Arkiv 2020

KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


SVELGEN PENSJONISTLAG 27.04.2020 / ALG

Gode pensjonister.

håpar at alle har det bra i denne vanskelige tida. No er det lempa litt på dei strenge krava frå myndighetene - bl a kan vi gå til frlsør igjen .

Keipenstova vil vere stengd inntil vidare. Vi er mange som saknar å treffast der, men vi kan ikkje opne før smittefaren er over.  Det nye kjøkkenet er klart til bruk og Keipenstova er nedvaska og rein og fin. Det er ikkje registrert smitte i vår kommune, men vi må halde oss til dei strenge smittevernstiltaka . Kanskje vi får opne Keipenstova i løpet av sommaren. Vi satsar på å halde basaren den 10.septemer, så hvis det er nokon som har tid til å lage gevinstar , er vi glade for det. 

Haustturen blir det nok ikkje noko av dette året - har hatt kontakt med Bremanger Pensjonistlag om det. Men Hotellet er ope både for servering og «ta med heim» mat og Bakarhuset tek i mot bestilling for henting av diverse godsaker

. Vi ser no føre oss at dette ein gong tek slutt - slik at vi igjen kan samlast i trivelig lag.

Vi sender ut sms om det er noko nytt å fortelje


Årsmøte 22.02.2020 / ALG

Svelgen Pensjonistlag

Held

Årsmøte 2020.

På Samfunnshuset onsdag den 26.februar kl.1700.

Sakliste.

Åpning ved   leiar.

Allsang . ( La oss leve for hverandre).

Godkjenning av innkalling,

Godkjenning av sakliste.

Val av møteleiar.

Val av skrivar.

Val av 2 til å skrive under møteboka.

Info av Områdeleiar Nils Gjerland.

Årsmelding 2019.

Rekneskap 2019.

Medlemskontingent 2020.

Arbeidsplan og budsjett 2020.

Val

Avslutning .


ÅRSMØTE 2020. 30.01.2020 / ALG

Innkalling til årsmøte 2020.

etter vedtektene skal årsmøtet gjerast kjendt for medlemane 4 veker før.

årsmøtet vert halde på Storsalen den 26. Februar kl.1700. 

Sakliste vert gjort kjend  ved oppslag og på svelgen.no/keipenstova.

Saker til årsmøtet frå medlemane må vere styret i hende seinast 16.februar.

Styret.


Syng med oss. 04.02.2020 / ALG

Syng med oss !!

 

Det er tid for eit nytt «Syng med oss» på Keipenstova. Måndag den 10. februar skal det syngast igjen.

 Kjende viser og slagerar står på programmet.

Vi ser fram til ei triveleg sangstund.

Og som vanleg: Start kl.1130.

Vel møtt.


Pensjonistmøte  januar 2020.

Svelgen pensjonistlag held medlemsmøte onsdag 29.januar på Keipenstova.

 

Vi startar møtet som vanleg kl. 1700 .

 

PROGRAM:

Opning v /AnneLise Gilleshammer.

Allsang "La oss leve for hverandre"

Ord for dagen v/ Melchior Leirmo.

Referat v/Monique Levang.

Allsang:

Sang og musikk med «UHG».

Ordførar i Bremanger Anne Kristin Førde har ordet.

Allsang :

Matøkt med karbonadesmørbrød, kaffi og kringle.

Allsang.

Sang og musikk med «UHG».

Orienteringssaker  v/AnneLise G.

Åresalg og trekking.

Allsang og avslutning.

Vel møtt.

                                

Styret

 


Syung med oss 08.01.2020 / Harald

Syng med oss !!

 

 

 

Vel overstått Jul og eit riktig Godt Nytt År.

 

Måndag 13.januar 2020 er vi klar til nok ein sesong med  «Syng med oss på Keipenstova !!

Vi byrjar som vanleg kl.1130.

Vel møtt!!

 


Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ]