Arkiv 2021

KEIPENSTOVA

Svelgen Pensjonistlag si eiga heimeside: Her vil vi skrive om aktuelle saker - slik som møter, turar, festar og andre aktivitetar. Så har vi ei side  med foto og minner frå Svelgen og omegn.  Det vil også bli orientert om saker som vedkjem seniordansarane, styrketreninga for pensjonistar, og oversikt over bøker som er tilgjengeleg på Keipenstova.

 

 


PENSJONISTTRIMMEN. 22.10.2021 / ALG

Hei medlemmer av pensjonistlaget!

Trimmen for pensjonistane er no starta opp igjen.

deltakaravgift er 30 kr pr gang, eller 500 kroner pr. halvår.

Pengane går til Keipenstova, og bankkto. er: 3705.28.36639.


KEIPENSTOVA 18.04.2021 / ALG

Keipenstova opnar for kafedrift  måndag 19.04.

Faste plassar, registrering spriting av hender  og servering ved borda gjeld framleis. 

Vertskap er Laila, Margareth og Per.

Velkomen!


Vertskap 2021 Dette er vertskapslista som er sett op etter at det vart åpna fo kafedrift igjen på Keipenstova.
Veke Måndag Torsdag Vertskap frå 22.februar til 17.juni 2021. Kafeansvarleg.
8 22.februar 25.februar Gunvor/Arthur Holm/Jorunn Vedvik Asbjørn Sande
9 1.mars 4.mars Eldrid / Magne   Strømmen/ Aud Myren Harald Førde
10 8.mars 11.mars AnneTurid Ljungren/Jorunn Myklebust/ Astrid Midthjell AnneLise G
11 15.mars 18.mar Astrid Grindheim/ Dagrun Briksdal/Audhild Vistnes Elsa -Johanne
12 22.mars 25.mars Asbjørg /Alf Førde / Lillian Myren.   AnneLise G
13 29.mars Skjærtorsdag Synnøve Rebni/ Audhild Frimannslund/ Roar Hatlenes Elsa -Johanne
14 2.påskedag 8.april Bjørg Damstuen/ Valbjørg Holm/ Sonja Flugre Asbjørn Sande
15 12.april 15.april Margrethe & Ketil Volle/AnneLise Gilleshammer Harald Førde
16 19.april 22.april Per Ytrehus/ Laila Teigene og Margareth Hjalte Aud Myren
17 26.april 29.april Sylvia Hansen/ Kirsten Bueie/P.Å Bueie Jon Bakke
18 3.mai 6.mai Liv Nybø/Solveig Myren/Aud Hessvik Elsa -Johanne
19 10.mai Kristi Himmelfart Lise Frøyen/Magni Nesbø/Elsa Johanne Sande Hauge Alf Stokkenes
20 17.mai 20.mai Synøve&Asbjørn Sande/Solrunn Johansen AnneLise G
21 2.pinsedag 27.mai Berit Bakke/Arne Olav Varpe/ Gerd Eikeset Jon Bakke
22 31.mai 3.juni Grethe&Petter Mulelid/ Monique Levang Aud Myren
23 7.juni 10.juni Alvrunn&Oddvar Førde/Inger-Karin Førde Harald Førde
24 14.juni 17.juni Dagfrid&Per-Olav Frøyen/ Ester Hatleset. Alf Stokkenes
         

Arkivoversikt
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ]