Arkiv 2020

KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


Vertskap Keipenstova 21.06.2020 / IEH

Ein li
Veke nr. Dato Månad Frå 25 mai 2020 t.o.m.1.oktober. Kafeansvarleg.
22 25/28 Mai Asbjørg /Alf Førde / Lillian Myren.   AnneLise G
23 04 Juni Synnøve Rebni/ Audhild Frimannslund/ Roar Hatlenes Elsa -Johanne
24 08/11 Juni Lillian Nilsen/Liv Ytrehus/ Harald Førde
25 15/18 Juni Bjørg Damstuen/ Valbjørg Holm/ Asbjørn   Sande Asbjørn Sande
26 22/25 Juni Margrethe & Ketil Volle/AnneLise Gilleshammer Aud Myren
27 29/02 Juni/Juli Margareth&Bjørn Hjalte/Sonja Flugre. Alf Stokkenes
28 06/09 Juli Eva&Per Ytrehus/ Laila Teigene Petter Mulelid
29 13/16 Juli Sylvia Hansen/ Kirsten Bueie/P.Å Bueie Jon Bakke
30 20/23 Juli Synøve/&Asbjørn Sande/Arne-Olav Varpe. AnneLise G
31 27/30 Juli Liv Nybø/Solveig Myren/ Aud Hessvik Elsa -Johanne
32 03/06 August Lise Frøyen/Magni Nesbø/ Asbjørg Mjåseth Aud Myren
33 10/13 August Berit Bakke/Solrunn Johansen/ Gerd Eikeset Arne-Olav
34 17/20 August Grethe&Petter Mulelid/ Elsa Johanne Hauge Alf Stokkenes
35 24/27 August Alvrunn&Oddvar Førde/Inger-Karin Førde Harald Førde
36 31/03 Aug./Sept. Dagfrid&Per-Olav Frøyen/ Ester Hatleset. Asbjørn Sande
37 07/10 September Gunvor&Arthur Holm/ Jorunn Vedvik AnneLise G
38 14/17 September Eldrid / Magne   Strømmen/ Aud Myren Elsa -Johanne
39 21/24 September AnneTurid Ljungren/Jorunn Myklebust/ Astrid Midthjell Aud Myren
40 28/01 Sept/Oktober Astrid Grindheim/ Dagrun Briksdal/Audhild Vistnes Petter Mulelid
ten skrivefeil i vertskapslista er retta opp.

Medlemsmøte 21.06.2020 / IEH

Pensjonistmøte   24.juni 2020.

 

Tradisjonen tru vert det «rømegrautmøte» også i år.

På grunn av koronatiltak vert det arrangert i storsalen på Svelgen Samfunnshus klokka 1700.

Programmet er som nevt i sms . frå pensjonistlaget.

  • Allsangar

  • Ord for dagen

  • Rømegraut

  • Kaffi og kringle.

  • Meir sang og musikk

  •  Orienteringssaker   v/AnneLise G.

  •  Åresalg og trekking.

  • Allsang og avslutning.

              Vel møtt.

                                

Styret


Vertskap Keipenstova 18.06.2020 / IEH

Veke nr. Dato Månad Frå 25 mai 2020 t.o.m.1.oktober. Kafeansvarleg.
22 25/28 Mai Asbjørg /Alf Førde / Lillian Myren.   AnneLise G
23 04 Juni Synnøve Rebni/ Audhild Frimannslund/ Roar Hatlenes Elsa -Johanne
24 08/11 Juni Lillian Nilsen/Liv Ytrehus/ Harald Førde
25 15/18 Juni Bjørg Damstuen/ Valbjørg Holm/ Asbjørn   Sande Asbjørn Sande
26 22/25 Juni Margrethe & Ketil Volle/AnneLise Gilleshammer Aud Myren
27 29/02 Juni/Juli Margareth&Bjørn Hjalte/Sonja Flugre. Alf Stokkenes
28 06/09 Juli Eva&Per Ytrehus/ Laila Teigene Petter Mulelid
29 13/16 Juli Sylvia Hansen/ Kirsten Bueie/P.Å Bueie Jon Bakke
30 20/23 Juli Synøve/&Asbjørn Sande/Arne-Olav Varpe. AnneLise G
31 27/30 Juni Liv Nybø/Solveig Myren/ Aud Hessvik Elsa -Johanne
32 03/06 August Lise Frøyen/Magni Nesbø/ Asbjørg Mjåseth Aud Myren
33 10/13 August Berit Bakke/Solrunn Johansen/ Gerd Eikeset Arne-Olav
34 17/20 August Grethe&Petter Mulelid/ Elsa Johanne Hauge Alf Stokkenes
35 24/27 August Alvrunn&Oddvar Førde/Inger-Karin Førde Harald Førde
36 31/03 Aug./Sept. Dagfrid&Per-Olav Frøyen/ Ester Hatleset. Asbjørn Sande
37 07/10 September Gunvor&Arthur Holm/ Jorunn Vedvik AnneLise G
38 14/17 September Eldrid / Magne   Strømmen/ Aud Myren Elsa -Johanne
39 21/24 September AnneTurid Ljungren/Jorunn Myklebust/ Astrid Midthjell Aud Myren
40 28/01 Sept/Oktober Astrid Grindheim/ Dagrun Briksdal/Audhild Vistnes Petter Mulelid
41   Reserver    

VERTSKAP PÅ KEIPENSTOVA. 20.05.2020 / ALG

På grunn av dei strenge smittereglane vil det framover vere 3 på kjøkkenet + 1 frå styret .

Vertskapslista som står på denne sida gjeld ikkje lenger. Harald arbeider med å lage heilt ny liste.

Den nye liste vert lagt ut her og gjort kjend med oppslag på Keipenstova.


SVELGEN PENSJONISTLAG 27.04.2020 / ALG

Gode pensjonister.

håpar at alle har det bra i denne vanskelige tida. No er det lempa litt på dei strenge krava frå myndighetene - bl a kan vi gå til frlsør igjen .

Keipenstova vil vere stengd inntil vidare. Vi er mange som saknar å treffast der, men vi kan ikkje opne før smittefaren er over.  Det nye kjøkkenet er klart til bruk og Keipenstova er nedvaska og rein og fin. Det er ikkje registrert smitte i vår kommune, men vi må halde oss til dei strenge smittevernstiltaka . Kanskje vi får opne Keipenstova i løpet av sommaren. Vi satsar på å halde basaren den 10.septemer, så hvis det er nokon som har tid til å lage gevinstar , er vi glade for det. 

Haustturen blir det nok ikkje noko av dette året - har hatt kontakt med Bremanger Pensjonistlag om det. Men Hotellet er ope både for servering og «ta med heim» mat og Bakarhuset tek i mot bestilling for henting av diverse godsaker

. Vi ser no føre oss at dette ein gong tek slutt - slik at vi igjen kan samlast i trivelig lag.

Vi sender ut sms om det er noko nytt å fortelje


KEIPENSTOVA 14.03.2020 / ALG

Keipenstova er stengt førebels i 2 veker - det blir varsla med sms om endring.

Marsmøtet er avlyst.

Men det nye kjøkenet er kome og montering er i full gang. 


Syng med oss 04.03.2020 / ALG

 Syng med oss !!

                                       

 

Det er tid for eit nytt «Syng med oss» på Keipenstova. Måndag den 9. mars skal det syngast igjen.

 Vi tek fram den store viseboka og finn viser som er kjende og kjære for oss.

Vel møtt  til ei triveleg sangstund.

Og som vanleg: Start kl.1130.

UHG:


Vertskap 04.03.2020 / ALG

Veke nr. Dato Månad Frå 16. april til 20. august 2020.
16 16 April Lillian Nilsen og Liv Ytrehus
17 20/23 April Bjørg Damstuen og Valbjørg Holm.
18 27/30 April Margrethe og Kjetil Volle + Annelise Gilleshammer
19 04/07 Mai Olga Aarsnes og Monique Levang
20 11/14 Mai Margareth og Bjørn Hjalte + Sonja Flugre
21 18 Mai  Eva og Per Ytrehus / Laila Teigene.
22 25/28 Mai Sylvia Hansen og Kirsten Bueie.
23 02/04 Juni Synnøve og Asbjørn Sande + Arne Olav Varpe
24 08/11 Juni Liv Nybø og Solveig Myren
25 15/18 Juni Lise Frøyen og Magni Nesbø
26 22/25 Juni Berit Bakke, Solrunn Johansen og Jorunn Vedvik.
27 29/02 Juni/Juli Grete og Petter Mulelid + Elsa Johanne Hauge.
28 06/09 Juli Alvrunn og Oddvar Førde + Inger-Karin Førde
29 13/16 Juli Ester Hatleset , Dagfrid og Per-Olav Frøyen.
30 20/23 Juli Anne Turid Ljungren og Jorunn Mylkebust.
31 27/30 Juli Asbjørg og Alf Førde +Lillian Myren
32 03/06 August Gunnvor og Artur Holm  
33 10/13 August Synnøve Rebni , Audhild Frimannslund + Roar Hatlenes
34 17/20 August. Eldrid og Magne Strømmen  
    Reserver Aud Myren.

Årsmøte 22.02.2020 / ALG

Svelgen Pensjonistlag

Held

Årsmøte 2020.

På Samfunnshuset onsdag den 26.februar kl.1700.

Sakliste.

Åpning ved   leiar.

Allsang . ( La oss leve for hverandre).

Godkjenning av innkalling,

Godkjenning av sakliste.

Val av møteleiar.

Val av skrivar.

Val av 2 til å skrive under møteboka.

Info av Områdeleiar Nils Gjerland.

Årsmelding 2019.

Rekneskap 2019.

Medlemskontingent 2020.

Arbeidsplan og budsjett 2020.

Val

Avslutning .


ÅRSMØTE 2020. 30.01.2020 / ALG

Innkalling til årsmøte 2020.

etter vedtektene skal årsmøtet gjerast kjendt for medlemane 4 veker før.

årsmøtet vert halde på Storsalen den 26. Februar kl.1700. 

Sakliste vert gjort kjend  ved oppslag og på svelgen.no/keipenstova.

Saker til årsmøtet frå medlemane må vere styret i hende seinast 16.februar.

Styret.


Syng med oss. 04.02.2020 / ALG

Syng med oss !!

 

Det er tid for eit nytt «Syng med oss» på Keipenstova. Måndag den 10. februar skal det syngast igjen.

 Kjende viser og slagerar står på programmet.

Vi ser fram til ei triveleg sangstund.

Og som vanleg: Start kl.1130.

Vel møtt.


Pensjonistmøte  januar 2020.

Svelgen pensjonistlag held medlemsmøte onsdag 29.januar på Keipenstova.

 

Vi startar møtet som vanleg kl. 1700 .

 

PROGRAM:

Opning v /AnneLise Gilleshammer.

Allsang "La oss leve for hverandre"

Ord for dagen v/ Melchior Leirmo.

Referat v/Monique Levang.

Allsang:

Sang og musikk med «UHG».

Ordførar i Bremanger Anne Kristin Førde har ordet.

Allsang :

Matøkt med karbonadesmørbrød, kaffi og kringle.

Allsang.

Sang og musikk med «UHG».

Orienteringssaker  v/AnneLise G.

Åresalg og trekking.

Allsang og avslutning.

Vel møtt.

                                

Styret

 


Syung med oss 08.01.2020 / Harald

Syng med oss !!

 

 

 

Vel overstått Jul og eit riktig Godt Nytt År.

 

Måndag 13.januar 2020 er vi klar til nok ein sesong med  «Syng med oss på Keipenstova !!

Vi byrjar som vanleg kl.1130.

Vel møtt!!

 


Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ]