KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


KEIPENSTOVA 14.03.2020 / ALG

Keipenstova er stengt førebels i 2 veker - det blir varsla med sms om endring.

Marsmøtet er avlyst.

Men det nye kjøkenet er kome og montering er i full gang. 


Syng med oss 04.03.2020 / ALG

 Syng med oss !!

                                       

 

Det er tid for eit nytt «Syng med oss» på Keipenstova. Måndag den 9. mars skal det syngast igjen.

 Vi tek fram den store viseboka og finn viser som er kjende og kjære for oss.

Vel møtt  til ei triveleg sangstund.

Og som vanleg: Start kl.1130.

UHG:


Vertskap 04.03.2020 / ALG

Veke nr. Dato Månad Frå 16. april til 20. august 2020.
16 16 April Lillian Nilsen og Liv Ytrehus
17 20/23 April Bjørg Damstuen og Valbjørg Holm.
18 27/30 April Margrethe og Kjetil Volle + Annelise Gilleshammer
19 04/07 Mai Olga Aarsnes og Monique Levang
20 11/14 Mai Margareth og Bjørn Hjalte + Sonja Flugre
21 18 Mai  Eva og Per Ytrehus / Laila Teigene.
22 25/28 Mai Sylvia Hansen og Kirsten Bueie.
23 02/04 Juni Synnøve og Asbjørn Sande + Arne Olav Varpe
24 08/11 Juni Liv Nybø og Solveig Myren
25 15/18 Juni Lise Frøyen og Magni Nesbø
26 22/25 Juni Berit Bakke, Solrunn Johansen og Jorunn Vedvik.
27 29/02 Juni/Juli Grete og Petter Mulelid + Elsa Johanne Hauge.
28 06/09 Juli Alvrunn og Oddvar Førde + Inger-Karin Førde
29 13/16 Juli Ester Hatleset , Dagfrid og Per-Olav Frøyen.
30 20/23 Juli Anne Turid Ljungren og Jorunn Mylkebust.
31 27/30 Juli Asbjørg og Alf Førde +Lillian Myren
32 03/06 August Gunnvor og Artur Holm  
33 10/13 August Synnøve Rebni , Audhild Frimannslund + Roar Hatlenes
34 17/20 August. Eldrid og Magne Strømmen  
    Reserver Aud Myren.

Årsmøte 22.02.2020 / ALG

Svelgen Pensjonistlag

Held

Årsmøte 2020.

På Samfunnshuset onsdag den 26.februar kl.1700.

Sakliste.

Åpning ved   leiar.

Allsang . ( La oss leve for hverandre).

Godkjenning av innkalling,

Godkjenning av sakliste.

Val av møteleiar.

Val av skrivar.

Val av 2 til å skrive under møteboka.

Info av Områdeleiar Nils Gjerland.

Årsmelding 2019.

Rekneskap 2019.

Medlemskontingent 2020.

Arbeidsplan og budsjett 2020.

Val

Avslutning .


ÅRSMØTE 2020. 30.01.2020 / ALG

Innkalling til årsmøte 2020.

etter vedtektene skal årsmøtet gjerast kjendt for medlemane 4 veker før.

årsmøtet vert halde på Storsalen den 26. Februar kl.1700. 

Sakliste vert gjort kjend  ved oppslag og på svelgen.no/keipenstova.

Saker til årsmøtet frå medlemane må vere styret i hende seinast 16.februar.

Styret.


Syng med oss. 04.02.2020 / ALG

Syng med oss !!

 

Det er tid for eit nytt «Syng med oss» på Keipenstova. Måndag den 10. februar skal det syngast igjen.

 Kjende viser og slagerar står på programmet.

Vi ser fram til ei triveleg sangstund.

Og som vanleg: Start kl.1130.

Vel møtt.


Pensjonistmøte  januar 2020.

Svelgen pensjonistlag held medlemsmøte onsdag 29.januar på Keipenstova.

 

Vi startar møtet som vanleg kl. 1700 .

 

PROGRAM:

Opning v /AnneLise Gilleshammer.

Allsang "La oss leve for hverandre"

Ord for dagen v/ Melchior Leirmo.

Referat v/Monique Levang.

Allsang:

Sang og musikk med «UHG».

Ordførar i Bremanger Anne Kristin Førde har ordet.

Allsang :

Matøkt med karbonadesmørbrød, kaffi og kringle.

Allsang.

Sang og musikk med «UHG».

Orienteringssaker  v/AnneLise G.

Åresalg og trekking.

Allsang og avslutning.

Vel møtt.

                                

Styret

 


Syung med oss 08.01.2020 / Harald

Syng med oss !!

 

 

 

Vel overstått Jul og eit riktig Godt Nytt År.

 

Måndag 13.januar 2020 er vi klar til nok ein sesong med  «Syng med oss på Keipenstova !!

Vi byrjar som vanleg kl.1130.

Vel møtt!!

 


Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ]