KEIPENSTOVA.

Svelgen Pensjonistlag  si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


Syng med oss 05.06.2018 / Harald

Syng med oss !!

 

 

 

Måndag 11.juni er vi klar for ny runde med «Syng med oss». Det vert då den siste før «ferien».

Då tek vi ei pause til etter sumaren.

Vi ønskjer sangglade pensjonistar velkomne til å være med å synge i lag med oss.

Og som vanleg: Start kl.1130.

Vel møtt.


Syng med oss ! 06.05.2018 / Harald

Syng med oss !!

 

 

 

Måndag 14.mai er  det atter ein gong «Syng med oss på Keipenstova» .

Og som vanleg startar vi   kl.1130

Så kom igjen gode sangvener, bli med å syng. !!!

Syng med oss. 06.05.2018 / Harald


Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ]