KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


Medlemsmøte. 28.08.2022 / ALG

Svelgen Pensjonistlag  arrangerer pensjonistmøte på Keipenstova onsdag den 31.aug. kl.1700. PÅ menyen står det rømegraut .Ellers vert det tradisjonelt program med "ord for dagen" , allsang , musikk , åresalg m.m. Vel møtt onsdag kl. 1700 på Keipenstova.                                        Helsing Svelgen Pensjonistlag.