KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


Påmelding

Julebord 11.11.2022 / ALG

Hei pensjonistar.

Årets julebord vert i år den 30.november på Bremanger Fjordhotel i Svelgen. Påmeldingsliste er lagt ut på Keipenstova. Ellers kan ein og melde seg på ved å ringe Per Åge Bueie tlf.91568491 eller Harald Førde ,

tlf. 95052150. Påmeldingsfrist 25.november.  Kuvertpris i år er kr.500.-  pro.pers.

Festen starter kl.1800.  Det vert god julemat og i år har vi vore så heldige å få "Wåge`s" til og stå for musikken . Hurrraaaaa!

Vel møtt !


Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ]