KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


Årsmøte 22.02.2020 / ALG

Svelgen Pensjonistlag

Held

Årsmøte 2020.

På Samfunnshuset onsdag den 26.februar kl.1700.

Sakliste.

Åpning ved   leiar.

Allsang . ( La oss leve for hverandre).

Godkjenning av innkalling,

Godkjenning av sakliste.

Val av møteleiar.

Val av skrivar.

Val av 2 til å skrive under møteboka.

Info av Områdeleiar Nils Gjerland.

Årsmelding 2019.

Rekneskap 2019.

Medlemskontingent 2020.

Arbeidsplan og budsjett 2020.

Val

Avslutning .


ÅRSMØTE 2020. 30.01.2020 / ALG

Innkalling til årsmøte 2020.

etter vedtektene skal årsmøtet gjerast kjendt for medlemane 4 veker før.

årsmøtet vert halde på Storsalen den 26. Februar kl.1700. 

Sakliste vert gjort kjend  ved oppslag og på svelgen.no/keipenstova.

Saker til årsmøtet frå medlemane må vere styret i hende seinast 16.februar.

Styret.


Syng med oss. 04.02.2020 / ALG

Syng med oss !!

 

Det er tid for eit nytt «Syng med oss» på Keipenstova. Måndag den 10. februar skal det syngast igjen.

 Kjende viser og slagerar står på programmet.

Vi ser fram til ei triveleg sangstund.

Og som vanleg: Start kl.1130.

Vel møtt.


Pensjonistmøte  januar 2020.

Svelgen pensjonistlag held medlemsmøte onsdag 29.januar på Keipenstova.

 

Vi startar møtet som vanleg kl. 1700 .

 

PROGRAM:

Opning v /AnneLise Gilleshammer.

Allsang "La oss leve for hverandre"

Ord for dagen v/ Melchior Leirmo.

Referat v/Monique Levang.

Allsang:

Sang og musikk med «UHG».

Ordførar i Bremanger Anne Kristin Førde har ordet.

Allsang :

Matøkt med karbonadesmørbrød, kaffi og kringle.

Allsang.

Sang og musikk med «UHG».

Orienteringssaker  v/AnneLise G.

Åresalg og trekking.

Allsang og avslutning.

Vel møtt.

                                

Styret

 


Syung med oss 08.01.2020 / Harald

Syng med oss !!

 

 

 

Vel overstått Jul og eit riktig Godt Nytt År.

 

Måndag 13.januar 2020 er vi klar til nok ein sesong med  «Syng med oss på Keipenstova !!

Vi byrjar som vanleg kl.1130.

Vel møtt!!

 


Korrigert vertskapliste 02.12.2019 / Harald

Veke nr. Dato Månad Frå 25. november 2019 til 06. april 2020.
48 25/28 November Lillian Nilsen og Liv Ytrehus
49 02/05 Desember Bjørg Damstuen og Valbjørg Holm.
50 09/12 Desember Margrethe og Kjetil Volle + Annelise Gilleshammer
51 16/19 Desember Eldrid og Magne Strømmen  
52 /1 23/30 Desember Margareth og Bjørn Hjalte + Sonja Flugre
2 06/09 Januar  Eva og Per Ytrehus / Laila Teigene.
3 13/16 Januar Sylvia Hansen og Kirsten Bueie.
4 20/23 Januar Synnøve og Asbjørn Sande + Arne Olav Varpe
5 27/30 Januar Liv Nybø og Solveig Myren
6 03/06 Februar Lise Frøyen og Magni Nesbø
7 10/13 Februar Berit Bakke, Solrunn Johansen og Jorunn Vedvik.
8 17/20 Februar Grete og Petter Mulelid + Elsa Johanne Hauge.
9 24/27 Februar Alvrunn og Oddvar Førde + Inger-Karin Førde
10 02/05 Mars Ester Hatleset , Dagfrid og Per-Olav Frøyen.
11 09/12 Mars Anne Turid Ljungren og Jorunn Mylkebust.
12 16/19 Mars Asbjørg og Alf Førde +Lillian Myren
13 23/26 Mars Gunnvor og Artur Holm  
14 30/02 Mars/April Synnøve Rebni , Audhild Frimannslund + Roar Hatlenes
15 06 April Olga Aarsnes + Monique Levang
    Reserver Aud Myren.

Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ]