Svelgen.no
17. mai 
I 1864 var Bjørnstjerne Bjørnson ferdig med teksten til "Ja, vi elsker dette landet". Sangen ble skrevet til feiringen av 50-års jubileet for Grunnloven. Noen mener at sangen første gang ble sunget 17. mai 1864 på Eidsvoll. Andre mener at det var foran slottet den først ble sunget. I alle fall ble den fort populær. Sangen kom med i lesebøkene på skolen, og den ble sunget i barnetogene da Bjørnson hadde fått disse i stand.

Richard Nordraak har komponert melodien til "Ja, vi elsker". Han var Bjørnson sin fetter, og han laget melodi til flere av diktene til Bjørnson. Likevel er han aller mest kjent for å ha laget melodien til nasjonalsangen:


Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem, -
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.