KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


Vertskap Keipenstova 21.06.2020 / IEH

Ein li
Veke nr. Dato Månad Frå 25 mai 2020 t.o.m.1.oktober. Kafeansvarleg.
22 25/28 Mai Asbjørg /Alf Førde / Lillian Myren.   AnneLise G
23 04 Juni Synnøve Rebni/ Audhild Frimannslund/ Roar Hatlenes Elsa -Johanne
24 08/11 Juni Lillian Nilsen/Liv Ytrehus/ Harald Førde
25 15/18 Juni Bjørg Damstuen/ Valbjørg Holm/ Asbjørn   Sande Asbjørn Sande
26 22/25 Juni Margrethe & Ketil Volle/AnneLise Gilleshammer Aud Myren
27 29/02 Juni/Juli Margareth&Bjørn Hjalte/Sonja Flugre. Alf Stokkenes
28 06/09 Juli Eva&Per Ytrehus/ Laila Teigene Petter Mulelid
29 13/16 Juli Sylvia Hansen/ Kirsten Bueie/P.Å Bueie Jon Bakke
30 20/23 Juli Synøve/&Asbjørn Sande/Arne-Olav Varpe. AnneLise G
31 27/30 Juli Liv Nybø/Solveig Myren/ Aud Hessvik Elsa -Johanne
32 03/06 August Lise Frøyen/Magni Nesbø/ Asbjørg Mjåseth Aud Myren
33 10/13 August Berit Bakke/Solrunn Johansen/ Gerd Eikeset Arne-Olav
34 17/20 August Grethe&Petter Mulelid/ Elsa Johanne Hauge Alf Stokkenes
35 24/27 August Alvrunn&Oddvar Førde/Inger-Karin Førde Harald Førde
36 31/03 Aug./Sept. Dagfrid&Per-Olav Frøyen/ Ester Hatleset. Asbjørn Sande
37 07/10 September Gunvor&Arthur Holm/ Jorunn Vedvik AnneLise G
38 14/17 September Eldrid / Magne   Strømmen/ Aud Myren Elsa -Johanne
39 21/24 September AnneTurid Ljungren/Jorunn Myklebust/ Astrid Midthjell Aud Myren
40 28/01 Sept/Oktober Astrid Grindheim/ Dagrun Briksdal/Audhild Vistnes Petter Mulelid
ten skrivefeil i vertskapslista er retta opp.

Medlemsmøte 21.06.2020 / IEH

Pensjonistmøte   24.juni 2020.

 

Tradisjonen tru vert det «rømegrautmøte» også i år.

På grunn av koronatiltak vert det arrangert i storsalen på Svelgen Samfunnshus klokka 1700.

Programmet er som nevt i sms . frå pensjonistlaget.

  • Allsangar

  • Ord for dagen

  • Rømegraut

  • Kaffi og kringle.

  • Meir sang og musikk

  •  Orienteringssaker   v/AnneLise G.

  •  Åresalg og trekking.

  • Allsang og avslutning.

              Vel møtt.

                                

Styret


Vertskap Keipenstova 18.06.2020 / IEH

Veke nr. Dato Månad Frå 25 mai 2020 t.o.m.1.oktober. Kafeansvarleg.
22 25/28 Mai Asbjørg /Alf Førde / Lillian Myren.   AnneLise G
23 04 Juni Synnøve Rebni/ Audhild Frimannslund/ Roar Hatlenes Elsa -Johanne
24 08/11 Juni Lillian Nilsen/Liv Ytrehus/ Harald Førde
25 15/18 Juni Bjørg Damstuen/ Valbjørg Holm/ Asbjørn   Sande Asbjørn Sande
26 22/25 Juni Margrethe & Ketil Volle/AnneLise Gilleshammer Aud Myren
27 29/02 Juni/Juli Margareth&Bjørn Hjalte/Sonja Flugre. Alf Stokkenes
28 06/09 Juli Eva&Per Ytrehus/ Laila Teigene Petter Mulelid
29 13/16 Juli Sylvia Hansen/ Kirsten Bueie/P.Å Bueie Jon Bakke
30 20/23 Juli Synøve/&Asbjørn Sande/Arne-Olav Varpe. AnneLise G
31 27/30 Juni Liv Nybø/Solveig Myren/ Aud Hessvik Elsa -Johanne
32 03/06 August Lise Frøyen/Magni Nesbø/ Asbjørg Mjåseth Aud Myren
33 10/13 August Berit Bakke/Solrunn Johansen/ Gerd Eikeset Arne-Olav
34 17/20 August Grethe&Petter Mulelid/ Elsa Johanne Hauge Alf Stokkenes
35 24/27 August Alvrunn&Oddvar Førde/Inger-Karin Førde Harald Førde
36 31/03 Aug./Sept. Dagfrid&Per-Olav Frøyen/ Ester Hatleset. Asbjørn Sande
37 07/10 September Gunvor&Arthur Holm/ Jorunn Vedvik AnneLise G
38 14/17 September Eldrid / Magne   Strømmen/ Aud Myren Elsa -Johanne
39 21/24 September AnneTurid Ljungren/Jorunn Myklebust/ Astrid Midthjell Aud Myren
40 28/01 Sept/Oktober Astrid Grindheim/ Dagrun Briksdal/Audhild Vistnes Petter Mulelid
41   Reserver    

Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ]