Colin Firth for beste mannlige hovedrolle.

Sann, rørende og humoristisk. En film om den britiske tronarvingen Albert og hemmeligheten rundt hans stamming. Albert (Colin Firth), som går under navnet Bertie innad i familien, lider av alvorlig stamming , samtidig stiller det britiske kongehuset spørsmål om hans evner som tronarving. Hans språklige problemer holdes hemmelig for allmenheten, men avsløres når han en dag må holde sin første offentlige tale.

Aldersgrense: Tillatt for alle
Egnethet: Ungdom/voksen
Begrunnelse: Denne filmen inneholder ingen scener som antas å kunne virke skadelig på de yngste. Filmen blir derfor tillatt for alle.

 Film forslag til Svelgen Kino kan sendes til:  filmforslag@gmail.com


 

  A-laget trener ute i dag kl.18:00.

  Møt opp!


Fleire svelgarar går Birkebeinerrennet i år også 17.03.2011

I årets Birkebeinerrenn er følgande frå Svelgen og omegn påmeldt: Kjell Morten Langedal, Arne Rebni, Ståle Dyrstad, Thor Vidar Blix (arkivbiletet) og Per Arne Sæterlid (sistnemnde går for Hyen). I tillegg nemner ein at Brynjar Mykjebust frå Ålfoten, og utflytt svelgar Magnus Frøyen frå Florø, også går. Rennet går laurdag 19. mars, og over 16.000 løparar skal gå det 54 kilometer lange rennet. Hjå NRK S. og Fj. sin nettsider kan du lese meir om rennet, og sjå kven alle dei 227 løparane frå Sogn og Fjordane er. Heimesida til arrangøren finn du her.


PÅMINNING: Laurdag 19. mars på Svelgen Hotell

Dans med Bjørn Egelbrektsson 13.03.2011

 

Med sprudlande humør og et variert danserepertoar, stiller Bjørn med   svingande, friske danserytmer som passer for dei fleste danseglade. . Artistar som kan nemnast, er; Hellbillies, Vassendgutane, Bjørn Eidsvåg, Mods, Eagles, Creedence, Elvis og Smokie.

Bjørn Engelbrektsson har solid erfaring frå forskjellige band, og er i

tillegg låtskriver for andre artistar.

Dans og middag kr 370    ( Entrecote m / amandine poteter og salat / sjokoladefondant m /is )

NB Bordbestilling inne 18 mars.

Kun Cover 120 kr


Flotte forhold på Harpefossen skisenter 17.03.2011

På Harpefossen skisenter er det no flotte skiforhold, med 200 cm snø på toppen, og 120 cm nede i bakken. Harpefossen har fått ny fjellheis som kan ta deg endå høgare opp i fjellet og løypene, og dei har også tre heisar spesielt for familiar og born. Desse ligg i området nedanfor fjellheisane.

 

Opningstider: Laurdag og søndag: 10:30 - 16:30, og tysdag, torsdag og fredag:
17:30 - 20:30.

 

Les meir på denne linken: http://harpefossen.no/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,no_NO/


Ledig stilling! 17.03.2011

Bremanger kommune søkjer etter nye driftssjefar ved to av oppvekstsentra våre.
Driftssjef/rektor ved Svelgen oppvekst, 2. gongs utlysing og driftssjef/rektor ved Kolset oppvekst.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://min.e-kommune.no/bremanger

 

SØKNADSFRIST: 04.04.2011

 

Full utlysingstekst kan du sjå på heimesida til Bremanger kommune.


Motorcross

Lisenskurset i Kalvåg er utsett 16.03.2011

 

 

  Lisenskurset i Kalvåg er utsett grunna få påmeldte.

 

  Ny dato er 2. og 3. april, då vert det gjennomført uansett antal deltakarar.

 

  Mvh.

  I.L.Frøy Motorsportgruppa


Nytt frå formannskapet i Bremanger 15.03.2011

Nytt frå formannskapet sjå www.bremanger.no


Årsmøte i Midtgulen sokn 15.03.2011

 

Søndag 27. mars i Midtgulen kyrkje etter gudstenesta kl. 11.00.

 

Saker:

Årsmelding

Rekneskap

Utale om inndraging av prestestilling i Bremanger (kommune)

 

Midtgulen sokneråd


Motorcross lisenskurs i Kalvåg 12.03.2011

 

 

Det vert lisenskurs i Kalvåg 19. og 20.mars.

 

Les meir  her.


Kronerullinga til oppussing av storkjøkkenet på Svelgen Samfunnshus

 

Svelgen Samfunnshus takkar for innkomne gåver   i februar 2011:

Hans Rune og Janne Strandos (500), Berit og Henrik Frøyen (500),   Solveig Myren (500),

Edvin og Kirsti Follevåg (1000), Edith Annie Fuglemo (200).

Dersom nokon ynskjer å gje pengegåve, er bankkontonr. 3776 03 19962.

 

-Styret-


Pengar forsvunne på Svelgen Hotell

 

Svelgen Hotell vart fråstolne 5000 kroner frå kassa i resepsjonen laurdag mellom kl 15.00 og 24.00.

Er det nokon som har tips i saka,  blir det gjeve en dusør på 2000 kr (om ein klarer å finne ut av dette). Av pengane var over 4000 kr i hundrekroner sedler.

Er det nokon som har observert noko, eller sett personar i sentrum som ein trur kan knytast til dette, kontakt Jostein Eimhjellen eller Svelgen Lensmannskontor. (Saka vil bli meldt til politiet)

      

(For 6-7 mnd. sidan skrudde nokon ned og tok den nye projektoren som var montert opp i taket i restauranten. Om nokon veit noko om dette, så er dette også av interesse. )

 

Alle tips blir teken i mot med takk.    

Jostein Eimhjellen

T.L.F 48275626


60 deltok på 4. og siste skikarusell 13.03.2011

Sjå start/resultatliste på www.bremanger.no!

Ferieavløysarar Svelgen Kraft AS 14.03.2011

Svelgen Kraft AS søkjer etter ferieavløysarar. Sjå stilling ledig til venstre.

D A N S O T E K

med mulighet for k a r a o k e

Lasse`s kro

Lørdag 19. mars

              Cover 60,- før 22:00 etter 80,-


Elkem Bremanger startar med kantine 13.03.2011

Elkem Bremanger ønskjer å gje tilbod om sunn mat til våre tilsette som eit lunsjtilbod.

Som ei prøveordning i ca. 6 månader, vil vi ha kantine for våre tilsette. Vi ønskjer å knytte til oss ein person som kan ta på seg å drive denne som kantineleiar i tilnærma 60% stilling. Arbeidstida vil kunne variere etter behov. Sjå full utlysing under Stilling Ledig til venstre.


Ledig stilling på Svelgen Hotell 13.03.2011

 Svelgen hotell   Svelgen hotell har ledig servitørstilling. Sjå ledig stilling til venstre.

Coopen treng ekstrahjelp 13.03.2011

 

Coop Svelgen søker etter ekstrahjelp - sjå stilling ledig til venstre.


Møte i 17. mai komiteen 13.03.2011

Minner om møte for alle som har mottatt innkalling til 17 Mai komiteen 2011

Sted: Svelgen skule, Lærar værelse

Tid: Mandag 14 Mars Klokka 19:00

SANGTIME. 11.03.2011

Måndag den 14.mars er det sangtime på Keipenstova frå kl.1200.

Alle er velkomne.


Søndagens filmer på Svelgen kino blir vist på nytt lerret. 12.03.2011

Det nye lerretet er nå montert og søndagens filmer blir med dette 30 % større og det til samme pris! Kvaliteten på nytt lerret er selvfølgelig også bedre enn det gamle, tilpasset ny digital kinoteknologi.

Søndagens første film ut er barnefilm med den nye Gråtass får en ny venn. Dette er bra film ifølge de som forstår god barnefilm – nemlig barn!

På kvelden er det klart for en godbit for alle fra 15 år og oppover, 127 TIMER. Ti av de elleve største anmeldere av film i Norge har gitt denne filmen terningkast fem! Publikums dom havnet også på en klar femmer.  Så få med deg denne filmen på Svelgen Kino søndag klokka 20:00.


Zumba 11.03.2011

  

 

   Minner om Zumba søndag 13. mars kl.18.00!


Gråtass får en ny venn

Svelgen Kino Søndag 13.mars klokka 17:00

Kiosk og billetter fra 16:30

Gråtass trives og har det bra på gården med vennene sine Goggen, Gamlefar og Grynet, men av og til føler han seg ensom siden han er den eneste levende maskinen på gården og ikke kan røpe det for de andre. Når Grynet får problemer med fuglene som spiser på jordbærene hennes husker Gråtass at han har sett en tegning av et helautomatisk, strømdrevet og selvgående fugleskremsel i oppfinnermappa til Onkel Georg som Goggen arvet gården etter, og tenker at det hadde vært en fin venn å ha.

Aldersgrense: Tillatt for alle

Egnethet: Barn

Begrunnelse: Filmen inneholder ingen skadelige scener. Den blir derfor tillatt for alle.


127 TIMER

Svelgen Kino Søndag 13.mars klokka 20 :00

Kiosk og billetter fra 19:30

127 timer er basert på en sann historie om klatreren Aron Ralstons utrolige historie der han får armen fastklemt og blir fanget i et juv i Utah. Han er fullstendig isolert og bruker de neste fem dagene til å tenke igjennom livet sitt og finne styrken til å gjøre de nødvendige grep for å kunne redde seg selv ut av klemma, klatre ned en 4 meter glatt fjellvegg og gå 13 km før han til slutt blir funnet og reddet. 127 Timer er Oscar nominert for: Beste film Beste mannlige skuespiller - James Franco Beste manus Best klipp Beste filmmusikk Beste originallåt - "If I rise"

Aldersgrense: 15 år
Egnethet: Ungdom/voksen
Begrunnelse: Nærgående skildringer av en manns desperate handlinger knyttet til kampen for å redde sitt eget liv, kan virke opprivende på 11-åringer. Filmen får derfor 15-årsgrenseA-laget sin treningskamp er avlyst. 11.03.2011

 

Lørdag 12/3 hadde A-laget planlagt treningskamp på

Svelgen Stadion.

          

Treningskampen må dessverre avlyst p.g.a snø på bana.

           

TVB


Siste skikarusellrenn søndag 13. mars 09.03.2011

STAD: KARLSKARSTOVA

Dato: 13.03.11

 

 

Påmelding presis mellom 12.00-13.00.
Start 500 meter kl 13.15.
Start dei andre distansane kl 14.00.
Løyper frå 500 m til 5 km. Alder frå barnehage til junior.
Premie til alle i kvart renn.
Utdeling av pokalar på siste karusellrennet.
Gevinst til ein heldig deltakar i kvart renn.
Påmeldingsavgift kr. 50,-

Følg med på Svelgen.no om eventuelle endringar. Datoendringane vil kome seinast kvelden før renn. Når de har parkert på parkeringsplassen, må de gå rett over hovudvegen, og gå den nye traseen opp til Karlskarstova

Open kiosk

Ålfoten Idrettslag        Svelgen Turn og Idrettsforening
  (biletet nedanfor frå rennet 27/2-11)


Ledig stilling hos Serfix 09.03.2011

Sjå full utlysingstekst under Stilling ledig til venstre.

Svelgen Hotell

Fredag 11 mars

Partyduoen Torbjørn Gran og Kim Schei

Kim A. Schei og Torbjørn Gran har i fleire år reist rundt på pubar i Noreg både som duo og med band. For tida er dei aktive med bandet Kokken Tor, som spelar norske partyhits så det kokar i lokala! Med bandet har dei gjort jobbar på større arrangement, som for eksempel Glopperock, og dei har i år fylt studenthuset Meieriet i Sogndal to gongar, der dei spelte for eit fullstappa konsertlokale som romma 550 elleville menneske! Desse gutane er kjende for å gjere det dei må for å få folket i partymodus, og det er ikkje så rent sjeldan arrangørane må hjelpe publikum ned frå borda når det lir på. Repertoaret inneheld dei største norske hitane, samt engelskspråklege partylåtar som folk har hørt før og kan synge med på!

 

Cover 130 kr


Ledige stillingar! 09.03.2011

Bremanger kommune har for tida ledig driftsavtale for fysioterapaut og ledige stillingar i brannvesenet.

 

Full utlysingstekst kan du sjå under "stilling ledig" til venstre.

 

Søknadsfrist: 28. mars 2011

 

Søknadane skal sendast via vårt digitale søknadssenter:
http://min.e-kommune.no/bremanger .

"Tidenes Sogndal-lag"

Jermund Skartun kandidat på spissplassen 08.03.2011

NRK Sogn og Fjordane si kåring av "Tidens Sogndal-lag", har no kome fram til spissplassane, der to spelarar skal få dei to siste plassane på laget. Blant dei 11 kandidatane NRK har foreslått her, finn ein Jermund Skartun, som no er busett i Sørgulen i Bremanger kommune. Blant tøffe konkurrentar om spissplassane finn ein landslagsspelarane Tore Andrè Flo, Jostein Flo, Håvard Flo, Svein Bakke og Lasse Opseth. Les meir om spissane og avgi dine stemmer på denne linken: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7537095#

 

Her følgjer litt info om Jermund Skartun si fotballkarriere: Då Sogndal i 1976, spelte seg fram til sin første og hittil einaste cupfinale, sat 17 år gamle Jermund Skartun på reservebenken. Sogndal var ein skikkeleg "cupaskeladd", ettersom dei spelte i 3. divisjon (3. høgste nivå). Laget tapte cupfinalen med 1-2 for Brann, men gjekk igjennom 3. divisjon utan tap, og vann kvalifiseringa for opprykk til 2. divisjon. I følgje Sogndal si nettside fekk Skartun sine fire første seriekampar for A-laget dette cupfinaleåret. Etter dette vart det mange sesongar på A-laget til Sogndal, der han spelte fram til han trappa ned toppfotballen etter 1988-sesongen. Sogndal-kjennar Jon Nararsete beskriv Skartun som ein uhyggeleg rask spelar, som alltid gjekk rett på mål.

 

Skartun spelte 230 serie- og cupkampar for Sogndal, og på desse scora han 71 mål. Han ligg høgt oppe på statistikkane til Sogndal, og med 52 seriemål for A-laget har han berre fem spelarar foran seg med fleire seriemål for klubben. Då Sogndal i 1981, for aller første gong, spelte seg opp i eliteserien, scora Skartun eitt mål då Sogndal slo Mo IL 2-1 i den siste og avgjerande kampen. Spel i eliteserien vart det for Skartun i 1982 og 1988, der han i følgje statistikken fekk med seg 28 kampar. Han scora eitt seriemål i kvar av desse to   sesongane. Skartun var med sine svært raske bein mykje utsett for skader, og gjekk glipp av mange kampar og mykje trening av den grunn. Etter at Skartun gav seg med toppfotballen som 29-åring, spelte han nokre sesongar på Eikefjord, der han spelte i lag med fleire tidlegare Sogndal-spelarar.


A-lag informasjon. 08.03.2011

 

 A-lagets trening ute idag tirsdag 8/3 blir flyttet til hallen kl. 19.30 

 pga været.

 A-laget kjører trening på Stadion torsdag 10/3 kl 17.00.  (værforbehold)

 

     

Lørdag 12/3 har A-laget treningskamp på Svelgen Stadion. Kampstart kl. 13.00.
Alle møter i idrettshallen kl. 11.30.

 

TVB


Skitrening 07.03.2011

  Det vert ikkje skitrening i Dalen i kveld, grunna dårleg vèr.

 

 

  Mvh.

  Per Arne Sæterlid


28 medaljer til Svelgen under vårduppen på Eid 07.03.2011

I helga vart den årlege Vårduppen på Eid arrangert. Totalt deltok 110 deltakere frå Førde, Florø, Volda, Sogndal, Eid, Bergen, og Svelgen.
Svelgen stilte med 4 approberte svømmere og 12 rekrutter. Dette er eit stevne vi ikkje har ladda opp til. Svømmerne er inne i ein periode med veldig tung trening, så dette tok vi mest som eit treningstevne med mange øvelser på kvar. Til tross for dette presterte samtlige veldig godt og sette mange fine personlige rekorder.
I klassen for approberte svømmere stilte Matias Gulestøl, Vegard Strandos, Nora Teigene og Rebekka F.Blix.
Matias tok 11 gull og 2 sølv. Nora tok 8 gull og Rebekka 7 gull.

I rekruttklassen stilte Elianne og Bendik Gulestøl, Eilin og Katrine Styve, Sebastian O. Bjørnø, Jon Atle Rise, Alicia Reijs, Anna Igland, Synne Rebni, Ida Vågene, May Britt Styve og Emilie Leirvik. Mange av desse sette også nye personlige rekorder i sine øvelser. Dei fekk utdelt kvar si deltakermedalje.

På bildet ser vi dei 4 deltakerne frå Sogn og Fjordane, som har kvalifisert seg til Landmesterskapet (NM for aldersbestemte klasser) i Ålesund 8-10 april. Frå venstre Teis Malterud, Matias Gulestøl, Even Dvergsdal og Hans Fredrik Laake. Alle i rødt er frå Førde.

Spinning søndag 6.mars 05.03.2011

  Det er ikkje zumba søndag 06.mars.

 

  Då vert det følgande spinningtreningar:

   kl.18.00    45.min

   kl.19.15    35 min

   kl.20.00    45 min


Lisenskurs i motorcross 05.03.2011

 

  Vi planlegg lisenskurs for motocross 19. og 20. mars i Kalvåg.
  Teori fyrste dagen, praksis andre dagen.

  Kjem meir informasjon med tidsplan og påmelding.


SFE Kraft AS set ned standard variabel kraftpris frå 73,70 øre/kWh inkl.mva til 69,79 øre/kWh inkl.mva.

Fastbeløpet er kr. 25,- pr. månad for dei som har papirfaktura, for ekundar er det ikkje fastbeløp på denne prisvarianten

 

Prisendringa gjeld frå 18. mars 2011 og vert varsla på Konkurransetilsynet, våre nettsider og til dei av våre kundar som har bedt om slik varsling.

 

Gjeldande frå dato:

Pris eks mva:

Pris inkl mva:

18.03.2011

55,83

69,79

 


Ungdomsklubben Realen informerer: 04.03.2011

 
Klubben er stengt 11 mars grunna skole overnatting.
25 mars - samarbeid med Svelgen kino. The next three day på samfunnshuset m kafe før og etter kino.
13 mai - samarbeid med Svelgen Kino. Film ennå ikke bestemt.
03 juni - stengt grunnet prosjekt.
10 juni - steng grunnet ungdomstiltak flyttet til lørdag. Røsihold, skrekk og gru i Berle:)
 
AL.


 

To på rømmen

Svelgen Kino

Søndag 6.mars klokka 17:00

Kiosk og billetter fra 16:30

Walt Disney Pictures presenterer TO PÅ RØMMEN, en morsom, handlingsmettet, nervepirrende og animert musikalkomedie.

Da kongerikets mest etterlyste - og mest sjarmerende - banditt Flynn Rider skjuler seg i et mystisk tårn, blir han tatt til fange av Rapunzel, en vakker og livlig tenåring med over 20 meter langt magisk, gyllent hår. Flynns nysgjerrige fangevokter, prinsesse Rapunzel, ble som baby stjålet fra foreldrenes slott. Hun søker en utvei fra tårnet der hun har vært innestengt i årevis, og inngår en avtale med den kjekke
tyven. Med hemmeligheten om sin kongelige herkomst på vektskålen, og jaget av de som holdt henne fanget, finner Rapunzel og hennes kumpan spenning, romantikk, humor og hår - masse hår.
Aldersgrense: 7 år

 


Giske trur på lys framtid for Elkem Bremanger 04.03.2011

Næringsminister Trond Giske trur på ei lys framtid for den kraftkrevjande industrien i Årdal, Høyanger og Svelgen.

- Eg trur vi kjem til å sjå ei utvikling der CO2 blir prisa verda over, og då vil vi med 100 prosent vasskraftdekking vere ekstremt konkurransedyktige også i kraftkrevjande industri, seier Trond Giske til NRK Sogn og Fjordane.

På Næringslivskonferansen i Førde onsdag sa Giske at regjeringa prioriterer fem område som passar Sogn og Fjordane som hand i hanske:

Maritim industri, marine næringar, reiseliv, miljø og energi - og innanfor energi ligg indirekte også kraftkrevjande industri.

- Satsing på energi er ikkje berre å produsere kraft, men også det å bruke krafta til å lage produkt som verda har bruk for, seier Giske.

 

.


Skadd etter kollisjon med hjort på Kjelkenes 04.03.2011

Ein 44 år gamal mann vart sendt til sjukehus etter at han kolliderte med ein hjort.

Mannen vart sendt til Førde sentralsjukehus etter ulykka seint torsdag kveld.

Ulykka skjedde ved Kjelkenes på fylkesveg 614 mellom Grov og Svelgen.

Ifølgje AMK-sentralen skal mannen vere lettare skadd, melder NRK.no


Temakveld i Trudvang 8.mars kl.19.00:
 
KROPP OG TRENING
 
Fysioterapeut Asle Førde kjem til oss denne kvelden. Han vil fortelle oss om kropp og trening.
 
Servering
 
Møtet er ope for alle  ( og det er ikkje berre for kvinner) - vi ynskjer alle velkomne og håpar at mange kjem.
 
Kjelkenes kvinne og familielag

Strikkekafè på Bundadsloftet 7. mars 03.03.2011

Måndag 7. mars blir det strikkekafè på Bunadsloftet! Strikkekafèen opnar klokka 1800! Tema for kvelden blir; Kontstrikking ! Så er dette noko du har hatt lyst til å lære/prøve så ta turen då! Alle er velkomne!


Her er Svelgen Hotell si musikkliste fram mot påske 03.03.2011

Musikk fram til påske på Svelgen hotell

Svelgen hotell har booka  inn musikk fram til påske. Har du bursdag eller noko som skal feirast, så

er det her ulike moglegheiter. PS – Om du ikkje har noko å  feire, så ta turen ut likevel !

 

Fredag 11. mars          Torbjørn Gran og Kim A . Scheie        

Lørdag 19. mars          Bjørn Engelbrektsson                                

Lørdag 2. april             Bjarne Lunde                              

16. april                        Gil Edwards                                 

23 april ( Påskeaftan)   Woodleg Odd                           

Meir info kjem


                  P Å M I N N I N G  OM
                                                
Svelgen Kunstlag er arrangør for Sogn og Fjordane si vandreutstilling
 
                                 "Tilknyting"
 
I Småsalen på Samfunnshuset frå fredag 4. - til 6. mars.
 
Utstilllinga vert offisielt opna  fredag 4. mars kl 18 oo.
 
 
 
(Resten treng du ikkje ta med dersom det ikkje passar)
Det er 16 kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane som deltek på utstillinga.
 
Difor er dette ei spennande utstilling som viser eit mangfald av ulike kunstartar  - 
alt  frå måleri, akvarell, teikning og foto -  til biletvev, instalasjonar og tresnitt.
 
Svelgen Kunstlag ynskjer alle velkomne til utstillinga og håpar at mange finn vegen oppom Småsalen  denne helga.
 
Opningstider:  
 
                        Fredag    4. mars  kl. 18 oo  -  20 oo
                        Laurdag  5. mars  kl. 11 oo  -  16 oo
                        Søndag   6. mars  kl. 14 oo  -  17 oo
 
I samarbeid med Bremanger Kulturkontor er alle 8. klassingane i kommunen inviterte til omvisning på utstillinga fredag.
 
Styret i Svelgen Kunstlag minner medlemmane om årsmøtet i Småsalen
torsdag 3. mars kl 18oo  der det vert høve til å sjå utstillinga.    

Vil betre vegstandard Svelgen-Indrehus 02.03.2011

Administrasjonen i kommunen har fått  i oppdrag å skrive til fylkeskommunen vedkomande asfaltering av strekninga Svelgen – Indrehus. Dette vedtok eit samla kommunestyre etter at saka var oppe som referatsak på sist kommunestyremøte.

Klassisk konsert i Bremanger kyrkje 4. mars 02.03.2011

Fredag 4. mars kl. 18:30 blir det konsert med klassiske verk frå romantikken i Bremanger kyrkje. Sigmund Eikeset – fiolin, Krisztina Eikeset – Cello, Bård Dahle – piano og Jarle Grotle – orgel. Dei tre først nemnde musikarane skal og ha konsert i Ørsta kyrkje på laurdag.

Sigmund Eikeset er oppvaksen i Ørsta og har røtene sine frå Bremanger. Han fekk si første undervisning i kulturskulen i Ørsta og har sidan studert ved musikkhøgskulane i Oslo og Göteborg. Eikeset har jobba i Ålesund Strykekvartett (07/08), frilansa i fleire orkester i Norge og Sverige, før han i 2010 blei tilsett som fiolinist i Kristiansand Symfoniorkester. I Kristiansand har Sigmund allereie også rekt å markert seg som kammermusikar, han har hatt oppdrag som studiomusikar, og spelt for utdanningsministrane frå Burkina Faso, Niger og Mali saman med sangaren Torstein Sødal.

Krisztina Eikeset tok til å spele cello då ho var åtte år gamal, og har sidan vunne ei rekkje prisar i heimlandet Romania og spelt med m.a. den verdskjende ”tidlegmusikkspesialisten” Helmuth Rilling. Krisztina har si utdanning frå Cluj Napoca, Romania. Frå 2005 til 2007 studerte ho ved ”Høgskolan för scen och musikk” i Göteborg der ho tok master i orkesterspel. Frå 2007 til 2009 var ho cellist i Oradea Filharmoniske Orkester i Romania. For tida tek ho master ved Universitetet i Stavanger. Krisztina er ein svært aktiv kammermusikar, og har det siste året spelt m.a. tre gongar i Kristiansand Symfoniorkester sin kammermusikkserie. Krisztina har framtidige kammermusikkengasjement ved Dei Nynorske Festspela og Bergen Kammermusikkfestival.

Bård Dahle har budd nærare 30 år i Ørsta. Han tok diplomeksamen i klaver ved Noregs Musikkhøgskule i 1980 der han studerte med Jens Harald Bratlie og Robert Riefling. I Ørsta var han mellom anna rektor for musikkskulen i ti år. Frå 1996 til han flytte frå Sunnmøre i 2009 var han høgskulelektor ved Høgskulen i Volda. Han bur no i Kristiansand der han mellom anna underviser i kulturskulen, dirigerer messingensemble og er kulturskulerektor i Songdalen kommune.

Jarle Grotle er organist og lærar i kulturskulen i Bremanger.

Jarle skal framføre Felix Mendelssohn si orgelsonate i A-dur op. 65 nr. 3. Vidare spelar dei tre andre musikarane pianotrioar (fiolin, cello og piano) av Ludwig van Beethoven, Dmitrij Shostakovich og Antonin Dvorak. Desse komposisjonane er skrive medan komponistane var relativt unge. Beethoven var 27 år då han skreiv klarinettrioen i B-dur. Klarinettstemma vert ofte spelt av fiolin og siste satsen i trioen er eit tema med variasjonar.   Den russiske komponisten Shostakovitch var enno student ved konservatoriet i St. Petersburg då han komponerte den første pianotrioen. Verket er i ein sats men med svært skiftande stemningar. Den første framføring i Vesten var ved den norske Oslo Trio så seint som i 1982. D en tsjekkiske komponisten Antonin Dvorak komponerte fire pianotrioar. Den første i B-dur har ein overflod av energi, overskot og vakre melodiar, - svært publikumsvenleg musikk!


Informasjon om målaravlesing i Svelgen 02.03.2011

SFE Kraft sine privatkundar i Svelgen skal inntil ny beskjed vert gjeve halde fram som før med å melde inn målarstanden kvar 3. månad.

Dvs at ein fopreløpig ikkje følger SFE Kraft sine rutinar, og at neste avlesing for privatkundane i Svelgen er 1. april.

 

SFE Kraft ASAktivt pensjonistlag i Svelgen 02.03.2011

Svelgen Pensjonistlag har avvikla årsmøtet sitt og hadde i samband med dette årsmøtefest på Svelgen Samfunnshus med inviterte gjestar frå ytre Bremanger. Dei mange frammøtte kosa seg med song og musikk, linedans og mykje god mat.

Før dette gjorde gjenvalde dei styret. Les meir om årsmøtet på "Keipenstova" under hovudmenyen til venstre!


LIV OG OLE - VINNARAR AV ELKEM KRUS FEBRUAR.
 
Liv Sigdeatad Brekke nr. 562 på Sandsegga og Ole Hansen nr.558 Risevatnet 3,5 er uttrekte som vinnarar av Elkem-krus for februar. Graturerer og takker for sponsing av krus til Elkem. Frå mars måned vert det og trekning av Elkem - krus på Gulebrystet. Fjelltrimmen minner om at turbøker ligg ute på fylgjande stader: Omvendeskaret, Sandsegga, Ivervatn, Risevatnet 3,5 km, Risevatnet Vasskaret, Moldahytta, Gulebrystet og Jakthytta på Ytrehus. Premiering: Elkem -krus etter loddtrekning kvar måned på Sandsegga, Risevatnet 3,5 km og Gulestystet. Gåvesjekk kr. 500,- til høgste poengskorar samanlagt på alle postane gjennom turåret. Gåvesjekk kr.500,- etter loddtrekning blandt dei som har besøkt alle postane gjennom turåret. HER ER LITT FOR ALLE - DET GÅR MOT LYSARE KVELDER NO - VI OPPFORDRAR ALLE TIL Å KOMME SEG UT PÅ TUR- DET GJER SÅ GODT....
Keipen turlag - FJELLTRIMMEN

Ungdomsklubben Realer informerer: 01.03.2011

 
Ungdomsklubben Realen held stengt fredag 11. mars og fredag 3. juni

Arkivoversikt
2001:  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2002:  Jan  Feb  Mars  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2003:  Jan  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2004:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2005:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2006:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2007:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2008:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2009:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2010:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2011:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2012:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2013:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2014:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2015:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2016:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2017:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2018:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2019:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2020:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2021:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2022:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2023:  Jan  Feb  Mars  April  Mai  Juni  Aug  Sept  Okt  Nov  Des 
2024:  Jan  Feb  Mars  April